• Теорія та види художньої інтерпретації. Осмислення задач музичного виконавства, його значення у діяльності піаніста-інтерпретатора. Дослідження специфіки фортепіанної фактури. Визначення характерних особливостей реального звукового трактування твору.

  автореферат (52,6 K)
 • Визначення художньо-інтерпретаційного дискурсу глобалізованого та глокалізованого простору. Аналіз особливостей класико-романтичного, автентичного підходів та модернізованих форм виконання бахівської клавірної музики. Розгляд особливостей нотного тексту.

  автореферат (37,8 K)
 • Діяльність львівської фортепіанної школи. Сутність фортепіанної педагогіки В. Курца на основі аналізу його методичних праць. Основні тенденції розвитку методики В. Курца у різних національних школах, зокрема, у чеській фортепіанній педагогіці 1960-х рр.

  автореферат (50,2 K)
 • Аналіз тенденції включення оркестрами народних інструментів в свій репертуар не лише фольклорних зразків та творів українських композиторів, але й кавер-версій естрадних поп- та рок-хітів. Оцінка використання народних інструментів в діяльності гуртів.

  статья (21,5 K)
 • Биографический очерк жизненного и творческого пути легенды авторской песни советской эпохи и кумира нескольких поколений Виктора Цоя. Обзор увлечений барда. Первые альбомы и личная жизнь музыканта. Изучение метаморфизма в творчестве поющего поэта.

  реферат (25,9 K)
 • История зарождения русского рока "классической" формации в середине 60-х годов. Отношение к рок-музыке сегодня. Виктор Цой как культурный феномен, автор песен, певец, гитарист российской рок-группы "Кино". Образ Виктора Цоя в памяти друзей и поклонников.

  реферат (43,8 K)
 • Зародження жанру соната. Виявлення індивідуальних композиторських підходів щодо формотворення та взаємодії сонатної форми на жанр. Вивчення жанрово-стилістичних, фактурних, ритмо-формульних, тембральних та фольклорних особливостей баянної сонати.

  статья (26,8 K)
 • Аналіз мистецької ситуації в Харкові на початку ХХ століття. Дослідження гастрольної діяльності Вс. Мейєрхольда і його трупи. Розгляд текстів рецензій харківських критиків, присвячених приїзду театрального режисера до міста, які досі не публікувалися.

  статья (28,1 K)
 • Охарактеризовано поліфункціональність православної духовної музики, характер взаємообумовленості, взаємодії та взаємопроникнення функцій. Проаналізовано виховну функцію православної духовної музики через розкриття інших функцій, що складають її зміст.

  статья (22,0 K)
 • Українська інструментальна музика як складова слов'янської культури. Зародження традицій ансамблевої гри на народних інструментах. Склад колективу троїстих музик: скрипка, басолі, цимбали. Внесок Г.М. Хоткевича в становленні оркестрового виконавства.

  статья (252,5 K)
 • Визначення поняття пленерних ефектів у музичному мистецтві, особливості фактурного втілення простору в фортепіанній музиці доби романтизму на прикладі творчості Ф. Ліста та К. Дебюссі. Стильова та жанрова характеристика пленеру і його основні моделі.

  автореферат (32,6 K)
 • Розгляд явища музичного візіонеризму. Аналіз творчості І. Стравінського, зокрема, особливості його музичного мовлення, характерною ознакою якого є алітераційність мислення. Метод модифікації мелодичних тем, його характеристика. Сутність мовної алітерації.

  статья (25,6 K)
 • Діяльність українського композитора В. Косенко в галузі музичного і драматичного театрів, кіно. Відтворення індивідуального художнього методу митця, реконструювання маловідомих творів і творчих задумів за архівними матеріалами й спогадами сучасників.

  статья (121,9 K)
 • Дихання як один із найважливіших виконавських засобів утворення звука. Оволодіння вільними й артистичними навиками професійної гри на віолончелі, подолання скутості рухів смичком. Відображення на фізіологічному процесі дихання емоційних станів виконавця.

  статья (21,2 K)
 • Аналіз галицької віолончельної традиції, визначення її місця в українській музиці. Вплив концертної діяльності Барвінського на розвиток і становлення камерно-ансамблевого виконавства в Галичині на початку ХХ ст. Дослідження творчої спадщини композитора.

  автореферат (45,6 K)
 • Якiснi змiни фактури вiолончельних сонат Бетховена в зв’язку з розвитком ансамблевого типу мислення. Специфiка та стильовi властивостi жанру вiолончельної сонати в творчостi Бетховена. Взаємозв’язок “жанр - ансамблеве виконавство”; ансамблева цiлiсність.

  автореферат (47,6 K)
 • Изучение песенного народного творчества крымчаков – малочисленного народа Крымского полуострова. Народные исполнители, собиратели и хранители крымчакского музыкально-поэтического наследия. Вклад музыкального фольклора в общекрымскую песенную культуру.

  статья (1,1 M)
 • Изучение музыкального фольклора и жизни Бурятии. Вклад Берлинского в процесс становления профессиональной культуры. Выявление музыкально-творческих сил бурят-монгол. Анализ сбора и изучения бурятских напевов, мелодичных дацанских и народных инструментов.

  статья (20,8 K)
 • Определение современных ученых Высоцким в песнях как невежд, так как их знания получены не в результате глубоких размышлений, а вычитаны только из книг. Критика бардом ХХ века за то, что не дал ни одного более или менее крупного философа мыслителя.

  статья (12,9 K)
 • Жизнь и творческая деятельность Владимира Владимировича Щербачёва, его связь с художественной культурой Петрограда–Ленинграда. Влияние творчества Щербачёва на становление и развитие советской музыкальной культуры. Основные этапы эволюции композитора.

  реферат (19,4 K)