• История формирования еврейского этноса. Еврейский язык, первые аутентичные письменные памятники. Исторические особенности быта еврейских местечек. Особенности религиозных верований и обрядовые предписания иудейской религии. Общественный быт евреев.

  реферат (31,4 K)
 • Современное состояние монархических государств в Европе, секрет их долголетия и влияние монархического режима на государство. Сравнение европейской монархии с монархиями Персидского залива. Монархия как ресурс политической и экономической стабильности.

  контрольная работа (20,0 K)
 • Массовое производство одежды, костюмов. Появление стиля модерн в европейской моде. Развитие женского костюма в 1915-1923 годах. Новый эстетический идеал, резкое изменение в мужской моде. Женская кофточка типа "Фигаро". Становление молодежной моды в мире.

  реферат (4,1 M)
 • Численность голландского народа, их официальный язык и общие сведения о стране (столица, религия и др.). Расположение и площадь Голландии (Королевство Нидерланды), национальные праздники и традиции. Национальные костюмы, блюда и песни голландцев.

  презентация (15,5 M)
 • Основные особенности российской урбанизации. Проблемы мегаполисов России и пути их решения. История Екатеринбурга от основания до наших дней. Политическая основа, транспорт и банковский сектор города. Место и роль Екатеринбурга в Уральском крае.

  курсовая работа (93,6 K)
 • Розгляд історичної довідки про місто. Визначення його географічного положення та природних ресурсів. Характеристика ресурсного потенціала: земельних, водних та лісових ресурсів. Оцінка населенням можливостей впливу на екологічну ситуації в регіоні.

  курсовая работа (988,8 K)
 • Зміст та особливості формування етнічної ідентичності в Україні. Аналіз сучасних теоретико-методологічних підходів до визначення поняття "ідентичність", її структура, форми і механізми конструювання. Перспективи розвитку етнічної ідентичності українців.

  статья (28,5 K)
 • Аналiз та iнтерпретацiя писемних джерел про народи, що мешкали в Криму за античної доби. Спiвставлення даних, отриманих у результатi дослiдження археологiчних пам’яток і синхронних джерел для реконструкцiї етнiчної iсторiї Криму в ранньому залiзному вiцi.

  автореферат (103,4 K)
 • Сутність поняття "самосвідомість". Історія формування національної самосвідомості українців. Формування російського етносу в XIV сторіччі. Наслідки розпаду етнічної держави Київська Русь. Проблема національної самоідентифікації, формування "України".

  статья (23,1 K)
 • Етнонаціональні процеси та рухи як могутній фактор розвитку цивілізації. Національна суверенізація в органічній єдності із забезпеченням гармонізації етнічних інтересів на основі демократичних, гуманістичних принципів та загальнолюдських вартостей.

  статья (174,5 K)
 • Аналіз етнічних груп, що сформувалися в Британській Вест-Індії. Характеристика становища рабів, привезених з Західної Африки. Особливості поселення марунів. Використання рабської праці при освоєнні Ямайки. Антагонізми між афроамериканцями та мулатами.

  статья (205,9 K)
 • Статус Криму в імперських і радянських політико-адміністративних структурах. Німецькі детермінанти кримської політики; кампанія "татаризації". Крим у період Другої світової війни. Ставлення до культурної спадщини етнічних груп Криму в незалежній Україні.

  статья (35,8 K)
 • Характеристика етнічних стереотипів як однієї зі складових національної ідентичності. Дослідження їх впливу на становлення й існування ідентичності. Вивчення складових стереотипів та їхніх характеристик, а також їх зв’язок із національним міфом.

  статья (24,4 K)
 • Аналіз етнічного страта у рамках стратифікації регіонального етнокультурного ландшафту на прикладі Поділля. Значення колонізаційних процесів від X до початку XX ст. та фізико-географічних чинників у формуванні етнокультурних каркасних ландшафтів регіону.

  статья (26,8 K)
 • Демографічні, соціально-економічні процеси етнічних груп у Галичині в міжвоєнний період. Чисельність та склад населення краю: його розвиток і динаміка. Культурно-освітнє життя та етнокультурні взаємовпливи, громадсько-побутові особливості етнічних груп.

  автореферат (48,7 K)
 • Вивчення проблеми дослідження етнічних та національних рис, які лягли в основу формування національного розвитку на самосвідомості українців. Формування соціально-політичних ідей Кирило-Мефодіївського товариства стосовно етнічно-національних синтезій.

  статья (47,3 K)
 • Виникнення східної гілки праслов’ян на початковому етапі українського етносу. Питання слов’яногенезу в ранньо-римський період. Вплив зовнішньої міграції вельбарських племен історії етногенезу східних слов’ян в Західнополісько-волинському регіоні.

  статья (23,1 K)
 • Історична інформація про склад колективу етнографів УГМЕХП у Львові в кінці 50-х - першої половині 60-х рр. ХХ ст. Наукові інтереси, авторське бачення, дослідження й досягнення визначних етнографів, їх участь в громадському житті Львова і України.

  статья (343,6 K)
 • Виявлення регіональних особливостей, дослідження процесів становлення і тенденцій розвитку етнографічного музейництва Півдня України ХІХ - початку ХХІ ст., (на прикладах діяльності музеїв Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької областей, АР Крим).

  автореферат (60,7 K)
 • Особливості етнічного складу населення Північної, Східної, Північно-Східної, Південної та Центральної Азії. Аналіз міграційних процесів та умови розвитку урбанізації. Адміністративний устрій провінцій та міст. Чисельність "корінних" жителів та емігрантів.

  реферат (24,5 K)