• Вивчення питань еволюції вокального циклу австро-німецької традиції та закономірностей циклоутворення на прикладі творів пізнього Р. Шумана, Х. Вольфа й раннього А. Шенберга. Місце вокального циклу у світлі уявлень про формоутворення у вокальній музиці.

  автореферат (35,7 K)
 • Проблеми зародження та існування Всесвіту, сучасний сценарій Великого вибуху. Космологічні теорії про будову речовини і структуру Всесвіту, як цілісного об'єкту. Вивчення реліктового випромінювання як джерело знань про перші секунди Великого вибуху.

  реферат (29,4 K)
 • Характеристика та етапи еволюції вугільної фази при магістральному гідравлічному транспортуванні. Основні відмінності вугільно-масляних структур (структурованість та ін.), збереження їх технологічних характеристик як об’єктів зневоднення і коксування.

  статья (242,6 K)
 • Історичний аналіз розвитку вчення про особу злочинця. Характеристика його сучасного стану в Україні і проблем розвитку. Досвід вивчення особливостей злочинності в Радянському Союзі. Соціально-біологічні ознаки людини в криміногенній детермінації.

  статья (125,1 K)
 • Відображення Хемінгуея в його героях. Типові представники "героїв кодексу": Сантьяго як новий герой у творчості письменника. Роберт Джордан як традиційний герой. Образ Фредеріка Генрі "Прощавай, зброє!". Неоднозначність та еволюція хемінгуеївського героя.

  курсовая работа (45,1 K)
 • Процес поступового відбору окремих товарів чи особливих штучних форм, найбільш придатних виконувати функції грошей у певних ринкових умовах. Напрями еволюції металевих грошей. Причини та наслідки повної демонетизації золота. Розвиток нових форм грошей.

  реферат (58,2 K)
 • Основні концепції виникнення і сутності грошей. Основні функції грошей та їх характеристика і еволюція. Поняття терміну "грошовий обіг", його характерні риси. Грошова система країни, її структурні елементи й основні типи: біметалізм та монометалізм.

  контрольная работа (636,7 K)
 • Поява та еволюція грошей. Епоха паперових грошей, що розвиваються на кредитній основі. Валютний курс як економічна категорія, що являє собою ціну грошової одиниці країни, виражену в грошових одиницях інших країн. Показники інфляції, причини її виникнення.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Розкриття суті і функцій грошей, їх походження і розвиток, основні концепції грошей. Дослідження проблем розвитку грошових відносин, як у світовій теорії і практиці, так і у вітчизняній. Нові форми грошей в сучасних економічних умовах в Україні.

  курсовая работа (47,4 K)
 • Поява грошей як результат розвитку товарного обігу. Сутність, функції та якісні властивості грошей. Еволюція грошей і грошових систем у ХХ столітті. Роль сучасних грошей у розвитку економіки. Особливості становлення та розвитку грошової системи України.

  курсовая работа (140,0 K)
 • Виникнення перших грошей та загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем, демонетизація золота як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Етапи формування грошової системи та її сучасного стан в Україні.

  курсовая работа (312,1 K)
 • Виникнення перших грошей. Загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем та видів грошей. Демонетизація золота, як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Огляд етапів формування грошової системи України.

  курсовая работа (310,0 K)
 • Висвітлення розпаду органічної цілісності відродженського світовідчування і поляризації напрямків бароко і класицизму. Трансформація художніх смаків і потреб, що пов’язана з об’єктивним загальним процесом поступового розкладу ренесансного гуманізму.

  статья (25,5 K)
 • Дослідження проблеми в англійському, українському, російському й польському літературознавстві. Процес кристалізації ґотичної поетики в жанрове утворення в англійській літературі. Теорії співіснування, конфронтації та синтезу ґотики, бароко і романтизму.

  автореферат (46,6 K)
 • Особливості новаторської наративної стратегії роману, роль ретроспекції у ньому. Оригінальність і важливість часопросторової поетики, взаємодія зображеного простору і типажу. Символіко-етична проекція поетики роману, його новаторство і світовий резонанс.

  автореферат (44,1 K)
 • Сфера державного кредитування та розвиток кредитних відносин. Економічний розвиток країни, фінансування виробничих програм та технічна реконструкція діючих потужностей. Міжнародний валютний фонд. Характеристика формування ринку державних цінних паперів.

  доклад (22,7 K)
 • Розглядається проблема цілеспрямованого державного регулювання розвитку управлінського професіоналізму керівників в системі підготовки управлінських кадрів для залізничного транспорту. Необхідність оновлення управлінської теорії і практики керівників.

  статья (41,3 K)
 • Дослідження теоретико-правових проблем державної влади в умовах еволюції сучасної державності в Україні. Здійснення аналізу сучасної державності як феномена, юридичної категорії та її соціально-політичні реалії. Взаємодії між людиною та державною владою.

  автореферат (67,1 K)
 • Еволюційні зміни розвитку Державної ради (1905-1917 рр.): в устрої, повноваженнях, комплектуванні особовим складом, функціонуванні, політичному представництві, фракційних об'єднаннях та їх програмних настановах, практичних спробах реалізації останніх.

  дипломная работа (51,5 K)
 • Утворення Київської Русі як тривалий і складний процес політичної консолідації східних слов’ян, що звершився наприкінці IX ст. Об’єднання двох величезних слов’янських політичних центрів – Київський і Новгородський. Розбудова Давньоруської держави.

  статья (20,2 K)