• The origin of the ancient Slavic music. The evolution of musical styles promoted by the composers, instrumentalists and singers. Especially folk and Church songs. The contribution of Russian composers of XVIII-XX centuries to the Fund of world art.

  презентация (1,2 M)
 • The role of the musical components as a whole of the modern show. The functional intend of the musical constituent of the integrity of the show as a business organization. Materials by the specifics of description of show-structures in business actions.

  статья (44,5 K)
 • Development of the author's typology of styles of piano-performing interpretation. Explanation of the phenomenon of performing interpretation, its trinity. Definition of rhetorical, rationalized, emotionally and sensational styles of piano performance.

  статья (17,5 K)
 • История основания британской рок-группы "The Beatles". Состав рассматриваемого музыкального коллектива. Начало гастрольной деятельности и первые альбомы ансамбля. Мировая популярность и творческие разногласия между участниками легендарной четверки.

  доклад (406,0 K)
 • Consideration of the history of the band the Beatls and its composition: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr. Acquainting with their creativity (movies and albums "Revolver", "With the Beatles") and phenomenon of the beatlemania.

  презентация (11,2 M)
 • Creating the main forms of canonical worship as a musical genre - Liturgy and Vigil - are brought to the light. The identify of historical stages of Orthodox liturgical singing tradition and its transformation into a genre and form of music art.

  статья (37,8 K)
 • The history of the development of the American and British rock music, its relation to political activities. The expression of youth revolt against the consumer society. Analysis of the famous artists of the style. Musical instruments used at concerts.

  топик (11,1 K)
 • The American revolution in music. Review the history of the emergence of Jazz. Features the music of country style. Elvis Presley - a most popular American singer, musician and actor. The development of literature, cinema and art in the United States.

  презентация (270,1 K)
 • Principle of concerts as a style attribute of a choral concert of the end of the XVII-XVIII century. His rethinking in the concerts of Ukrainian composers. The analysis of a choral concert, in which the signs of concerts lose their significance.

  статья (12,3 K)
 • Information about the life and work of the great composer W. A. Mozart. Youth, training and the beginning of the creative path of the composer. Feature most famous works and musical style. The myths and legends surrounding the identity of the composer.

  реферат (21,9 K)
 • Вивчення життєвого шляху та творчої діяльності Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського - українського композитора та народного артиста. Дитинство у Коломиї та студентські роки. Навчання у вищому музичному інституті імені М.В. Лисенка. Хорові пісні, кантати.

  реферат (60,3 K)
 • Дослідження діяльності австрійського театру у Львові у 1789–1872 роках у контексті розвитку музичної культури регіону, перетворення в театр оперний, вагомість результатів його діяльності у контексті мистецьких і культурологічних процесів Львова й України.

  диссертация (42,0 K)
 • Зміст поняття аналіз автодескриптивних текстів у музиці на основі виявлення його внутрішніх властивостей, відношень. Чинники формування інтенсіонального контексту в епоху пізнього бароко в аспекті особливостей текстологічного дослідження музики І.С. Баха.

  автореферат (46,6 K)
 • Розкриття значення авторства як особистісного явища, визначення особистісних ознак людської свідомості, які виявляються у стилі мислення. Аналіз поняттєво-методичних напрямів теорії Н. Савицької, що виявляють ієрархічність логіки музикознавчого дискурсу.

  статья (33,3 K)
 • Розгляд вербальних компонентів музичного тексту – коментарів та ремарок як особливого культурного феномену в фортепіанній культурі ХХ ст. Специфіка структури текстового поля музичних творів О. Мессіана, її кореляція з контекстовими інформаційними полями.

  автореферат (45,7 K)
 • Характеристика авторських присвят М. Глінки як феномена творчої біографії митця і явища культури першої половини XIX століття. Дослідження кола адресатів композитора, культурного середовища, мотивів написання творів з присвятами, різновидів присвят.

  статья (292,9 K)
 • Изучение истории азербайджано-грузинских взаимосвязей в области музыкального искусства. Оценка роли фестивалей, конкурсов и смотров в укреплении творческого сотрудничества музыкантов республик. Обзор совместно проводимых культурно-массовых мероприятий.

  статья (26,1 K)
 • Исследование музыкального наследия Дж. Джаббарлы - известного азербайджанского драматурга, поэта, театрального постановщика и сценариста. Примеры широкого использования в его творчестве различных видов и жанров национальной музыки, народных танцев.

  статья (19,9 K)
 • Шляхи та способи актуалізації художньо-смислового потенціалу музичного тексту. Процес перетворення нотного тексту в актуальний звуковий феномен на прикладі окремих музичних творів. Принципи актуалізації музичної класики у культурно-історичному контексті.

  автореферат (37,4 K)
 • Музичне виконавство як самостійна творча практика. Шляхи актуалізації художньо-смислового потенціалу музичного тексту. Процес перетворення нотного тексту в актуальний звуковий феномен на прикладі музичних творів. Природа актуального інтонування в музиці.

  автореферат (37,3 K)