• Концептуалізація протоколу як знаннєвого конструкту, тобто як інструменту синтетичного вибудовування агентом і структурами соціального знання. Протоколи як порядок організації знання, який рідко оспорюється і активно захищається соціальними агентами.

  статья (31,2 K)
 • Розширення та закріплення знання дітей про осінні зміни у природі. Формування уявлення про геометричні фігури, вміння перетворювати їх на певні предмети. Розвиток логічного мислення, пам’яті і уваги. Виховання пізнавального інтересу до довкілля.

  разработка урока (14,9 K)
 • Комплексний аналіз появу різних версій картини світу, зокрема професійної та наївної. З’ясування ролі людського чинника (фаховість / нефаховість мовців) в ономасіологічних процесах диверсифікованого означення ідентичного сегмента матеріальної культури.

  статья (235,4 K)
 • Мета отримання продуктів за рахунок змін генетичного апарату живих організмів. Плюси та мінуси використання генетично модифікованих продуктів. Погляди прихильників застосування генної інженерії в сільському господарстві. Шкода, яку несуть в собі ГМО.

  реферат (38,3 K)
 • Сфери застосування амарантової олії - натурального продукту, який містить в собі багато поживних речовин, завдяки унікальним властивостям та наявністю корисних жирів, вітамінів і сквалену, використовується в медицині, кулінарії та в косметології.

  статья (12,6 K)
 • Старовинний пересувний український ляльковий театр. Поширення вертепу в Україні та його драматична основа. Справжній вуличний театр. Огляд сюжетів різдвяних вертепів. М. Маркевич про театр. Релігійна і світська вистава. Число дійових ляльок у виставі.

  презентация (2,8 M)
 • Ознайомлення з причинами заміни традиційних маркетингових підходів. Визначення основної мети паблік рилейшнзу у маркетингу. Аналіз функції забезпечення постійної інформаційної присутності організації та товару (послуги) на ринку і формування іміджу.

  лекция (175,4 K)
 • Політика тоталітарного сталінського режиму як головна причина голодомору. Запровадження індустріалізації і колективізації сільського господарства. Головні дійові особи, які спровокували геноцид проти українського народу. Ізоляція голодуючих районів.

  доклад (17,3 K)
 • Держава як організація політичної влади, головний інститут політичної системи суспільства. Чим державна влада відрізняється від інших видів влади у суспільстві. Ознаки і функції держави. Які існують органи державної влади. Види влади та засоби її впливу.

  презентация (432,7 K)
 • Висловлювання видатних економістів про предмет свого дослідження та підходи до управління економікою. Альфред Маршалл про предмет економічної науки. Роль та завдання держави в економічному розвитку на думку Адама Сміта. Поведінкова економіка Д. Канемана.

  презентация (870,3 K)
 • Етика та мораль, особливості їх взаємозв’язку. Відмінність між мораллю та моральністю. Етика як філософська наука. Основні завдання науки етики: проблема подолання нинішньої методологічної кризи, проблема обґрунтування моральних норм та цінностей.

  реферат (45,9 K)
 • Дослідження доповідей видатного історика та сходознавця О. Пріцака. Формулювання перспектив та шляхів концептуалізації української минувшини для еміграційної академічної спільноти. Визначення місця історії України у структурі всесвітньої цивілізації.

  статья (84,9 K)
 • Джерела кальцію, його дія і властивості. Добова потреба в калії. Прояви надлишку калію. Надлишок магнію в організмі. Харчові джерела натрію. Функції фосфору в організмі людини. Добова потреба дорослої людини в залізі. У яких продуктах міститься сірка.

  презентация (998,6 K)
 • Підтримання енергетичного балансу Землі та підвищення температури Землі через парниковий ефект, що обумовлений викидами парникових газів. Людство перед загрозою глобальної екологічної кризи: зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу Землі.

  доклад (20,6 K)
 • Поняття права власності, під яким розуміють право особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Види права власності. Право власності українського народу, приватної, державної, комунальної власності.

  презентация (435,6 K)
 • Виникнення прізвищ, їх поширення по Європі. Особливості їх утворення від власних імен, назв населених пунктів. Історична протиставленість родових найменувань польського і українського панства безіменності народних мас. Прізвищні назви з різними суфіксами.

  реферат (71,8 K)
 • Вимоги, відповідність яким означає відповідність стандарту ISO 14001 ("Системи екологічного менеджменту - специфікація і керівництво з використання"). Використання програмних продуктів фірми "інтеграл" при побудові системи екологічного менеджменту.

  статья (15,5 K)
 • Різні наукові підходи до розуміння стресу. Послідовне розгляд особливостей стресового стану, динаміки його розвитку, а також впливу стресу на поведінку людини. Фізіологічні й біологічні стресори, їх дія. Фази і компоненти стресу, методи боротьби з ним.

  реферат (36,3 K)
 • Відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування головних прав та свобод людини як основа толерантності. Певний компроміс між тими принципами, на яких вибудовується сфера людини, її взаємини з оточуючими, зі світом у цілому.

  реферат (17,0 K)
 • Дослідження велетенських хмар газу і пилу, які тягнуться через галактики. Класифікація туманностей за видами. Методи їх вивчення. Розгляд темних, відбивних і планетарних туманностей. Аналіз тих, що створені ударними хвилями. Теорія еволюція зір.

  презентация (11,0 M)