• Сибиреязвенные бациллы (род Bacillus) - острая антропозоонозная инфекционная болезнь, история возникновения, морфология, культуральные свойства, факторы патогенности. Устойчивость в окружающей среде. Эпидемиология, больные животные - источник инфекции.

  реферат (19,9 K)
 • Особенности исследования лимфатических узлов как органов лимфоцитопоэза и образования антител, располагающихся по ходу лимфатических сосудов. Основные виды лимфатических узлов, их функции. Величина лимфоузлов, окраска кожи над ними и ее целостность.

  презентация (1,0 M)
 • Назначение пальпации. Пальпаторное исследование головы, шеи, спины, крестцового отдела, верхних и нижних конечностей новорожденных. Варианты поверхностного обследования ребенка. Оценка мышечного тонуса по степени упругости мышц. Цели и приемы массажа.

  реферат (34,7 K)
 • Основные принципы конфекционирования материалов в пакет швейного изделия. Гигиенические требования к тканям для женского пальто. Ассортимент прокладочных материалов. Ассортимент и свойства костюмных материалов для мужской, женской и детской одежды.

  контрольная работа (29,5 K)
 • Определение понятия и особенностей лечения инфекций пальцев. Информация, необходимая врачу для определения диагноза. Описание способов лечения паронихии, гнойного воспаления подушечки пальца, герпетического панариция, а также инфекции глубоких тканей.

  лекция (14,3 K)
 • Значение правильной интерпретация клинического признака пальцев Гиппократа для современной дифференциальной диагностики заболеваний, связанных с длительной эндогенной интоксикацией и гипоксемией, злокачественными опухолями и другими болезнями человека.

  статья (888,3 K)
 • Специфика формирования графо-моторных навыков дошкольников. Значение пальчиковой гимнастики для умственного и психического развития ребенка. Практический анализ формирования графо-моторных навыков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

  курсовая работа (116,9 K)
 • Коротка біографія видатного ученого-невролога, педагога, лікаря, людини великої душі, прекрасних помислів та дій – Я.В. Пішеля. Особливості його освіти, його перша робота асистентом та доцентом кафедри нервових хвороб. Публікації та статті по медицині.

  статья (737,5 K)
 • Історико-культурні ресурси Харківського регіону як основа для розвитку культурно-пізнавального туризму. Аналіз пам’яток архітектури, серед яких фортифікаційні, культові, громадські, виробничі, житлові споруди та пам’ятки садово-паркової архітектури.

  статья (230,8 K)
 • Дослідження матеріалів з єврейського мистецтва Поділля, які були видані відомим українським мистецтвознавцем, художником, педагогом і видавцем Володимиром Гагенмейстером у рамках видавничої діяльності Кам'янець-Подільської художньо-промислової школи.

  статья (1,0 M)
 • Дослідження моменту становлення та чіткої самоідентифікації слов'янських племен у період раннього середньовіччя. Характеристика особливостей археологічних пам'яток, від яких починається безпосередня історія ранньосередньовічних слов'янських культур.

  статья (30,4 K)
 • Аналіз польсько-руського шлюбного союзу короля Польщі Болеслава Хороброго та київської князівни Предслави, дочки Володимира Великого. Офіційне укладання шлюбу в 1018 році у храмі Святої Софії Київської. Культурна спадщина Великопольського воєводства.

  статья (54,5 K)
 • Мистецтво найдавніших часів: перші культурні пам’ятки на території України епохи палеоліту. Мистецтво трипільської культури. Скіфська культура і основні пам’ятки цього періоду (кургани). Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я: архітектура і ін.

  контрольная работа (20,6 K)
 • Фортеці, храми й монастирі, виробничі центри та могильники як пам'ятки доби раннього Середньовіччя на території Кримського півострова. Синтез римсько-візантійської культури міст Південної Таврики та Боспору з культурами різноетнічних варварських народів.

  реферат (22,6 K)
 • Дослідження меморіальних пам'яток та пам'ятних місць, пов'язаних з татарськими і турецькими набігами на західноукраїнські землі в XVII ст. Опис епізодів бойових дій польських військ і озброєних загонів українських селян та міщан проти татар і турків.

  статья (264,7 K)
 • Розвиток українського церковного гаптування у контексті історії та релігійної культури доби бароко. Дослідження типологічних груп вишитих золотними нитками тканин з колекції заповідника. Питання збереження та експонування гаптованих пам'яток у музеях.

  автореферат (66,5 K)
 • Дослідження особливостей та відмінних рис археологічних пам'яток черняхівської культури з околиць с. Андріївка Буського району Львівської області. Типологія старожитностей різних культурно-хронологічних епох. Поселення висоцької і черняхівської культури.

  статья (3,8 M)
 • Дослідження життя та діяльності В.А. Стефановича. Основні періоди біографії знаного археолога, музеєзнавця, краєзнавця. Уманські сторінки життя В. Стефановича, його співпраця з Уманським краєзнавчим музеєм. Вивчення археологічних багатств Черкащини.

  статья (23,8 K)
 • Археологічна діяльність Київського воєнно-історичного товариства як провідного центру вивчення та збереження українських нерухомих пам'яток. Розробка, популяризація і вивчення всіх напрямків військової історії по губерніям Київського військового округу.

  статья (21,7 K)
 • Вивчення напрямів, форм і методів діяльності духовенства з охорони пам'яток архітектури на території Подільської єпархії. Роль подільських священнослужителів у дослідженні, взятті на облік, консервації та подальшому використанні пам'яток археології.

  автореферат (67,2 K)