• Хвороби очей у собак. Вивчення бабезіозного увеїту цуценят. Дослідження наслідків запалення війкового тіла: світлобоязні, сльозотечі, змін райдужки ока. Раціональне лікування шляхом застосування мідріатиків, розчину атропіну, диклофенаку і тималіну.

  автореферат (103,8 K)
 • Иран в начале XIX в., отношения с европейскими державами. Заключение Туркманчайского договора. Последствия проникновения английского капитала в Иран. Обострение кризиса феодальных отношений. Начало бабидских восстаний. Бабидский центр Шейх-Таберси.

  реферат (35,4 K)
 • Фенологічні особливості бабок південного заходу України. Структура поліморфних популяцій Ischnura elegans: вікові та статеві характеристики, співвідношення андроморфних і гіноморфних самиць, їх середня та питома плодючість, морфометричні характеристики.

  автореферат (212,7 K)
 • Превращение ползающей личинки в великолепную бабочку как одно из самых захватывающих чудес природы. Особенности питания личинки. Формы маскировки бабочек, мотыльков и их гусениц. Миграция бабочек-данаид. Обнаружение мотыльками эхолокационных сигналов.

  реферат (1,7 M)
 • Изучение характеристик бабочек как одного из самых крупных отрядов насекомых. Рассмотрение основных семейств чешуекрылых, представленных в фауне России. Подробное описание семейства Волнянки (Limantriidae) и семейства Коконопряды (Lasiocampidae).

  курсовая работа (488,6 K)
 • Рекомендации по приготовлению теста для выпечки. Разновидности дрожжевого, сдобного без дрожжей и песочного теста. Рецепты пирогов с ягодной начинкой. Виды начинок для несладких пирогов. Особенности приготовления яблочного пирога по различным рецептам.

  книга (4,7 M)
 • Використання систем МІМО в мобільних мережах. Розгляд вимог до мобільних мереж 5G. Порівняння швидкостей передачі різних мереж. Схеми передачі даних і архітектура WLAN -модуля. Впровадження технологій МІМО в WLAN-системи. Огляд ринку WLAN-пристроїв.

  реферат (152,0 K)
 • Розробка рівнів моделі підручника, що відображають сутність процесу навчання в сучасних умовах. Особливості навчання іноземної мови як засобу професійної освіти й адаптації (соціолінгвістичного, лінгводидактичного) що формує методичну систему підручника.

  автореферат (85,6 K)
 • Зміст та класифікація залізничних вокзалів. Етапи розвитку суспільно-транспортних інтересів виявлених аспектів їхнього соціально-економічного призначення. Квазісервісне забезпечення ефективної економічної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень.

  статья (398,2 K)
 • Аналіз сучасних мікропроцесорних пристроїв та їх особливостей як об'єктів діагностування. Характеристика відомих методів генерації тестів та області застосування. Особливості розробки структурно-поведінкової моделі МПП як об'єкту діагностування.

  автореферат (44,1 K)
 • Характеристика суб’єкта права як багатоаспектного явища. Визначення та надання характеристики кожному з аспектів, поняття суб’єкта права в його найважливіших проявах. Характеристика елементу, який визначає значущість суб’єкта права для самого права.

  статья (158,1 K)
 • Особливості розробки цифрових АСР парогенераторів енергоблоків АЕС. Аналітична модель динаміки барабанного котла та експериментально-аналітична модель динаміки ділянки живлення парогенераторів енергоблока. Багатовимірний цифровий оптимальний ПІ-регулятор.

  автореферат (64,3 K)
 • Розробка концепції багатовимірного аналізу стратифікаційних порядків та операціоналізації методики емпіричного дослідження соціальної стратифікації. Дослідження позиціонування населення у просторі нерівності регіону. Неконсистентність статусних позицій.

  автореферат (72,6 K)
 • Характеристика підходів до вивчення гумору у закордонній та вітчизняній психології. Визначення основних напрямків дослідження гумору, як інтегрального показника індивідуальності особистості, його взаємозв’язку зі структурними компонентами психіки.

  статья (184,8 K)
 • Дослідження підходів до визначення сутності і змісту політичного протесту, роль даної категорії в суспільстві. Узагальнення та аналіз характерних рис, які притаманні політичним протестам, а також обґрунтування багатовимірності феномену, що досліджується.

  статья (221,6 K)
 • Явище травматичного стресу в сучасному світі. Провідні теоретичні концепції феномену посттравматичного росту. Біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій. Прояви посттравматичного росту в різних сферах досвіду.

  статья (131,6 K)
 • Прагнення до філософської глибини та людяності - характерна риса графічного мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ століття. Екслібрис - соціально-культурне явище, що впливає на глядача, розвиваючи його відносно пізнавальних та естетико-моральних чинників.

  статья (26,7 K)
 • Обґрунтування можливості створення високоефективного болометричного високотемпературного надпровідника багатоелементного перетворювача інфрачервоного зображення з безелектродним поелементним виділенням інформації та дослідження надпровідних властивостей.

  автореферат (379,5 K)
 • Семантичний і функціональний аспекти полісемії багатозначних дієслів конкретної фізичної дії. Особливості функціонування полісемічних дієслів фізичної дії у синтаксичних побудовах, контекстуальні умови функціонування їх лексико-семантичних варіантів.

  автореферат (47,3 K)
 • Теоретичні проблеми лексичної полісемії. Дослідження семантичної структури багатозначних дієслів. Параметри синтагматичних та парадигматичних особливостей дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення, зруйнування та пошкодження об'єкта.

  автореферат (51,9 K)