• Дослідження структури фондів, читацьких складів, джерел комплектування, динаміки бібліотечних показників та значення павленківських бібліотек у забезпеченні населення книгою. Роль бібліотек в Україні у поширенні просвітництва, культури на початку XX ст.

  статья (39,0 K)
 • Вивчення творчості П. Загребельного, звернення його до історичного матеріалу, дисципліни художнього мислення. Особистісні, монологічні, психологічні характери романів письменника. Виявлення індивідуально самобутнього письменницького стилю автора.

  статья (22,0 K)
 • Ознайомлення з працями Павла Івановича Зайцева, в котрих науковець ґрунтовно осмислював життя та творчість Т.Г. Шевченка. Характеристика значення шевченкознавчої спадщини П. Зайцева - досвідченого текстолога. Аналіз творчого процесу Т. Шевченка.

  статья (422,4 K)
 • Дослідження службового та життєвого шляху київського цивільного губернатора Павла Івановича Гессе. Механізми та заходи впровадження російської імперської політики в Київській губернії. Роль цивільного губернатора в системі імперської влади на місцях.

  статья (28,2 K)
 • Творча доля П. Мовчана. Поняття поетичного тексту: рух, простір, час. Образи фізичної й душевної кривизни. Метафорика філософських "абстракцій". Стихія національних народнопоетичних образів. Символи античної (давньоіндійської) міфології та філософії.

  реферат (14,3 K)
 • Біографія українського гетьмана П. Скоропадського. Генеалогія козацького роду Скоропадських. Участь в Російсько-японській війні. Вороже ставлення до соціалістичних ідей українських та російських революційних партій. Розкол кабінету міністрів Гетьмана.

  реферат (25,8 K)
 • Життєвий і науковий шлях П. Смирнова як історика та джерелознавця, формування та еволюція його історичних поглядів на різних етапах. Науково-педагогічна діяльність професора, досвід викладацької роботи. Внесок Смирнова в історичну науку, його спадщина.

  автореферат (53,5 K)
 • Роль Павла Постишева, як політичного ідеолога колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття (історико-науковий аналіз). Організація структурних одиниць галузевої науки для потреб сільськогосподарського виробництва радянського села.

  статья (36,6 K)
 • Короткі відомості про життєвий та творчий шлях Павла Григоровича Тичини - видатного українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча. Приховане протистояння з тоталітаризмом в поетичних, літературознавчих, публіцистичних творах автора.

  презентация (835,0 K)
 • Короткі біографічні дані про життя та творчість П. Тичини. Публікація першої книжки віршів "Сонячні кларнети" в 1918 р. Перебування Тичини в Уфі, під час евакуації. Історія написання поеми "Похорон друга". З 1929 р. дійсний член Академії наук України.

  реферат (28,1 K)
 • Біографія Павла Тичини - українського поета, перекладача, публіциста і громадського діяча. Історія його народження та походження родини. Його діяльність під час навчання в інституті. Опис його шляхів до творчого зростання в літературної діяльності.

  презентация (1,7 M)
 • Дослідження біографії та творчості Павла Тичини як одного із найосвіченіших радянських письменників, чия ерудиція охоплювала суміжні з літературою види мистецтва — музику і живопис. Вивчення поетичних, літературознавчих, публіцистичних творів поета.

  презентация (779,1 K)
 • Висвітлення біографічних віх та обставин науково-дослідної, адміністративної та освітянської діяльності Павла Федоровича Тушкана - директора Верхньодніпровської нижчої (згодом середньої) сільськогосподарської школи Катеринославського губернського земства.

  статья (45,1 K)
 • Наукова, викладацька та практична діяльність західноукраїнського вченого П. Цьомпи. Формулювання ним базової основи економетрії як допоміжного засобу в розвитку бухгалтерської науки. Аналіз змісту та наукової цінності розробки вченого-бухгалтера.

  статья (37,7 K)
 • Короткий нарис життя та оцінка воєнних досягнень генерала Павла Шандрука. Аналіз його діяльності під час Першої світової війни. Харків і Київ після більшовицького перевороту в Петрограді. Передумови Російсько-Українських війн та участь в них Шандрука.

  статья (173,5 K)
 • Краткий очерк жизни великого российского ученого И.П. Павлова, учеба в университете и начало научной деятельности. Исследование физиологии кровообращения, достижения ученого. Работа с С.П. Боткиным. Присуждение Нобелевской премии. Отношения с властью.

  биография (56,5 K)
 • Привозимые из Кашмира шали, вытканные из подшерстка. Ручная набивка узоров. История Павлово-Посадской шали. Расцвет Павлово-Посадского стиля платочной мануфактуры. Завершение формирования стилистики платка. Характер набоек, колорит и цветовые решения.

  доклад (24,3 K)
 • История возникновения Павлово-Посадских набивных платков, одного из символов русской традиционной культуры. Художественные особенности и орнамент шалей. Число тонов в рисунке и ассортимент набивных платков. Современные методы производства платков и шалей.

  презентация (5,6 M)
 • Экономико-географическая характеристика Павлодарской области, расположенной на берегу Иртыша, самой крупной реки Казахстана. История области. Особенности климата. Численность населения Павлодарской области. Природные богатства и полезные ископаемые.

  реферат (16,7 K)
 • Комплексне вивчення структури і динаміки населення павуків природних та антропогенно трансформованих ландшафтів південного сходу України. Порівняльний аналіз основних біоценотичних характеристик населення павуків пасовищ і заповідних ділянок регіону.

  автореферат (86,4 K)