• Краткие биографические данные о жизни и карьере Давида Ливингстона - шотландского исследователя Африки. Исследование впадины Калахари, реки Кубанго, бассейна реки Замбези, история открытия водопада Виктории. Путешествие до озера Танганьика с Г. Стэнли.

  доклад (29,5 K)
 • Аналіз слов'янського етногенезу, його характеристика та критерії. Історія появи Давньоруської держави. Вивчення латенських пам'яток Закарпаття та традицій скіфського часу. Утворення на східній периферії Кельтики зарубинецької та пшеворської культури.

  реферат (116,4 K)
 • Экономико-географическая характеристика Дальневосточного федерального округа. Природные и исторические достопримечательности Дальнего Востока. Традиции и обычаи жителей Дальнего Востока. Специфика туризма и гостиничного бизнеса Дальневосточного региона.

  реферат (27,2 K)
 • История Нового года, его празднование в древней Руси и по европейскому обычаю. Старинные традиции и народные приметы. Персонаж славянского фольклора Дед Мороз, места обитания и одежда, коллеги в странах мира. Образ Снегурочки - символ застывших вод.

  презентация (2,5 M)
 • Закріплені в законодавстві офіційні графічні чи звукові зображення, в яких втілюються національні ідеї, що символізують державність України. Ключові характеристики та особливості Державного Прапору України, Гербу і Гімну, їх значення для суспільства.

  реферат (16,2 K)
 • Определение места детского фольклора в истории России. Специфические особенности жанрового многообразия детского фольклора. Понятие "жанр" и классификация детского фольклора. Рассмотрение значимости произведений детского фольклора в народной педагогике.

  курсовая работа (66,7 K)
 • Причини та фактори деформації традиційної української етнокультури. Процес її деморалізації в умовах репресивної політики влади. Громадські новоутворення в кінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. та їхній вплив на звичаєве право українського селянства.

  автореферат (43,1 K)
 • Виявлення, систематизація та узагальнення наслідків зламу традиційної культури українського селянства у 20-х – 30-х рр. Причини та фактори деформації української етнокультури. Процес деморалізації поведінки селян в умовах репресивної політики влади.

  автореферат (80,8 K)
 • Причини та фактори деформації традиційної української етнокультури. Процес руйнації традиційного способу життя українського селянства. Громадські новоутворення в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття та їх вплив на звичаєве право селян.

  автореферат (49,2 K)
 • Закономірність продукування, відкладення та зберігання джерельної бази, рух фондоутворення. Співвідношення первісних і потенційних джерел. Методика та наслідки експедицій петербурзьких і московських вчених в старообрядські поселення Правобережжя.

  автореферат (43,5 K)
 • Характеристика історичних умов розвитку Маріуполя. Аналіз повідомлень періодичної преси 1920-тих років щодо театрального життя міста. Дослідження діяльності театру, театральних труп та громадських організацій. Проблема відтворення театру у 1930-ті.

  статья (50,9 K)
 • Дослідження структурних особливостей жанрових різновидів паремій (весільних побажань, тостів) з точки зору проявів у них національного менталітету та відображення в них фрагментів національного колориту. Прийоми вираження рис національного характеру.

  статья (28,4 K)
 • Значення та тематика дівочих ворожінь у календарній обрядовості різних етнографічних груп України, дослідження зародження магічних дійств. Специфіка їх послідовності та умов проведення ритуалів. Роль води, рослин та вогню в обрядових ворожіннях.

  статья (25,6 K)
 • Виявлення впливу річки Дніпро на формування етнічної культури та традиційного світогляду населення Наддніпрянської України, від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Культове значення води, давні звичаї, обряди, вірування населення Наддніпрянської України.

  автореферат (42,8 K)
 • Аналіз комплексів традиційної культури Південної Бессарабії та Румунії. Вивчення автентичного святочного рядження на Різдво Христове та Новий рік населення Буковини. Українські зимові свята. Дослідження типів інверсії народних драм "Коза" та "Малинка".

  статья (1,1 M)
 • Быт и культура поморов, их язык и традиции, влияние на историю России, на освоение Сибири. Историческая область проживания поморов. Равенство мужчин и женщин в Поморье. Первое научное описание руссенорска - норвежско-русского (поморского) языка.

  реферат (27,9 K)
 • Культура с погребальными сооружениями в форме дольменов, её связь с древнейшим абхазо-адыгейским этносом. Гробницы в районе Красной Поляны. Кудепстенский "жертвенный" камень. Характерная черта заупокойного культа строителей западнокавказских дольменов.

  контрольная работа (22,1 K)
 • Знакомство с древними погребальными сооружениями дольменами - главными историческими достопримечательностями Прикубанья и Причерноморья. Выявление особенностей построения основных типов каменных гробниц: плиточных, составных, корытообразных и монолитных.

  презентация (8,8 M)
 • Дослідження способів праці і технічних засобів традиційних допоміжних занять на основі польових етнографічних матеріалів Старосамбірського району Львівської області. Аналіз умов і особливостей занять рибальством та мисливством мешканців Старосамбірщини.

  статья (226,4 K)
 • Дослідження системи спорідненості, сім’ї та сімейних стосунків у болгар на теренах сучасної України. Основні роботи відомого російського та радянського філолога-славіста та історика М.С. Державіна. Вважливі проблеми етнології болгарської етнічної групи.

  статья (111,0 K)