• Функціональне значення та види м'язових тканин. Особливості скоротливих і провідних кардіоміцитів. Варіанти й аномалії м'язів живота. М'язи і фасції верхньої і нижньої кінцівок. Розташування задньої та передньої груп м'язів плеча і передпліччя.

  шпаргалка (3,9 M)
 • Пошук резервів збільшення виробництва продуктів тваринництва. Жива маса тварин та забійний вихід, який характеризує кількість м’яса та м’ясні якості. Забійні показники та морфологічний склад туші корів різних ліній. Характерна особливість лінійних корів.

  статья (15,2 K)
 • Адаптаційні здатності тварин до умов різкоконтинентального клімату сходу України. Дослідження м`ясної продуктивності, якості м`яса і шкіряної сировини бичків. Розрахунок виходу харчового білку і коефіцієнту конверсії протеїну корму в білок м`яса.

  автореферат (61,9 K)
 • Ознайомлення із найпоширенішими породами великої рогатої худоби. Технологія утримування м'ясної худоби. Особливості вирощування і вигодовування молодняку. Селекційні прийоми формування череди м'ясної худоби. Ветеринарно-профілактичні заходи на фермах.

  реферат (32,3 K)
 • Результати забою перепелів у віці 84 днів, вирощених з використанням срібловмістимого препарату "Аргенвіт". Вплив 0,02 % розчину наносрібла на м'ясні якості перепелів. Збільшення маси їстівних частин по відношенню до маси патраної тушки у самців та самок.

  статья (34,2 K)
 • Технологія виробництва свинини. Оцінка за забійними якостями тварин, що представляють більший інтерес для селекційно-племінної роботи. Оцінка лінійних вимірів туш підсвинків. Виміри шпику та "м’язового вічка" тварин із різною стресостійкістю при забої.

  статья (500,7 K)
 • Порівняння відгодівельних і м'ясних якостей свиней різного напряму продуктивності: великої білої породи, породи ландрас та їх помісних нащадків в аналогічних умовах годівлі й утримання. Оцінка м'ясної продуктивності молодняку свиней різних генотипів.

  статья (191,0 K)
 • Аналіз стабілізації натурального пігменту бурякового соку з метою отримання натурального червоного барвника. Можливість отримання сухого бурякового барвника у вигляді комплексної суміші з подальшим її використанням у виробництві м'ясомістких продуктів.

  статья (124,1 K)
 • Действие ацетилхолина на различные органы. Классификация М-холиномиметиков на группы. Особенности ацетилхолина, пилокарпина, карбахола, бетанехола. М-холинолитики (парасимпатолитики) 3 группы. Применение атропина и симптомы интоксикации атропином.

  презентация (45,7 K)
 • Применение м-холиноблокаторов растительного происхождения в медицинской практике. Действие на м-холинорецепторы глаза. Особенности химического строения синтетических м-холиноблокаторов. Острое отравление атропином. Механизм действия ганглиоблокаторов.

  статья (30,1 K)
 • Наукова спадщина українського вченого М. Барга в сфері розробки найважливіших питань теорії і методології історії. Праці з середньовічної історії Англії, англійської революції ХVIII ст. Розробка вченим категорій і принципів вивчення історичного минулого.

  статья (31,8 K)
 • Творческий и жизненный диалог Булгакова и Бахтина. Роман "Мастер и Маргарита" как художественный трактат о сущности искусства и принципах его восприятия. Соотношение Мастера и Берлиоза. Сопоставление концепции романа Булгакова с концепцией Бахтина.

  статья (857,3 K)
 • Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

  реферат (21,9 K)
 • Основні етапи життя, науково-організаційна, педагогічна і громадська діяльність визначного вітчизняного вченого-агронома, фізіолога рослин, педагога, одного із засновників київської школи ґрунтознавців, громадського діяча професора С.М. Богданова.

  автореферат (52,9 K)
 • Творческие взаимосвязи в аспекте истории создания романов: мифопоэтика, хронотоп, образность. Специфика романного времени, мир реальный и потусторонний. Типологические схождения в построении образов героев, персонажи-двойники. Мотив искушения деньгами.

  дипломная работа (2,7 M)
 • Неокантианские истоки методологии М. Вебера. Определение понятия и целей классификации в работах Фуко, Вебера и Аристотеля. Характеристика средних и предельных, реальных идеальных, вневременных (социологических) и исторических типологий в науке.

  лекция (24,7 K)
 • Геокантианские истоки методологии М. Вебера, его трактовка связи понимания и объяснения. Идеальный тип как теоретический элемент социального знания, его отличие от реального типа. Теоретические понятия, типизации в повседневном знании (А. Шюц, П. Бергер).

  лекция (15,5 K)
 • Особенности трёх периодов в творчестве Макса Вебера - классика мировой социологии, образованного ученого, политического и общественного деятеля. Анализ работы М. Вебера "Политика как призвание и профессия". Специфика социологии политической власти.

  контрольная работа (21,3 K)
 • Определение сущности государства и "политических союзов, исторически ему предшествующих" во взглядах М. Вебера. Типология государств в концепции М. Вебера. Подчинение граждан государства его правителям. Профессиональная политическая деятельность.

  реферат (24,6 K)
 • Рассмотрение сущности "политического союза" с точки зрения социологического рассуждения. Основания легитимности политических союзов. Превращение политики в "предприятие", которому требуются навыки в борьбе за власть. Отношение между этикой и политикой.

  доклад (154,2 K)