• Анамнез жизни и настоящее состояние больного. Обследование печени, сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем. Клинический диагноз и его обоснование. Лечение ювенильного идиопатического дерматомиозита подострого течения и его обоснование.

  история болезни (11,2 K)
 • Исследование эпидемиологии, патогенеза и клинических проявлений разных типов ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА). Анализ особенностей лечения ЮРА. Выявление перспектив в области поиска и идентификации генов, ассоциированных с различными типами ЮРА.

  статья (14,9 K)
 • Ювенология как комплексное знание о становлении и взрослении человека. Структура и предмет ювенологии как науки, ее главные задачи. Основные этапы становления ювенологии. Концепция единой государственной ювенальной политики и ее генеральная цель.

  реферат (18,0 K)
 • Проблемы ювенологии как науки о молодежи. Этапы возникновения и развития ювенального знания. Медико-биологические, психологические и социокультурные особенности молодежи. Социальные проблемы молодой семьи. Изучение сексуального поведения молодежи.

  лекция (29,0 K)
 • Сучасне сприйняття Ліни Костенко як письменниці, громадської діячки, представниці "шістдесятництва", епохи українського відродження. Її діяльність в часи "брежневського застою". Значення поезії Костенко для духовного розвитку українського суспільства.

  статья (5,8 K)
 • Проблеми перекладу метафорично влучного поняття Ю. Лотмана "безделушки быта". Зміни культурної свідомості, про які писав А.Г. Погрібний. Репрезентація ціннісних пріоритетів та орієнтирів у кафедральному науковому стилі розвідок з історії журналістики.

  статья (37,1 K)
 • Сравнение архитектурных построек в контрастных климатических условиях. Рассмотрение особенностей традиционной архитектуры Сибири. Внутреннее устройство бурятской юрты. Жилища народов Ямайки и Галапагосских островов. Колониальные дома на Маврикие.

  реферат (2,2 M)
 • Характеристика общих тенденций развития стран региона: Шри Ланки (Цейлона), Бирмы, Таиланда (Сиама), Камбоджа, Лаоса и Вьетнама. Рассмотрение взаимоотношения развитых центров мировой цивилизации с варварской периферией. Особенности расширения империи.

  статья (41,2 K)
 • Евроинтеграция как фактор формирования этнической идентичности. Национальная идентичность как главная форма коллективной идентификации в странах бывшей Югославии. Роль национализма в югославском расколе. Анализ современных теорий наций и национализма.

  курсовая работа (49,3 K)
 • Образование югославского государства после первой мировой войны в результате развала Австро-Венгерской монархии и под влиянием Октябрьской революции. Классовые бои 1918–1919 гг. и образование компартии. Установление военно-монархической диктатуры.

  реферат (29,1 K)
 • Югославский кризис как исторический урок. Причины формирования и распада Социалистической Федеративной Республики Югославии. История конфликтов и объективная оценка конфликтующих сторон. Взаимоотношения бывших стран-участниц на сегодняшний день.

  курсовая работа (58,4 K)
 • Розпад Австро-Угорщини та формування держави словенців, хорватів і сербів. Виникнення Королівства та формування його Конституції в 1921 р. Політичні сили тогочасної Югославії, напрямки їх діяльності та аналіз досягнень. Внутрішньодержавна боротьба.

  реферат (21,2 K)
 • Створення 1918 р. у Загребі Народного віча - представницького органу словенців, хорватів і сербів. Світова економічна криза, що охопила Югославію пізніше за інші країни. Її внутрішньополітичне становище, загострення соціальних, національних суперечностей.

  статья (20,1 K)
 • Посилення політичної нестабільності в Югославії. Загострення хорватсько-сербських протирічь. Створення міжнародної Контактної групи з проблем Боснії і Герцеговині. Проведення виборів на багатопартійній основі у союзних республіках. Війна в Косово.

  доклад (95,1 K)
 • 1 грудня 1918 року як дата підписання угоди про створення єдиної держави – Королівства сербів, хорватів і словенців. Скасування королем Олександром Видовданської конституції - характерна риса диктаторського режиму в Югославії 30-х років ХХ сторіччя.

  презентация (484,8 K)
 • Дослідження югославської "воєнної" прози 70–80-х рр. ХХ ст. на матеріалі романів "Ніж", "Молитва" Драшковича та "Бомба", "Пан полковник", "Тіла і душі" Божича. Аналіз ідентичності головного героя як основи для пошуку міжетнічної та міжконфесійної єдності.

  автореферат (32,3 K)
 • Становлення та історичний розвиток концепцій югославського "воєнного" роману. Визначення змісту та обсягу категорії "історична пам'ять" та її застосування в літературі. Феномен романів В. Драшковича та М. Божича. Системні категорії "воєнної" прози.

  автореферат (48,8 K)
 • Географическое положение Южной Америки. Рельеф и полезные ископаемые, климат. Внутренние воды материка. Комплексное изучение природных зон. Население и страны Южной Америки. 12 самых распространённых национальностей. Интересные факты о континенте.

  реферат (40,6 K)
 • Географическая характеристика Южной Америки, климатические и природные условия. Острова Карибского моря. Основные вехи истории континента, его культура. Описание рельефа материка, его крайние точки, особенности флоры и фауны. Речная система Южной Америки.

  презентация (5,2 M)
 • Изучение особенностей географического положения и физико-географического районирования Южной Америки. Описание ее климата, природных ресурсов, промышленности, полезных ископаемых, сельского хозяйства. Климат, гидрография, флора, фауна, геология и рельеф.

  реферат (55,5 K)