• Розробка методів і п'єзоелектричних засобів вимірювань гідродинамічного тиску. Створення на витратомірів автоматизованих систем контролю і управління. Аналітичний вираз для передавальної функції біморфного п'єзоперетворювача гідродинамічного тиску.

  автореферат (74,9 K)
 • Біографія Бернарда Шоу. Аналіз п'єси "Пігмаліон", новаторські ідеї Бернарда Шоу. Проблеми соціальної нерівності та використання класичної англійської мови. Ідейне зіткнення двох різних життєвих позицій головних героїв як основного конфлікту п'єси.

  реферат (22,2 K)
 • Особливості та відмінності впливу драматургічних текстів О. Пушкіна на читацьку чи глядацьку рецепіюючі аудиторії. Порівняння елементів текстів п'єс (персонажних систем, монтажного структурування, авторської мови) та лібретних текстів на їх основі.

  автореферат (41,8 K)
 • Стан П'ятницької церкви після пошкодження фашистською бомбою. Реставрування пам'ятки давньоруської архітектури П.Д. Барановським. Комплекс бернардинського монастиря у Вільнюсі з костьолом Анни як ансамбль готичної архітектури в північно-східній Європі.

  доклад (494,3 K)
 • Основні екологічні проблеми України. Чорнобильська аварія як найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Вода – один з основних природних ресурсів. Широкомасштабна загибель родючих земель. Захист поверхні Землі від водної ерозії та суховіїв.

  реферат (17,4 K)
 • Галузі народного господарства що були найсприятливішими саме для жіночого "зіркового" ударництва. Взаємозв’язок між ліквідацією жінвідділів та презентацією жіноцтва в стахановському русі. Аналіз світоглядного парадоксу в житті досліджуваних особистостей.

  статья (390,5 K)
 • Общая характеристика роботы П. Вирильо "Скорость и политика". Этапы развития новых технологий коммуникации. Скорость как концепт, объединяющий все размышления Вирильо о влиянии современных технологий на восприятие и на социальные и политические процессы.

  реферат (28,5 K)
 • Изучение биографии П. Мериме. Рассмотрение его реалистических новелл 1833-1846 гг. История вхождения П. Мериме в литературу. Романтическая молодежь Франции. Переводы "Пиковой дамы" и "Выстрела" Пушкина в контексте новеллистического творчества Мериме.

  контрольная работа (44,2 K)
 • Пімен Панчанка як паэт і публіцыст, крытык і перакладчык. Яго ўклад у беларускую літаратуру, жыццё і творчасць, бібліяграфія, дзяржаўныя ўзнагароды. Агляд паэтычных зборнікаў, месца ў пасляваеннай паэзіі твораў пісьменніка. Песні на словы паэта.

  реферат (19,6 K)
 • Принудительные миграции до Гитлера и Сталина: исторический экскурс. Отличительный признак репрессивных миграций. Первые советские депортации и переселения в 1919–1929 г. Раскулачивание и "кулацкая ссылка" в 1930–1931 г. Пограничные зачистки и миграции.

  книга (1,3 M)
 • Понятие социальной стратификации - дифференциации некой совокупности людей на классы в иерархическом ранге. Экономическая стратификация, согласно П. Сорокину, ее классификация. Временные основы межпрофессиональной стратификации в разных обществах.

  контрольная работа (25,6 K)
 • Характеристика этапов жизни и творчества П.А. Сорокина в России. Анализ исследований П.А. Сорокина в сфере определения понятий преступления и наказания. Изучение подхода к обществу как к "социальной системе" и понятием структурного анализа в социологии.

  реферат (43,8 K)
 • Пауль Целан (1920-1970 рр.) - видатний поет другої половини XX століття. "Фуга смерті" - зразок сугестивної лірики з надзвичайно складною композиційною структурою. Особливості поетичної творчості Целана. Міфологічні та літературні ремінісценції.

  реферат (22,0 K)
 • Контамінаційна техніка поєднання в одному фрагменті цитат з музики П. Чайковського та І. Стравинського. Перелік використаних у балеті "Поцілунок феї" цитат із музики П. Чайковського. Відмінність, виявлена внаслідок порівняння музичних прикладів.

  статья (371,8 K)
 • Научные биографии лидеров и идеологов либерального движения (1840-1870 гг.), недооценка источника формирования их убеждений (отношения со старшим поколением "либералистов" начала века). Исследование писем К.Д. Кавелина П.А. Вяземскому (1844-1846).

  статья (24,1 K)
 • Изучение жизни и деятельности Петра Алексеевича Кропоткина, его влияния на анархическое направление российской общественно-политической мысли. Анализ историко-философской, научной литературы по проблеме формирования политических взглядов Кропоткина.

  курсовая работа (149,1 K)
 • Идейные истоки формирования взглядов П.А. Сорокина. Исследование общества и его структуры в произведениях П.А. Сорокина. Социологические взгляды П.А. Сорокина на социальное и геометрическое пространство. Теория социальной мобильности П.А. Сорокина.

  реферат (83,6 K)
 • Изучение биографии П.А. Столыпина - реформатора и государственного деятеля России, сыгравшего значительную роль в подавлении революции 1905—1907 годов. Основные положения столыпинской аграрной реформы, анализ ее положительных и отрицательных итогов.

  реферат (54,2 K)
 • Жизнь и государственная деятельность выдающегося государственного деятеля П.А. Столыпина. Вклад Столыпина в развитие России, ее преобразования в общественно-политическом и экономическом аспектах. Борьба с революционным движением, экономические реформы.

  реферат (59,4 K)
 • Краткая биография П.А. Столыпина. Политический портрет последнего реформатора Российской империи. Идеи гражданского общества и правового государства в столыпинской программе модернизации страны. Реформирование силовых структур и судопроизводства.

  реферат (99,8 K)