• Построение первых качелей и каруселей к Масленной неделе. Проведение обряда закликания весны с первым блином. Традиция посещения крестниками крестных родителей в Прощеное воскресенье. Закликание весны песенками, закличками, печеными жаворонками 22 марта.

  презентация (2,4 M)
 • Роль в общественной жизни крестьян и городского населения у русских, как и у других европейских народов, обрядов и обычаев, приуроченных к датам христианского календаря и тесно связанные с циклом сельскохозяйственных работ: Масляницы, Троицы, Радоницы.

  контрольная работа (46,0 K)
 • Аналіз феномену весільної фотографії, яка представляє специфічний тип історично-етнографічних джерел візуального різновиду. Репрезентативність і інформативність весільних фотографій із сімейних фотоальбомів як своєрідний маркер ідентичності в побуті.

  статья (1,2 M)
 • Дошлюбне спілкування, дошлюбні обряди, сватання дівчини, змовини, умовини, заручини, барвінкові обряди, дівич-вечір, весільний поїзд, весільні чини, бгання короваю, запросини, вирядження молодого, посад, вінчання, покривання, посаг, комора, колачини.

  реферат (26,1 K)
 • Поняття та сутність обрядової весільної творчості подолян, еволюція їх мислення, процес формування художньої картини світу та менталітету. Взаємодія весільного обряду і весільної пісні, художня своєрідність та її специфіка, характеристика жанрового складу

  автореферат (43,7 K)
 • Класифікація, номінації та основні мотиви весняних календарних пісень. Молодечо-запальний та інтимно-ліричний характер народної творчості. Різноманітні по жанру веснянки: розвійні, любовно-еротичні, шлюбні та драстичні. Перші записи і публікації веснянок.

  реферат (6,2 M)
 • Розгляд тематики побутування літнього та зимового видів взуття на Поділлі на польових матеріалах автора. Виділення характерних відмінностей у вжитку взуття на Західному та Східному Поділлі. Огляд способів пошиття та конструювання взуття на Поділлі.

  статья (198,7 K)
 • Изучение истории Челябинского государственного краеведческого музея, структуры его деятельности и основных коллекций. Ознакомление с видами экспозиций, формами музейной рекламы и дизайна. Описание и анализ памятника художественной культуры и искусства.

  отчет по практике (26,6 K)
 • История возникновения и распространения лаптей в Псковской области, сущность и отличительные черты поршней. Характеристика и особенности видов лаптей, использование самодельной обуви из луба. Способы ношения плетеной обуви, предназначение оборы.

  реферат (29,4 K)
 • Дендропарк "Веселі Боковеньки", його створення. Кіровоградська Велика хоральна синагога — культова іудейська споруда, що побудована в еклектичному стилі. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, його фонди. Мальовничий куточок музей "Хутір Надія".

  презентация (5,5 M)
 • Аналіз атрибутивного і міфічного значення хутряного та шкіряного одягу в родильних, весільних, хрестильних, поховальних, будівельних та святкових обрядах українців. Відображення світоглядних уявлень українців у обрядовій та обереговій функції одягу.

  статья (210,4 K)
 • Визначення ролі українців у матеріальній культурі. Характеристика мистецьких витворів - ткацтва, вишивки, гаптування. Встановлення особливостей одягу різних верств населення. Огляд народних прислів’їв та приказок про сорочку. Аналіз символіки вишиванки.

  доклад (22,6 K)
 • Розгляд архітектурно-містобудівних особливостей кам’яної споруди, залишки якої відкрито під час проведення архітектурно-археологічних досліджень у комплексі Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря, з метою відтворення зовнішнього вигляду пам’ятки.

  статья (771,9 K)
 • Історичний огляд становлення та розвитку килимарства в Україні. Система типологізації композиції та орнаменту, закономірності колористики в килимах Луганщини та Полтавщини. Орнаментальні, художньо-стильові та технологічні особливості килимових виробів.

  курсовая работа (1,1 M)
 • Історія та особливості плетіння вінків на свята як обрядовий елемент одягу. Їх символічно-оберегове значення та композиційний склад: квіти та інші матеріали. Символіка давньослов’янського вінка. Види українських вінків та їх територіальні відмінності.

  реферат (30,7 K)
 • Обзор перестройки работы всего народного хозяйства для нужд фронта. Определение особенностей продолжения образования в военное время. Рассмотрение путей оказания помощи населению. Установление роли личных сбережений граждан в производстве военной техники.

  презентация (1,6 M)
 • Краткая история основания и развития города Владивостока. Роль и значение Владивостока в биографии русского писателя К. Станюковича. Путешествие А. Чехова на Дальний Восток с научно-познавательной целью. Сбор Чеховым материалов о Сахалине, их значение.

  реферат (37,6 K)
 • Характеристика истории миграционных процессов на Северном Кавказе. Анализ последствий переселения горцев на равнину для их этнокультурного развития. Анализ перестройки этнического и культурного облика переселенцев, а также изменений в их менталитете.

  статья (41,8 K)
 • Географическое описание Греции. Особенности историко-культурного наследия. Теоретическая и эмпирическая интерпретация. Особенности культуры этноса как социальной системы, определение факторов влияющих на нее. Изучение традиций и обычаев греческой нации.

  курсовая работа (128,3 K)
 • Этнические и этнографические группы Республики Бурятия. Национальный состав республики по данным переписи населения в 2002 году в процентном соотношении. Традиции и культура Бурятии. История и культура поселения "Калиновское", его этнический состав.

  реферат (30,6 K)