• Короткий нари життя, обставини входження на престол Івана IV Грозного як князя Московський і всієї Русі, першого російського царя. Етапи розробки та впровадження ряду реформ , спрямованих на централізацію держави, оцінка їх історичного значення.

  презентация (4,9 M)
 • Іван Данилович Дніпровський - український письменник, перекладач. Історія розвитку романтичної форми творчості автора. Театральна слава драми "Яблуневий полон". Розгляд конкретно-реалістичної манери зображення життя у творі "Останній главковерх".

  реферат (15,5 K)
 • Коротка біографія письменника І. Драча, його дитинство та освіта, літературна діяльність. Аналіз його збірок, різнопланового і внутрішньо цілісного ліричного героя. Висока духовність шедеврів світової лірики, висвітлення еротичних образів у творах.

  доклад (18,7 K)
 • Життєвий шлях І.І. Шмальгаузена – науковця, що працював у різних галузях біологічної науки: зоології, порівняльної та еволюційної морфології, феногенетики, автора методів порівняльно-анатомічних, ембріологічних та експериментальних досліджень онтогенезу.

  статья (1,3 M)
 • Наукова діяльність Івана Михайловича Каманіна - українського історика, архівіста, палеографа. Праці вченого з архівознавства та археології. Проблема експертизи документів. Дослідження історії українського козацтва, характеристика козацьких гетьманів.

  реферат (37,7 K)
 • Короткі біографічні дані про життя та творчість видатного письменника І. Карпенко-Карого. Його участь в нелегальному народовольському гуртку Опанаса Михалевича. Написання першої драми "Чабан" і п'єси "Бондарівна". Вступ до товариства українських артистів.

  презентация (1,0 M)
 • Короткий нарис життєвого та творчого шляху І. Карпенко-Карого. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава Чалий").

  презентация (297,3 K)
 • Педагогічна і театральна діяльність І. Котляревського. Самобутність п’єс "Наталка Полтавки" та "Москаль-чарівник". "Енеїда" як перший твір нової української літератури, написаний народною мовою. Оцінка творчості поета і драматурга, шанування його пам’яті.

  реферат (23,2 K)
 • Коротка біографічна довідка з життя Івана Кочерги. Коомедія "Натура і культура", драма-феєрія "Марко в пеклі". Драматична поема "Свіччине весілля", сюжетна основа твору. Романтична драма "Ярослав Мудрий" як високе досягнення в українській літературі.

  биография (17,3 K)
 • Дослідження місця і ролі книгознавчих і бібліотекознавчих поглядів вченого Івана Крип’якевича в національно-культурному житті України новітньої доби. Аналіз внеску науковця у розвиток національного книгодрукування і книгопоширення, бібліотекознавство.

  автореферат (52,0 K)
 • Коротка біографія І.А. Крушельницького, його дитинство та освіта, початок творчої діяльності. Метафора як улюблений засіб художнього зображення у творах письменника. Основна ідея написаної 1930 р. драми "Спір за мадонну Сільвію", її характеристика.

  доклад (13,8 K)
 • Дослідження постаті Івана Федоровича Кураса – визнаного науковця-дослідника, організатора науки, відомого політика, особистості, що власними заслугами завоювала високий авторитет і повагу своїх сучасників. Зростання загального престижу вітчизняної науки.

  автореферат (57,7 K)
 • Роль гетьмана Івана Мазепи в українській історії. Прагнення козаків до державності. Політичне, економічне, культурне відродження України. Основні цілі політики Мазепи. Послідовники і прихильники гетьмана. Проект першої Конституції України Пилипа Орлика.

  реферат (73,1 K)
 • Загальна характеристика та зміст поеми Байрона "Іван Мазепа". Тематика та історичне обґрунтування даного твору. Причини покарання молодого Мазепи за зв'язок із графинею Терезою. Гостра реалізація почуттів страждання і витривалості, відображені в поемі.

  презентация (265,1 K)
 • Відомості про життя Мазепи Івана Степановича - командувача українських збройних сил. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана. Таємні переговори з польським королем про федералізацію України з Річчю Посполитою. Культурно-просвітницькі заходи Івана Мазепи.

  презентация (1,3 M)
 • Діяльність гетьмана Івана Мазепи: досягнення і протиріччя. Конституція Пилипа Орлика - високоосвіченого, палкого та свідомого патріота і борця за незалежну Україну, її зміст та історичне значення. Колонізаторська політика царизму в Україні у ХVІІІ ст.

  контрольная работа (61,2 K)
 • Вивчення взаємин Нечуй-Левицького з імперськими правоохоронними органами, зокрема чиновниками цензурного відомства. Розгляд їх ставлення та впливу на громадсько-політичну і національно-культурну діяльність письменника. Аналіз його публіцистичних творів.

  статья (25,0 K)
 • Дослідження внеску українського письменника, поета, драматурга, основоположника вітчизняної літератури й громадського діяча І. Котляревського в історію сучасного театру. Особливості реалізації режисерських задумів при постановці творів письменника.

  лекция (33,0 K)
 • Іван Пулюй у світовій науці й культурі. Оцінка внеску вченого у науку, українське духовне й національне відродження. Аналіз науково-технічних напрямків творчої діяльності І. Пулюя. Вивчення основних досліджень в галузі фізики, винаходи з електротехніки.

  презентация (1,3 M)
 • Дослідження життя та військової діяльності Івана Самойловича - наказного полковника Прилуцького полку, сотника Красноколядинської сотні. Участь Самойловича у участь у повстанні козаків проти заслання російських воєводств. Самойлович – генеральний суддя.

  реферат (18,0 K)