• Розробка методів і п'єзоелектричних засобів вимірювань гідродинамічного тиску. Створення на витратомірів автоматизованих систем контролю і управління. Аналітичний вираз для передавальної функції біморфного п'єзоперетворювача гідродинамічного тиску.

  автореферат (74,9 K)
 • Біографія Бернарда Шоу. Аналіз п'єси "Пігмаліон", новаторські ідеї Бернарда Шоу. Проблеми соціальної нерівності та використання класичної англійської мови. Ідейне зіткнення двох різних життєвих позицій головних героїв як основного конфлікту п'єси.

  реферат (22,2 K)
 • Особливості та відмінності впливу драматургічних текстів О. Пушкіна на читацьку чи глядацьку рецепіюючі аудиторії. Порівняння елементів текстів п'єс (персонажних систем, монтажного структурування, авторської мови) та лібретних текстів на їх основі.

  автореферат (41,8 K)
 • Стан П'ятницької церкви після пошкодження фашистською бомбою. Реставрування пам'ятки давньоруської архітектури П.Д. Барановським. Комплекс бернардинського монастиря у Вільнюсі з костьолом Анни як ансамбль готичної архітектури в північно-східній Європі.

  доклад (494,3 K)
 • Основні екологічні проблеми України. Чорнобильська аварія як найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Вода – один з основних природних ресурсів. Широкомасштабна загибель родючих земель. Захист поверхні Землі від водної ерозії та суховіїв.

  реферат (17,4 K)
 • Призначення згладжуючих фільтрів; їх класифікація за типом елементів та по виду амплітудно-частотної модуляції. Розрахунок надійності П-подібного LC-фільтра. Заходи захисту від статичної напруги. Теплові режими електронних обчислювальних пристроїв.

  курсовая работа (225,0 K)
 • Сон як предмет вивчення багатьох природничих та гуманітарних наук. Загальна характеристика психоаналітичної теорії З. Фрейда. П.С. Авсенєв як архімандрит Феофан, колишній професор Київської духовної академії, представник духовно-академічної філософії.

  статья (24,6 K)
 • Галузі народного господарства що були найсприятливішими саме для жіночого "зіркового" ударництва. Взаємозв’язок між ліквідацією жінвідділів та презентацією жіноцтва в стахановському русі. Аналіз світоглядного парадоксу в житті досліджуваних особистостей.

  статья (390,5 K)
 • Общая характеристика роботы П. Вирильо "Скорость и политика". Этапы развития новых технологий коммуникации. Скорость как концепт, объединяющий все размышления Вирильо о влиянии современных технологий на восприятие и на социальные и политические процессы.

  реферат (28,5 K)
 • Изучение биографии П. Мериме. Рассмотрение его реалистических новелл 1833-1846 гг. История вхождения П. Мериме в литературу. Романтическая молодежь Франции. Переводы "Пиковой дамы" и "Выстрела" Пушкина в контексте новеллистического творчества Мериме.

  контрольная работа (44,2 K)
 • Оценка П. Милюковым присоединения Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии и итогов младотурецкой революции. Усилия российской дипломатии по привлечению Болгарии в блок Антанту в Первой мировой войне. Враги находящейся у власти партии "Единения и прогресса".

  статья (21,5 K)
 • Пімен Панчанка як паэт і публіцыст, крытык і перакладчык. Яго ўклад у беларускую літаратуру, жыццё і творчасць, бібліяграфія, дзяржаўныя ўзнагароды. Агляд паэтычных зборнікаў, месца ў пасляваеннай паэзіі твораў пісьменніка. Песні на словы паэта.

  реферат (19,6 K)
 • Принудительные миграции до Гитлера и Сталина: исторический экскурс. Отличительный признак репрессивных миграций. Первые советские депортации и переселения в 1919–1929 г. Раскулачивание и "кулацкая ссылка" в 1930–1931 г. Пограничные зачистки и миграции.

  книга (1,3 M)
 • Понятие социальной стратификации - дифференциации некой совокупности людей на классы в иерархическом ранге. Экономическая стратификация, согласно П. Сорокину, ее классификация. Временные основы межпрофессиональной стратификации в разных обществах.

  контрольная работа (25,6 K)
 • Характеристика этапов жизни и творчества П.А. Сорокина в России. Анализ исследований П.А. Сорокина в сфере определения понятий преступления и наказания. Изучение подхода к обществу как к "социальной системе" и понятием структурного анализа в социологии.

  реферат (43,8 K)
 • Аналіз художніх текстів Павла Тичини та Марини Цвєтаєвої крізь оптику компаративістського та інтертекстуального дискурсів. Зображення почуття випереджаючої свідомості у творчості Тичини та Цвєтаєвої. Типологічні сходження у текстах двох поетів.

  статья (40,5 K)
 • Аналіз доробку П. Филиповича - одного з фундаторів шевченкознавства, його дослідження "До студіювання Шевченка та його доби". Роль дослідника у формуванні перспективних векторів дослідження спадщини Т. Шевченка. Пошук нових фактів у біографії поета.

  статья (22,2 K)
 • Здійснення аналізу низки праць П. Филиповича та спогадів про нього. Об'єктивна оцінка митця і вченого заслуг і значень класичного українського театру, наголошення на збереженні кращих його досліджень, одночасно з необхідністю оновлення театрального життя.

  статья (27,1 K)
 • Характеристика творческого диалога Велимира Хлебникова и Пауля Целана на материале переводов русских стихотворений на немецкий язык. Переводной потенциал словотворчества Хлебникова на немецкий язык на примере перевода стихотворения "Воздушный воздухан".

  статья (35,1 K)
 • Пауль Целан (1920-1970 рр.) - видатний поет другої половини XX століття. "Фуга смерті" - зразок сугестивної лірики з надзвичайно складною композиційною структурою. Особливості поетичної творчості Целана. Міфологічні та літературні ремінісценції.

  реферат (22,0 K)