• Исследование иконографии изображений женского божества в ранних оседло-земледельческих культурах. Определение его функций и ипостасей. Признаки трансформации представлений о женском сакральном образе в условиях оседлости и производящего хозяйства.

  автореферат (92,1 K)
 • Рассмотрение реализации традиционных женских функций в старообрядческом сообществе. Выяснение совокупности факторов, определявших статус женщин в беспоповском сообществе. Анализ условий выполнения женских функции и в семейной и в общественной жизни.

  автореферат (45,5 K)
 • Рассмотрение научных работ историка-краеведа Стефана Зверева. Изучение вопросов истории Воронежского края. Исследование деятельности епископа Митрофана и православной церкви. Издание систематического указателя "Книги, брошюры и листы воронежской печати".

  реферат (21,6 K)
 • Исследование материальной и духовной культуры Аганских ханты и лесных ненцев. Образ жизни местных жителей, традиционные виды природопользования. Основы религиозных верований ханты. Родовые и фамильные предания. Фольклорное творчество народов Севера.

  творческая работа (88,3 K)
 • Інтер'єр жител населення Чернігово-Сіверщини другої половини ХVІІІ - середини ХІХ ст. Сакральні центри хати. Порівняльна характеристика українців і росіян. Виокремлення українського культурного і традиційно-буттєвого комплексу із загальноросійського.

  статья (27,1 K)
 • Аналіз хати як житлового простору людини, місця родинних обрядів, символу добробуту. Українська хата та її інтер’єр. Аналіз символічного значення порогу, покуття, скрині та мисника. Подвір’я та господарський реманент. Аналіз священної ролі криниці.

  реферат (26,9 K)
 • Застосування ґендерного підходу у вивченні української культури. Відповідність стереотипу фемінінності українців патріархальному канону. Процес ґендерної соціалізації дівчат, етнокультурна специфіка формування жіночої ідентичності в українській сім'ї.

  автореферат (42,3 K)
 • Характеристика деталей одягу й прикрас. Виділення основних типів гарнітурів. Вивчення костюмів з Південно-Західного Криму. Виявлення аланських і східногерманських компонентів. Визначення ступеня впливу візантійської моди. Реконструкція основних деталей.

  автореферат (52,6 K)
 • Аналіз форми і змісту журналу, закономірності його функціонування як періодичного органу. Значущість часопису для краєзнавчого руху 1920-1930-х роках в УРСР та його джерельна вартість. Еволюція термінології краєзнавства на час існування часопису.

  автореферат (57,3 K)
 • Дослідження діяльності Одеського крайового сільськогосподарського музею імені професора К.А. Тимірязєва. Структура установи, принципи її роботи та підпорядкування. Внесок та значення музею для розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.

  статья (20,6 K)
 • Вивчення етнографічних особливостей Японії - острівної країни, розташованої на східному узбережжі Азії, у північно-західній частині Тихого океану. Національний склад населення. Процеси етногенезу. Мов, релігійна ситуація. Японія - "живий музей релігій".

  реферат (33,9 K)
 • Заклички как короткие песенки, предназначенные для распевания группой детей и сопровождающиеся игровыми действиями, имитирующими процесс крестьянского труда. Обрядовые магические закликания и отголоски древних верований в текстах весенних закличек.

  реферат (14,4 K)
 • Характеристика социальных функций фольклора и культурного значения народных традиций. Сравнительный анализ моделей восприятия фольклорных произведений носителями национальных традиций и исследователями народного творчества на конкретных примерах.

  статья (20,4 K)
 • Північне Приазов’я як один з найбільш багатонаціональних регіонів України, розповсюдження та значення в даному регіоні грецької національної меншини. Витоки деяких сучасних традицій Малоянисоля. Умови життя та положення грецької меншини в Україні.

  статья (27,5 K)
 • Обрядодійства, пов’язані з очищувальною функцією води. Ритуальні дії з водою в купальській обрядовості. Проведення обряду лікування жовтухи. Підкурювання хворого як один із найдавніших терапевтичних та апотропеїчних засобів Української Слобожанщини.

  статья (23,4 K)
 • З'ясування основних рис звичаєво-правової культури українців ХІХ - початку ХХ ст. Народно-правові уявлення українського селянина щодо поняття власності та її форм. Причини розвиненості в українців інституту приймацтва. Вивчення специфіки шлюбних угод.

  автореферат (64,5 K)
 • Зміст основних календарних свят та обрядів. Особливість виконання календарно-обрядових пісень. Вшанування померлих і живих родичів на Свят-вечір. Готування українських страв на Великдень, Маковія та Спаса. Збиранням лікувальних трав в зільницький обряд.

  доклад (19,3 K)
 • Характеристика трудових свят і обрядів як органічної складової святково-обрядової культури українського народу. Дослідження взаємозв’язку свят і праці. Календарні свята й обряди як складний фольклорний комплекс. Аналіз традиції українського колядування.

  реферат (40,7 K)
 • Вивчення проявів духовної культури українців у звичаях та обрядах. Дослідження святково-обрядової культури народу. Розгляд відображення громадського устрою, сімейно-побутових стосунків, особливостей світогляду українців в календарній обрядовості.

  творческая работа (49,3 K)
 • Дослідження звукового коду на матеріалі традиційної культури Слобожанщини. Усебічне вивчення звукового коду як сакральної складової, соціокультурне осмислення його унікальності в контексті розвитку традиційної культури та місця в етнотеатралізації.

  статья (26,4 K)