• Административное деление и герб Улан-Удэ - города в Восточной Сибири, столицы Бурятии. Климатические особенности города, водные ресурсы и население. Достопримечательности Улан Удэ: этнографический музей народов Забайкалья, Лама Итигэлов, памятник Ленину.

  реферат (7,9 M)
 • Географічні особливості розташування городищ Київської Русі та їх класифікація за соціальним змістом. Давньоруські основні городища ІХ-ХІ століть Правобережжя та Лівобережжя Дністра. Археологічні знахідки, зроблені під час розкопок давньоруських городищ.

  реферат (40,4 K)
 • Географическое положение Заринска - районного центра на северо-востоке Алтайского края России на реке Чумыш. История его образования, состав населения. Характеристика основных достопримечательностей и памятных мест города, история их возведения.

  презентация (523,4 K)
 • Сухопутний транспорт давніх етносів Європи. Енеолітичні волокуш-саней: коротка історія походження, особливості будови. Господарські сани центральноєвропейського типу з кінським дишлем. Керамічна трипільська модель волокуш-саней, хід тяглового приладу.

  статья (2,2 M)
 • Свята Гукання вясны: гісторыя і тэндэнцыя развіцця. Гістарычныя аспекты ўзнікнення свята Гуканне вясны. Культ раслiннасцi i традыцыйныя вобразы свята. Святкаванне Гукання вясны на сучасным этапе. Адраджэнне святкаванне Гукання вясны на Беларусi.

  курсовая работа (96,6 K)
 • Краткие биографические данные о жизни и карьере Давида Ливингстона - шотландского исследователя Африки. Исследование впадины Калахари, реки Кубанго, бассейна реки Замбези, история открытия водопада Виктории. Путешествие до озера Танганьика с Г. Стэнли.

  доклад (29,5 K)
 • Аналіз слов'янського етногенезу, його характеристика та критерії. Історія появи Давньоруської держави. Вивчення латенських пам'яток Закарпаття та традицій скіфського часу. Утворення на східній периферії Кельтики зарубинецької та пшеворської культури.

  реферат (116,4 K)
 • Восприимчивость к инновациям и преемственность самобытности на уровне сельской общины и региона как одна из самых загадочных особенностей этнокультурной истории Дагестана. Сходство характеристик этнокультур и сознание принадлежности к единому народу.

  автореферат (130,7 K)
 • Экономико-географическая характеристика Дальневосточного федерального округа. Природные и исторические достопримечательности Дальнего Востока. Традиции и обычаи жителей Дальнего Востока. Специфика туризма и гостиничного бизнеса Дальневосточного региона.

  реферат (27,2 K)
 • История Нового года, его празднование в древней Руси и по европейскому обычаю. Старинные традиции и народные приметы. Персонаж славянского фольклора Дед Мороз, места обитания и одежда, коллеги в странах мира. Образ Снегурочки - символ застывших вод.

  презентация (2,5 M)
 • Закріплені в законодавстві офіційні графічні чи звукові зображення, в яких втілюються національні ідеї, що символізують державність України. Ключові характеристики та особливості Державного Прапору України, Гербу і Гімну, їх значення для суспільства.

  реферат (16,2 K)
 • Определение места детского фольклора в истории России. Специфические особенности жанрового многообразия детского фольклора. Понятие "жанр" и классификация детского фольклора. Рассмотрение значимости произведений детского фольклора в народной педагогике.

  курсовая работа (66,7 K)
 • Причини та фактори деформації традиційної української етнокультури. Процес її деморалізації в умовах репресивної політики влади. Громадські новоутворення в кінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. та їхній вплив на звичаєве право українського селянства.

  автореферат (43,1 K)
 • Виявлення, систематизація та узагальнення наслідків зламу традиційної культури українського селянства у 20-х – 30-х рр. Причини та фактори деформації української етнокультури. Процес деморалізації поведінки селян в умовах репресивної політики влади.

  автореферат (80,8 K)
 • Причини та фактори деформації традиційної української етнокультури. Процес руйнації традиційного способу життя українського селянства. Громадські новоутворення в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття та їх вплив на звичаєве право селян.

  автореферат (49,2 K)
 • Закономірність продукування, відкладення та зберігання джерельної бази, рух фондоутворення. Співвідношення первісних і потенційних джерел. Методика та наслідки експедицій петербурзьких і московських вчених в старообрядські поселення Правобережжя.

  автореферат (43,5 K)
 • Характеристика історичних умов розвитку Маріуполя. Аналіз повідомлень періодичної преси 1920-тих років щодо театрального життя міста. Дослідження діяльності театру, театральних труп та громадських організацій. Проблема відтворення театру у 1930-ті.

  статья (50,9 K)
 • Дослідження структурних особливостей жанрових різновидів паремій (весільних побажань, тостів) з точки зору проявів у них національного менталітету та відображення в них фрагментів національного колориту. Прийоми вираження рис національного характеру.

  статья (28,4 K)
 • Значення та тематика дівочих ворожінь у календарній обрядовості різних етнографічних груп України, дослідження зародження магічних дійств. Специфіка їх послідовності та умов проведення ритуалів. Роль води, рослин та вогню в обрядових ворожіннях.

  статья (25,6 K)
 • Виявлення впливу річки Дніпро на формування етнічної культури та традиційного світогляду населення Наддніпрянської України, від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Культове значення води, давні звичаї, обряди, вірування населення Наддніпрянської України.

  автореферат (42,8 K)