• Отличительные черты и структура практической деятельности. Практика и познание (теория) — направления взаимодействия. Соотношение, последовательность материи и информации в средствах и результатах деятельности. Морально-психологические качества практиков.

  лекция (104,6 K)
 • Понятие смысла социального действия. "Протестантская этика и дух капитализма" М. Вебера как классическая работа. Социальное конструирования реальности. Осознанность как ключ к теории социального действия Макса Вебера. Оценка и отнесение к ценности.

  реферат (39,8 K)
 • Особенности проявления диалогичности каждого из поэтов-критиков. Исследование позиций по конкретному литературному поводу (проблемы перевода – дискуссия о творчестве Э. Верхарна), индивидуальный характер, общие и индивидуальные черты критической манеры.

  автореферат (38,3 K)
 • Філософські вимірювання процесів європейського націогенезу в ХХ столітті. Особливості філософствування М. Гайдеггера. Спроби створення новітнього німецького екзистенціального націоналізму, який міг би стати духовною альтернативою нацистської ідеології.

  статья (494,1 K)
 • Гайдеггер як самий відомий критик філософії Ніцше. Прояснення основних понять "Життя" та "Воля до влади" через останні проекти європейської метафізики. Ключ до таємниці ніцшеанської метафізики у єдності двох аспектів: суще та життя як воля до влади.

  статья (36,3 K)
 • Визначення причин звернення до компаративних досліджень з теми "М. Гоголь і Т. Шевченко". Характеристика національного вектору та питань поетики в критиці 1920-х років. Дослідження соціологічного методу у порівнянні спадщини митців у 1930-ті роки.

  статья (239,8 K)
 • Оценка героев русской классики, сделанная М. Горьким. Обозначение проблемы интерпретации литературного типа в историко-литературной мысли. Сопоставление типологии героев, предложенной писателем, с существующими в современной литературоведческой науке.

  статья (105,5 K)
 • Сторінки біографії визначного українського історика М. Грушевського, першого президента України. Характеристика його політичної ідеї. Визначення наукової спадщини М. Грушевського. Принципи переводу історії з ідеологічно-політичної площини в наукову.

  реферат (31,7 K)
 • Дослідження процесу розвитку наукових знань про М. Грушевського, історичну науку в Україні 80-х рр. ХІХ - початку ХХ століть. Аналіз стану вивчення діяльності організаційних установ української історичної науки в історичних працях, присвячених цій добі.

  автореферат (72,8 K)
 • Становище та діяльність найвидатнішого історика України Михайла Грушевського в період гетьманського перевороту, його ставлення до створення гетьманським урядом Української Академії наук. Основні причини падіння гетьманату та Української Держави.

  статья (16,7 K)
 • Напрямки та досягнення діяльності М. Грушевського як колекціонера, основні аспекти його колекційних практик та інтересів. Процес розгортання даного захоплення історика від дитинства до зрілості, процес формування та побутування універсальної колекції.

  статья (45,3 K)
 • Дослідження історичної спадщини видатного діяча українського національного відродження України Михайла Грушевського. Лютнева революція в Росії. Вивчення громадсько-політичної діяльності Української Центральної Ради під керівництвом Грушевського.

  реферат (31,1 K)
 • Анализ реформ и их последствий, подготовленных режимом Дауда для модернизации экономики и общественной жизни. Курс модернизации Афганистана и экономическая политика режима Мухаммеда Дауда. Определение причин, приведших к Саурской революции в 1978 г.

  статья (22,1 K)
 • Аналіз ставлення міжвоєнної української політичної еміграції до видатного діяча українського національного відродження М. Драгоманова крізь призму листів М. Мандрики до І. Шишманова. Громадсько-політичне середовище української еміграції у Чехословаччині.

  статья (30,2 K)
 • Аналіз проблем рецепції та дослідження творчої спадщини М. Драгоманова, а також характеристика шляхів реактуалізації його ідей. Дослідження ідей М. Драгоманова в контексті європейської ліберальної культури за допомогою методів історії політичного.

  статья (254,4 K)
 • Розгляд дитинства видатного поета і літературознавця М. Зерова. Огляд передумов зацікавленості українською історіографією. Характеристика курсової про літопис Грабянки. Оцінка високих патріотичних почуттів автора, які найшли відображення в його віршах.

  реферат (18,5 K)
 • Специфіка художньої інтерпретації драматургічних творів письменника-символіста Метерлінка в ілюстративних циклах севастопольського художника Казаса. Особливості сприйняття поезії та драматургії М. Метерлінка у контексті російської культури Срібного віку.

  статья (1,1 M)
 • Аналіз оцінок літературно-критичної спадщини М. Крігера у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві. Визначення головних особливостей теорії поезії. Простеження історії зародження та розвитку Каліфорнійської школи літературної критики і теорії.

  автореферат (45,9 K)
 • Розгляд естетичної платформи,глибинного смислу і суті положень теорії емоціоналізму. Визначення місця емоціоналістів у формуванні загальної естетичної теорії. Розгляд проблеми подолання кризи мистецтва і творчості головних прибічників емоціоналізму.

  автореферат (58,2 K)
 • Сравнительный психоаналитический подход к жизни и творчеству самобытных, одаренных поэтов – Н. Баратишвили и М. Лермонтова. Лермонтовские стихотворения и работы Н. Бараташвили, посвященные возлюбленным. Сравнение характерных внешних черт любимых.

  статья (27,4 K)