• Изучение жизненного пути Антонио Вивальди - итальянского композитора, скрипача, педагога, дирижера, католического священника. Особенности внешности "рыжего священника". Рукоположение Вивальди в сан священника. Дирижер оркестра и руководитель концертов.

  презентация (512,9 K)
 • Краткая биография итальянского композитора, скрипача-виртуоза и педагога А. Вивальди, особенности его учебы на скрипке и пострижение в монахи. Творчество Вивальди и его влияние на композиторов различных национальностей. Знаменитые произведения скрипача.

  реферат (15,6 K)
 • Обґрунтування філолофсько-антропологічного підходу до вивчення музичної культури, що концентрується на специфічно-музичних проявах людської тілесності і визначає останню як спосіб буття музичної процесуальності. Розкриття процесу музичного сприйняття.

  автореферат (57,3 K)
 • Визначення феномену С. Рахманінова-піаніста в процесі становлення світового фортепіанного мистецтва, його вплив на піаністичне виконавство ХХ ст. Історико-стильові традиції, що обумовили багатогранну лінію спадкоємності у грі видатного піаніста.

  автореферат (42,5 K)
 • Аналіз концепції об’єктивації композиторської індивідуальності для визначення способів передачі суб’єктивного змісту засобами музичного мистецтва. Розроблення аналітичних підходів до вивчення цього художнього феномену, його онтологічна цілісність.

  автореферат (83,7 K)
 • Романтична балада як синтез елементів народної баладної традиції, загальноромантичної стилістики та індивідуального творчого почерку композиторів. Аналіз жанрових ознак, виявлення специфіки та стильових особливостей даного жанру, його перетворення.

  автореферат (40,7 K)
 • Анализ стилистических черт балетного творчества композитора Б.В. Асафьева. История создания балетов "Пламя Парижа" и "Бахчисарайский фонтан". Использование народного музыкального материала. Музыкальная характеристика придворных сцен и образов героев.

  курсовая работа (69,7 K)
 • Премьера постановки "Жар-птица" в парижском театре, начало сотрудничества композитора И. Стравинского с театральным деятелем С.П. Дягилевым. Понятие "Великой балетной триады Стравинского", воплощение новых художественных идей и композиционных решений.

  творческая работа (12,5 M)
 • История любви русской балерины М. Плисецкой и композитора Р. Щедрина. Разработка новаторской музыкальной формы для балета "Чайка". Перекомпоновка Щедриным музыкального материала сюиты Ж. Бизе "Арлезианка". Особенности постановки балета "Кармен".

  реферат (894,4 K)
 • Концепція стилістичних змін в еволюції бандурного мистецтва і виконавства. Співіснування фольклорних і академічно-професійних форм творчості, "бандурний модерн" кінця ХХ - початку ХХІ ст. Роль бандуристів-кобзарів в розвитку української культури.

  автореферат (40,3 K)
 • Художественный стиль барокко, проявление его в музыкальном искусстве. Развитие театральной музыки. Свободные поэтические фрагменты, их роль в общей композиции. Новая форма музыкального мышления, исполнение вокальных произведений с аккомпанементом органа.

  реферат (45,7 K)
 • Вивчення музичної стильової парадигматики бахіанства в аспекті концепції установки з виходом на стильові парадигми музики. Аналіз композицій і виконавських інтерпретацій у музиці ХХ ст. у світлі уявлень про психологічну установку колективного суб'єкта.

  автореферат (48,0 K)
 • Вплив соціокультурних детермінант на розвиток української музичної культури, ретроспективний аналіз баянного мистецтва та його специфіка. Тенденції функціональної трансформації баянної музики в контексті масової та елітарної української культури.

  автореферат (43,2 K)
 • Закономірності розвитку оригінальної музики для баяна у творчості українських композиторів. Визначення процесів жанрово-стильових трансформацій у баянних творах Володимира Рунчака у зв'язку з особливостями відображення авторського світобачення.

  автореферат (94,4 K)
 • Принципи тотожності і контрасту в історично-стильових змінах музики та в ансамблево-оркестровому інструменталізмі. Монотембральний акордеонно-баянний оркестр у втіленні тембральної множинності симфонічного складу. Аналіз творів для баянного складу.

  автореферат (34,3 K)
 • Розгляд клавесинної безтактової прелюдії в контексті музичної культури XVII-XVIII ст. Клавесинна безтактова прелюдія та її виступ як точка перетину знакових явищ музичного мистецтва. Феномен виконавської практики епохи: клавесинний лютневий стиль.

  автореферат (52,4 K)
 • Место жанра симфонии в творчестве Л.В. Бетховена. История создания симфонии № 7 и ее место в творчестве композитора. Определение формы произведения в целом, анализ частей симфонии. Анализ формы в связи с содержанием. Сложности исполнительской трактовки.

  реферат (50,4 K)
 • Триумфальное турне по странам Европы шестилетнего Моцарта. Творческая поездка в Париж, Мангейм, Вену и ее влияние на формирование таланта выдающегося композитора и исполнителя. Творческий метод Моцарта. Синтез музыки и драмы. Тематика опер Моцарта.

  реферат (23,1 K)
 • Особенность жизни итальянского композитора, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства. Основная характеристика детства и юности Джузеппе Верди. Главный анализ первого шедевра мастера - оперы "Риголетто".

  презентация (924,0 K)
 • Творчество советского и российского композитора, автора симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам Валерия Александровича Гаврилина. Психологическая тонкость вокальных циклов. Новые формы хорового музицирования.

  реферат (13,3 K)