• Проблема урегулирования арабоизраильского конфликта в контексте международного права, история возникновения. Негативное влияние террористических атак, нарушения режима прекращения огня, провокационных действий с обеих сторон на процесс урегулирования.

  статья (21,5 K)
 • Призначення та принципи діяльності Англо-американського комітету з Палестини, причини загострення міжнародних відносин та методи подолання військового конфлікту. Сутність англо-американських протиріч у "палестинському питанні", наслідки його вирішення.

  реферат (23,9 K)
 • Розробка теоретико-методологічних засад і науково-методичних підходів формування стратегії розвитку паливного комплексу в сучасних умовах Визначення напрямів вдосконалення перспективного енергозабезпечення як основи енергетичної безпеки України.

  автореферат (62,4 K)
 • Утворення, склад і властивості, класифікація паливних корисних копалин. Особливості видобутку нафти, торфу, кам'яного та бурого вугілля, природного газу, горючих сланців. Господарське використання та екологічні наслідки видобування корисних копалин.

  курсовая работа (7,4 M)
 • Значення паливних природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу регіонів. Регіональні проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на якісні та кількісні характеристики довкілля. Проблеми ресурсозбереження та відтворення ресурсів.

  курсовая работа (2,1 M)
 • Добування кам’яного та бурого вугілля на території України. Видобувна та переробна галузі нафтової промисловості. Аналіз причин кризи в нафтопереробному виробництві. Цінність торфу як палива. Галузь паливної промисловості та енергетичного комплексу.

  презентация (3,6 M)
 • Визначення ключових умов формування та використання нафтогазових ресурсів України. Шляхи поліпшення використання наявної природної бази та напрями подальшого розвідування ресурсів. Основні завдання й напрями реалізації Енергетичної стратегії України.

  статья (1,2 M)
 • Досягнення фінансової стабільності та стабілізації видобутку вуглеводнів як один з напрямків розвитку нафтовидобувної галузі в Україні. Пріоритетні завдання модернізації та реконструкції ключових об’єктів українського газотранспортного комплексу.

  статья (765,8 K)
 • Паливо майбутнього – альтернатива природних копалин. Зріджені вуглеводневі гази. Синтетичний бензин, метанол, етанол. Зріджений біометан – перспективне моторне паливо. Вуглеводневий газ для побутових цілей. Конструювання автомобілів на паливних елементах.

  реферат (35,6 K)
 • Класифікація, склад і основні характеристики палива. Калорійні еквіваленти. Сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України. Види і маркування твердого палива. Умови його постачання, транспортування і зберігання. Альтернативні джерела енергії.

  реферат (41,0 K)
 • Охрана исчезающих растений посредством культивирования с целью их изучения и сохранения. Видоспецифичные особенности видов рода Iris по морфологическим признакам пыльцевых зерен. Сравнительно-палиноморфологическая характеристика видов рода Iris.

  реферат (620,3 K)
 • Зрительные и слуховые впечатления как традиционный объект художественных описаний. Рассмотрение прозы румынского писателя Мирчи Элиаде на примере произведений "У цыганок" и "Девица Кристина". Понятие и роль в литературе сна и яви, мифа и реальности.

  сочинение (27,3 K)
 • Создание нового проекта. Знакомство с меню View и Window. Управление отображением макета на экране. Работа с палитрами и указателями. Использование диалогового окна Character Attributes. Импорт текста из текстового процессора. Стили абзацев и символов.

  учебное пособие (4,2 M)
 • Розробка комплексу заходів щодо покращання якості життя хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею. Аналіз варіантів лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею.

  автореферат (63,6 K)
 • Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, ускладнена кровотечею. Систематичний аналіз паліативних операцій: структури ускладнень, післяопераційної летальності, причин смерті пацієнтів. Хірургічне прогнозування можливості рецидиву виразки.

  автореферат (82,5 K)
 • Особливості та різноманіття будови оболонки пилкових зерен родини Amaranthaceae, їх ознаки по кожній з підродин. Зведення паліноморфологічних видів Amaranthaceae та дихотомічний і політомічний ключі для їх визначення за будовою оболонки пилкових зерен.

  автореферат (32,5 K)
 • Змены ў сацыяльна-палітычным становішчы насельніцтва беларукіх зямель. Расійская сістэма падаткаў і павіннасцей. Лёс Беларусі ў вайне 1812 г. Вызваленчы рух, змены ў палітыцы царызму. Літаратура, жывапіс, тэатр і музыка, архітэктура эпохі Асветніцтва.

  лекция (64,5 K)
 • Улучшение качества жизни пациентов с нозологическими формами хронических заболеваний в ситуации, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. Помощь на последних стадиях заболевания. Предупреждение и облегчение страданий.

  презентация (3,1 M)
 • Рассмотрение истории развития паллиативной помощи. Характеристика целей и принципов паллиативной медицины. Определение основных принципов паллиативной помощи. Анализ понятия психического стресса и хосписа. Основные положения и классификация боли.

  реферат (23,4 K)
 • Определение понятия паллиативной помощи. Характеристика истории развития, задач, целей и принципов паллиативной помощи, а также форм ее организации и содержания. Характеристика этиологии и сущности страдания, его источников и способов облегчения.

  реферат (111,9 K)