• Створення таблиць, схема даних та зв’язки в базі даних. Проектування та захист бази даних з використанням об'єктно-орієнтованої моделі даних. Створення запитів за допомогою мови структурованих запитів SQL. Кошторисні витрати на реалізацію проекту.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Принципи застосування та основні функції табличного процесора Міcrosoft Access, історія його розробки та склад програмного продукту. Особливості роботи з інформацією в табличному форматі та створення запитів. Класифікація баз даних та їх відмінності.

  презентация (218,5 K)
 • Тематичні предметні рубрики з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України. Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу. Створення авторитетного файлу "Предметні заголовки".

  статья (414,2 K)
 • Створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу. Технологія створення авторитетного файлу "Предметні заголовки", його значення для формування інформаційного ресурсу.

  статья (226,3 K)
 • Технічне обслуговування автотранспорту. Впровадження елементів CRM у сферу обслуговування. Вивчення предметної області та вибір ефективного життєвого циклу системи. Проектування бази даних та інтерфейсу користувача, програмний код прототипу системи.

  дипломная работа (1,9 M)
 • Проектування та розробка бази даних для шеф-кухаря в ресторані для спрощення, оптимізації та модернізації роботи з інформацією. Опис та загальна характеристика програмного забезпечення для реалізації даного проекту. Структура та головний зміст таблиць.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Інформаційна система як сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Етапи проектування бази даних, її внутрішня структура та вимоги. Вибір, обґрунтування СУБД.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Комплексна розробка бази даних менеджера банку по роботі з клієнтами. Побудова форм і запитів бази даних. Процес автоматизації робочого місця за допомогою макросів. Розрахунок споживаної потужності технічних засобів для автоматизованого робочого місця.

  курсовая работа (1,3 M)
 • Розробка бази даних для туристичної фірми у середовищі MS Access. Концептуальна модель в термінах реляційної моделі. Повний перелік можливих запитів до бази даних. Формування її структури. Зв'язки між таблицями. Форми для введення в таблицю даних.

  контрольная работа (1,9 M)
 • Основні проблеми створення та перспективи розвитку електронної бази даних кириличних рукописних кодексів XVII ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України. Проблема атрибуції та опису українських кириличних рукописних кодексів XVII ст.

  статья (1,3 M)
 • Тестування алгоритмів опрацювання зображень ауто- та ксеногенних тканин засобами комп'ютерних систем. Розробка бази даних цитологічних і гістологічних зображень "CIFDB". Ознаки кількісного опису мікрооб'єктів: площа і периметр клітини, ядра, цитоплазми.

  статья (271,8 K)
 • Понятие и функциональные особенности баз данных, системы управления ими. Структура и основные элементы баз, свойства полей, типы и безопасность данных. Порядок и принципы проектирования баз данных, направления и этапы разработок их отдельных частей.

  реферат (29,6 K)
 • Определение UML-языка, его характеристики и составляющие. Понятие физической независимости данных, их иерархической модели. Основные инструменты, применяемые при проектировании СУБД. Суть трехуровневой архитектуры. Понятие логической независимости данных.

  контрольная работа (111,4 K)
 • Виды баз данных, классификация по модели данных. Классификация баз по среде постоянного хранения, содержимому и степени распределённости. Использование баз данных для удовлетворения информационных потребностей пользователей, состояние предметной области.

  курсовая работа (3,1 M)
 • Разработка базы данных для работы таксопарка с использованием программы, входящей в Microsoft Office, Microsoft Access. Обработка информации. Прием запросов. Предоставление информации пользователям. Обеспечение целостности и реорганизации ценностей БД.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Создание базы данных для реализации автомобилей и запчастей в автосалоне и упрощения учета в сфере продажи. Описание предметной области, входные и выходные данные. Разработка архитектуры приложения, схемы алгоритмов; системные требования, интерфейс.

  курсовая работа (305,8 K)
 • Инфологическая и даталогическая модели базы данных. Стратегия резервного копирование и восстановления. Функции, которые обеспечивает язык запросов SQL. Создание структуры базы данных. Ускорение поиска необходимых данных с помощью индексирования.

  курсовая работа (682,4 K)
 • Характеристика целей и задач создания базы данных "Аптечный пункт". Анализ инфологического, физического и даталогического проектирования. Реализация базы данных по пунктам: запросы и отчеты, формы. Особенности нормализации отношений и выбор СУБД.

  курсовая работа (34,9 K)
 • Создание программной системы для работников библиотеки. Хранение сведений об имеющихся книгах, читателях и читальных залах. Проектирование базы данных. Процедуры, обеспечивающие ввод данных, коррекцию, удаление, сортировку, поиск и фильтрацию данных.

  отчет по практике (3,8 M)
 • Проектирование базы данных, которая содержит структуру и информацию предметной области "больница" и предназначена для хранения информации о врачах, пациентах клиники, вспомогательной информации о распорядке работы больницы (кабинеты, графики работы).

  курсовая работа (1,4 M)