• Біографія Михайла Туган-Барановського першого економіста-східноєвропейця, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл і напрямків, знавця кон'юнктурних економічних циклів, автора праць про теорію вартості, розподілу суспільного доходу.

  доклад (20,4 K)
 • Історичний генез економічної категорії "прибуток" від уявлень про його соціально-економічний зміст до сучасних концепцій прибутку. Погляди на прибуток зарубіжних і вітчизняних вчених. Механізм визначення чистого прибутку підприємства і підприємця.

  статья (35,4 K)
 • Життя та діяльність Яворського біографія вченого, фактори, що вплинули на його формування та становлення як історика. Характер і зміст організаційної, громадської й педагогічної діяльності в АН УРСР та в Українському інституті марксизму-ленінізму.

  автореферат (39,5 K)
 • Анализ учебы М.Л. Ростроповича в Московской консерватории в классе виолончелиста. Особенность начала дирижерской карьеры в 1967 в Большом театре. Создание Школы высшего музыкального мастерства в Валенсии. Особенность организации собственных фестивалей.

  реферат (107,5 K)
 • Краткая биография русского философа, культуролога, теоретика европейской культуры и искусства М.М. Бахтина. Анализ философской концепции М.М. Бахтина, отношение между сознанием и бытием. Трактат "К философии поступка" как введение в "первую философию".

  реферат (31,6 K)
 • М.М. Бахтин как один из крупнейших мыслителей и ученых (в сфере гуманитарных наук) XX века. Процесс творчества культуры в понимании М.М. Бахтина. Философия поступка, "очищающий смех" в религии. Военно-педагогический аспект нравственного поступка.

  реферат (57,1 K)
 • Актуальные проблемы разработки методологии гуманитарного в отличие от методологии естественнонаучного знания, сложившейся в европейской традиции в XVII-XIX вв. Заметки М.М. Бахтина о методологии гуманитарных наук и русской иррационалистической философии.

  статья (857,9 K)
 • Эволюция лингвистической теории М.М. Бахтина. Различные типы трансформации художественного слова и речевого функционирования языка. Необходимость новых подходов к изучению языковой природы коммуникации. Развитие общего языкознания и лингвистики текста.

  реферат (505,8 K)
 • Аналіз педагогічного досвіду М. Бахтіна та його наукового доробка, що наскрізь пройнятий "пафосом особистості". Аналіз формування мовної особистості, яка не лише репродукує рідне мовлення, а й виявляє мовне чуття та мовний смак до цінності рідного слова.

  статья (21,6 K)
 • Дослідження наукової діяльності богослова і психолога Миколи Михайловича Боголюбова, який на початку ХХ століття був відомим представником релігійно-філософського напрямку вітчизняної психології, та служив на благо українського і російського народів.

  статья (139,8 K)
 • Аналіз 1952–1984 років роботи видатного вченого-генетика, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента Української академії сільськогосподарських наук М.М. Колесника в Українській сільськогосподарській академії. Наукова діяльність Колесника.

  статья (98,2 K)
 • Реформа политической системы, судебной и исполнительной власти. Рассмотрение основных внешнеполитических изменений. Описание причин неудач в реформаторской деятельности. Кодификационная работа и определение ее значения в деятельности М.М. Сперанского.

  курсовая работа (45,3 K)
 • М.М. Сперанский - русский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец. Концепция истинной монархии Сперанского - первый всеобъемлющий проект правового государства с принципом разделения властей и основными элементами демократии.

  статья (10,2 K)
 • Биография М. сперанского - русского общественного и государственного деятеля, реформатора, законотворца. Первый период его государственной карьеры, его деятельность как ближайшего сподвижника Александра I. Политические взгляды и реформы Сперанского.

  презентация (978,1 K)
 • Становление карьеры Сперанского как политика-практика, администратора и теоретика права. Историческая значимость его деятельности. Написание "Плана государственного преобразования России". Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.

  статья (34,7 K)
 • Аналіз сторінок життя, військової та літературної діяльності полковника, очільника Канцелярії Військово-Ученого Комітету Головного Управління Генштабу Української держави, генерал-хорунжого М.О. Капустянського. Його листування з редактором із Німеччини.

  статья (32,2 K)
 • Життєвий і творчий шлях М.П. Долініна, який у 1949–1957 рр. працював на історико-філологічному факультеті. Продовження справи попередників Д.Ф. Красицького та Д.П. Пойди, які стояли у витоків історичного факультету. Очолення кафедру історії СРСР.

  статья (222,0 K)
 • Ступінь вивчення М.П. Драгомановим історії провідних суспільно-політичних організацій і діячів ХІХ ст. в Україні. Вивчення розвитку і становлення народницького та ліберально-демократичного (земського) руху, трансформація ставлення до його учасників.

  автореферат (49,6 K)
 • Анализ книги советского историка и философа М.С. Восленского "Номенклатура". Образование и задачи Орграспредотдела. Роль Сталина в создании системы подбора руководящих кадров партии и государства. Особенности социальной организации труда при социализме.

  творческая работа (15,2 K)
 • Биография и политический портрет М.С. Горбачева. Оценка личности последнего лидера Советского Союза. Внутренняя политика последнего генсека, его реформаторские стратегии. Центризм как новинка в идеологии М.С. Горбачева. Основные причины крушения СССР.

  курсовая работа (76,2 K)