• Benefits of introducing criteria for the institutional approach in the analysis of audit activities. Characteristics of methods and mechanisms for their regulation. Causes of cause-effect relationships when changes in the effectiveness of the test.

  статья (239,9 K)
 • Analysis of investment in the reproduction of fixed assets in a mining enterprise to increase the full utilization of stocks of raw ore materials. Mechanism for ensuring the environmental and economic efficiency of the operation of the iron ore deposit.

  статья (420,6 K)
 • Дослідження феномену "нової релігійності" Багряного як ідеологічної платформи, за допомогою якої автор обґрунтовує в своєму художньому тексті програму національного відродження в усіх її аспектах. Аналіз його світського тлумачення релігійних концептів.

  автореферат (53,7 K)
 • Суть ролі українського педагога і фахівця з фізичного виховання, професора Івана Боберського у створенні й розбудові Українського спортового кружка при Академічній гімназії. Розгляд питання популяризації руханки і змагу в навчальних закладах Галичини.

  статья (32,2 K)
 • Висвітлення внеску І. Боберського у становлення спортового товариства "Україна" на основі архівних документів, тогочасної періодики, спогадів. Історія та особливості формування української спортової традиції в Галичині напередодні Першої світової війни.

  статья (27,6 K)
 • Біографія майбутнього українського гетьмана Івана Виговського. Служба на посаді особистого писаря гетьмана. Створення потужної та високоефективної Генеральної канцелярії. Обрання І. Виговського гетьманом України. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана.

  реферат (67,7 K)
 • Біографія Івана Виговського. Керування справами земського Луцького суду наприкінці 30-х — на початку 40-х рр. Прояв політики Виговського у відносинах України з Москвою. Огляд внутрішнього ладу, релігії та освіти української держави в Гадяцькому трактаті.

  реферат (19,6 K)
 • Оцінка творчості І. Вишенського в історико-філософській літературі. Філософське світосприйняття мислителя. Аналіз його ставлення до світського знання, науки і філософії. Опис освітньої програми для України, яка узгоджувалася з євангельським розумом.

  реферат (27,3 K)
 • Основні завдання президії Львівської обласної ради першого демократичного скликання. Боротьба за повернення храмів Української греко-католицької церкви та полагодження міжконфесійних конфліктів - важливий напрям громадсько-політичної роботи І. Геля.

  статья (13,7 K)
 • Аналіз громадсько-політичної діяльності українського дисидента, політв'язня, громадсько-політичного діяча І. Геля в другій половині 1980-х р. Виокремлення особливостей його праці в Українській Гельсінській групі. Здобутки у період "мітингової демократії".

  статья (28,7 K)
 • Висвітлення життєвого шляху і просвітницької діяльності "призабутого" представника українського козацько-старшинського роду Туманських - Івана Григоровича Туманського. Його внесок у громадсько-політичне та соціокультурне життя України в ХVШ-ХІХ ст.

  статья (21,5 K)
 • Короткий нари життя, обставини входження на престол Івана IV Грозного як князя Московський і всієї Русі, першого російського царя. Етапи розробки та впровадження ряду реформ , спрямованих на централізацію держави, оцінка їх історичного значення.

  презентация (4,9 M)
 • Іван Данилович Дніпровський - український письменник, перекладач. Історія розвитку романтичної форми творчості автора. Театральна слава драми "Яблуневий полон". Розгляд конкретно-реалістичної манери зображення життя у творі "Останній главковерх".

  реферат (15,5 K)
 • Коротка біографія письменника І. Драча, його дитинство та освіта, літературна діяльність. Аналіз його збірок, різнопланового і внутрішньо цілісного ліричного героя. Висока духовність шедеврів світової лірики, висвітлення еротичних образів у творах.

  доклад (18,7 K)
 • Життєвий шлях І.І. Шмальгаузена – науковця, що працював у різних галузях біологічної науки: зоології, порівняльної та еволюційної морфології, феногенетики, автора методів порівняльно-анатомічних, ембріологічних та експериментальних досліджень онтогенезу.

  статья (1,3 M)
 • Наукова діяльність Івана Михайловича Каманіна - українського історика, архівіста, палеографа. Праці вченого з архівознавства та археології. Проблема експертизи документів. Дослідження історії українського козацтва, характеристика козацьких гетьманів.

  реферат (37,7 K)
 • Короткі біографічні дані про життя та творчість видатного письменника І. Карпенко-Карого. Його участь в нелегальному народовольському гуртку Опанаса Михалевича. Написання першої драми "Чабан" і п'єси "Бондарівна". Вступ до товариства українських артистів.

  презентация (1,0 M)
 • Короткий нарис життєвого та творчого шляху І. Карпенко-Карого. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава Чалий").

  презентация (297,3 K)
 • Педагогічна і театральна діяльність І. Котляревського. Самобутність п’єс "Наталка Полтавки" та "Москаль-чарівник". "Енеїда" як перший твір нової української літератури, написаний народною мовою. Оцінка творчості поета і драматурга, шанування його пам’яті.

  реферат (23,2 K)
 • Коротка біографічна довідка з життя Івана Кочерги. Коомедія "Натура і культура", драма-феєрія "Марко в пеклі". Драматична поема "Свіччине весілля", сюжетна основа твору. Романтична драма "Ярослав Мудрий" як високе досягнення в українській літературі.

  биография (17,3 K)