• Изучение деятельности русского композитора, дирижера и профессора Московской консерватории Виктора Калинникова. Характеристика интервальных соотношений между голосами в произведении "Ныне отпущаеши". Рассмотрение его формы и структурных особенностей.

  анализ книги (809,8 K)
 • Краткая биография В.Я. Шебалина как известного российского композитора, учителя таких метров советской эстрады, как А.Н. Пахмутовой, Ю.М. Чичкова и др. Жизнь и творческий путь М. Танка. Музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ произведения.

  реферат (61,0 K)
 • Styles of 60's: psychedelic, progressive rock. Styles of 70's: punk, glam, metal. The United Kingdom’s 10 bestselling albums of all time. Styles of 80's and 90's: new wave, new romantic, madchester, brit-pop, trip-hop. The richest stars in british rock.

  презентация (5,8 M)
 • Изучение истории жизни советского и российского дирижёра Валерия Гергиева. Работа художественным руководителем Мариинского театра. Участие в музыкальных фестивалях. Национальный молодежный оркестр Америки. Создание нового симфонического коллектива.

  реферат (19,4 K)
 • Розвиток нововасиліянської пісні як невід’ємної складової музичного та національно-культурного життя українців Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. і визначення мистецького значення василіянського піснярства в українській духовнопісенній творчості.

  автореферат (46,6 K)
 • Аналіз традиційних центрально-українських величальних пісень, виконуваних на Великдень. Побутування, зміст й музично-поетичні форми даного жанрового різновиду, його типологічні ознаки. Аналіз христувань у контексті місцевого етномузичного діалекту.

  статья (1,2 M)
 • Ознакомление с композиторским наследием Танеева и автором литературного текста "Вечерней песни". Рассмотрение особенностей музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа произведения. Характеристика основных дирижерско-технических трудностей.

  творческая работа (2,4 M)
 • Основна характеристика вивчення рівноправного союзу музики і танцю, прослідкувавши їх поєднання в мистецькому історичному аспекті у світовому культурному процесі. Особливість відображення танцювальних мелодій у творах в творчості видатних композиторів.

  статья (188,8 K)
 • Місце регіонального музичного мистецтва Дніпропетровщини в загальнонаціональному культурному процесі. Діяльність просвітницьких установ, музично-освітніх закладів регіону. Представники музичного процесу краю. Творчий доробок місцевих композиторів.

  автореферат (46,4 K)
 • Методологічні принципи історизму, системного підходу, джерелознавства. Музична культура як багаторівнева система, що включає різні види і жанри музичного мистецтва композиторська і виконавська творчість, концертні, театральні та музичні освітні установи.

  автореферат (47,9 K)
 • Особливості взаємодії західних і східних джерел в європейській культурі, літературі, образотворчому мистецтві на музику. Використання стильових елементів в’єтнамського музичного мистецтва у творчості світових композиторів у порівняльному аспекті.

  автореферат (16,2 K)
 • Понятие музыкального звука в физике. Определение характеристик музыкального звука, продольные и поперечные волны. Распространение музыкального звука, сущность тембра. Изучение музыкального искусства и его взаимосвязь с физикой, интенсивность звука.

  реферат (35,7 K)
 • Внесок музикантів Подільщини у розвиток культури, музики та мистецтва. Зародження організаційних форм музичної освіти на Вінниччині. Історія життя та співоча кар'єра видатної вокалісти Лідії Липковської. Оперні партії у виконанні Анатолія Кочерги.

  реферат (42,6 K)
 • Музыкальное воспитание – целенаправленное формирование личности ребенка путем воздействия музыкального искусства – формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического отношения к музыке. Эмоциональная отзывчивость, слух и чувство ритма.

  реферат (21,3 K)
 • Виявлення структури об’єкта та предмета виконавської інтерпретації, характер взаємодії. Характеристика інтерпретуючої особистості на підставі існуючої в класичній психології типології акцентуацій. Вивчення психологічної характеристики музиканта-артиста.

  автореферат (54,6 K)
 • Виразний потенціал виконавської інтерпретації фортепіанної фактури. Система засобів виразності, що використовуються для втілення фактури "Прелюдій". Стильові витоки "Прелюдій", що закорінені в музиці епохи бароко. Жанрова класифікація "Прелюдій".

  автореферат (41,0 K)
 • Теорія та види художньої інтерпретації. Осмислення задач музичного виконавства, його значення у діяльності піаніста-інтерпретатора. Дослідження специфіки фортепіанної фактури. Визначення характерних особливостей реального звукового трактування твору.

  автореферат (52,6 K)
 • Визначення художньо-інтерпретаційного дискурсу глобалізованого та глокалізованого простору. Аналіз особливостей класико-романтичного, автентичного підходів та модернізованих форм виконання бахівської клавірної музики. Розгляд особливостей нотного тексту.

  автореферат (37,8 K)
 • Діяльність львівської фортепіанної школи. Сутність фортепіанної педагогіки В. Курца на основі аналізу його методичних праць. Основні тенденції розвитку методики В. Курца у різних національних школах, зокрема, у чеській фортепіанній педагогіці 1960-х рр.

  автореферат (50,2 K)
 • Биографический очерк жизненного и творческого пути легенды авторской песни советской эпохи и кумира нескольких поколений Виктора Цоя. Обзор увлечений барда. Первые альбомы и личная жизнь музыканта. Изучение метаморфизма в творчестве поющего поэта.

  реферат (25,9 K)