• Сучасна уява про геологічну будову Волинського мегаблоку. Мінерало-петрографічні критерії формаційного аналізу. Типоморфізм хімічного складу та забарвлення магнезиально-залізистих слюд. Типоморфізм зростань польових шпатів, кристаломорфології циркону.

  автореферат (61,7 K)
 • Теоретичні джерела соціології Спенсера. Значення його теорії про еволюцію від військового товариства, заснованого на примусової кооперації, до індустріального, де кооперація добровільна. Політичний інститут як головний в еволюціоністській соціології.

  курсовая работа (37,3 K)
 • У даній статті систематизовані ключові теоретико-методологічні та методичні погляди на роль держави в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку. Здійснено ретроспективний аналіз детермінант державного регулювання агроінституційних одиниць.

  статья (418,5 K)
 • Зародження та розвиток феномену альтернативної історії в художній літературі. Події, пов'язані з наполеонівськими війнами та Другою світовою війною, американською Війною за незалежність, як альтернативно-історичні теми творів зарубіжних авторів.

  статья (18,1 K)
 • Простеження зародження та розвитку феномену альтернативної історії в художній літературі. Найпоширеніші альтернативно-історичні теми творів зарубіжних авторів: події, пов'язані з наполеонівськими війнами та Другою світовою війною, американською війною.

  статья (25,9 K)
 • Аналіз стильових традицій античного одягу у контексті культурних практик різних історичних епох і художніх стилів. Особливості запозичення елементів античного одягу у добу Середньовіччя. Прояви античної стилістики в європейському одязі епохи Відродження.

  автореферат (74,1 K)
 • Дослідження головних внутрішніх й зовнішніх причин походження та поширення у слов’ян трилексемної антропонімної формули, що замінили однолексемний спосіб ідентифікації особи. Характеристика основних екстралінгвальних факторів, що впливають на вибір АФ.

  автореферат (70,7 K)
 • Фактори, які вплинули на формування апаратного, телекомунікаційного та технологічного забезпечення інформатизації вищих навчальних закладів Кіровоградщини. Історія створення серверного центру в Кіровоградському державному технічному університеті.

  статья (31,5 K)
 • Особливості становлення регіонального співробітництва держав пострадянського простору. Передумови та причини розвитку механізмів багатосторонньої співпраці нових незалежних держав, напрямки та пріоритети їх безпекового та політичного співробітництва.

  автореферат (35,5 K)
 • Аналіз основних етапів побудови банківської системи України. Становлення та розвиток самостійної банківської системи України від моменту проголошення незалежності та виходу зі складу СРСР у 1991 р. Національний банк України та грошово-кредитна політика.

  реферат (1,9 M)
 • Еволюційний шлях трансформації британського колоніалізму під час Першої світової війни та в період повоєнного врегулювання всієї системи міжнародних відносин. Визначення ролі домініонів та Індії у трансформації системи британського колоніалізму.

  автореферат (65,7 K)
 • Знайомство з історичними віхами розвитку бухгалтерського обліку. Розгляд особливостей системи обліку витрат і калькулювання собівартості готової продукції. Характеристика проблем сучасної теорії бухгалтерського обліку. Аналіз потреб розвитку господарства.

  статья (29,3 K)
 • Особливості економічних умов та боргового права. Форми кабали та умови їх вживання: боргова розписка, заставна, ростова, службова та довірча. Засади вексельного Статуту 1729 р. Напрями вдосконалення вексельного права у цьому історичному документі.

  статья (16,9 K)
 • Досліджування весілля і пов'язаних з ним звичаїв у вірменського народу в плані етнокультурного розвитку. Форми укладання шлюбу, весільні обрядові церемонії. Особливості структури та святкування сучасних весільних обрядів на території Єревана та Маріуполя.

  курсовая работа (61,5 K)
 • Особливе місце Браницьких, Потоцьких і Любомирських польських магнатів в релігійному житті України. Дуалістичний характер стосунків з православними і греко-католицькими осередками. Збільшення кількості уніатських церков на території Західної України.

  статья (38,6 K)
 • Періоди у взаємовідносинах людського суспільства з природою. Глобальні проблеми екології. Методи екологічних досліджень, їх поділ та практичне застосування. Система державного моніторингу навколишнього природного середовища. Основні екологічні закони.

  реферат (31,4 K)
 • Етапи становлення гілок влади, розподіл їх функцій в незалежній Україні. Аналіз еволюції взаємодії між законодавчою та виконавчою гілками державної влади на основі Закону "Про Президента Української РСР", Конституційного Договору, Конституції країни.

  статья (20,0 K)
 • Специфіка розвитку виборчих технологій у президентських і парламентських виборчих кампаніях України. Етапи їх розвитку за часи незалежності та становлення демократичного режиму. Аналіз факторів, які значною мірою визначили сутнісний зміст технологій.

  статья (22,9 K)
 • Зміст та особливості еволюції виборчих технологій у глобальному масштабі та в контексті України. Взаємозв’язок між розвитком інструментів виборчих компаній та діяльністю політичних партій і систем. Ринок політичного консультування у зарубіжних країнах.

  автореферат (47,4 K)
 • Зміст та особливості виборчих технологій, їх взаємозв’язок з діяльністю політичних партій. Особливості ринку політичного консультування у зарубіжних країнах та в Україні. Механізми підготовки виборчої компанії, ідеологічні зміни у політичних партіях.

  автореферат (40,6 K)