• Курдське питання як політичне явище. Курди - найбільша етнічна група в Сирії, яка складає 10% загального населення. Загострення конфліктної ситуації та поширення ідейно-політичної діяльності Курдської демократичної партії. Стосунки Дамаску та курдів.

  статья (20,5 K)
 • Короткий нарис життя та напрямки діяльності І.Д. Безгіна як дослідника організаційної проблематики та історії театральної справи, талановитого педагога та організатора підготовки театральних менеджерів. Аналіз результатів його досліджень, їх значення.

  статья (28,5 K)
 • Дослідження суспільно-політичної діяльності Ігоря Кістяковського - відомого в російських та українських дореволюційних колах адвоката, московського присяжного повіреного і державного діяча України. Політичні справи Кістяковського під час Гетьманату.

  реферат (42,8 K)
 • Постать І. Костецького та її роль у розвитку української літератури. Один з енергійних організаторів, творців, ідеологів українського культурного процесу в умовах повоєнної еміграції та її серйозний критик. Перша п'єса "Спокуси несвятого Антона".

  реферат (16,8 K)
 • Становлення та діяльність самодіяльної народної хорової капели "Галичина" Науково-методичного центру народної творчості Тернопільщини під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Левенця. Концертна діяльність і репертуар колективу, методи роботи з ним.

  статья (25,4 K)
 • Ігор Леонтійович Муратов - український поет, перекладач, драматург. Вивчення індивідуального стилю автора. Описово-белетристичні традиції української прози. Зображення фронтових вражень в поемах Муратова. Ліричний зошит учасника боїв війни з білофінами.

  реферат (15,6 K)
 • Керівництво і безпосередня участь І.С. Пандула у створенні в горах Східної Якутії суцільної мережі тріангуляції 1-го класу з лініями надвеликої довжини. Дослідження питань вивчення атмосферної рефракції в умовах високогір'я, високоточного нівелювання.

  биография (498,2 K)
 • Дослідження історії формування наукових поглядів та діяльності відомого українського археолога Ігоря Кириловича Свєшнікова. Етапи його життя, які безпосередньо пов’язані з історичним факультетом Львівського університету. Педагогічна діяльність ученого.

  статья (599,0 K)
 • Імітації церковних дзвонів, куполоподібний резонанс звучання, антифонний чи респонсорний спів - особливість музичних творів І. Стравінського. Наявність статичної коди як граничний прояв православної основи у сценічних і концертних творах цього митця.

  статья (18,4 K)
 • Навчання І. Ситоми на історичному факультеті Білоруського державного університету. Синтез його краєзнавчих досліджень. Аналіз інтересу до печаток на історичних документах, як окремого специфічного джерела. Роботи видавця рукописної спадщини Гетьманщини.

  статья (70,4 K)
 • Розгляд методичних вимог до навчальних ігор для навчання іноземної мови молодших школярів та особливостей організації гри. Розгляд прикладів ігор для вивчення різного мовного матеріалу, зокрема алфавіту, у навчанні іноземних мов молодших школярів.

  статья (44,8 K)
 • Обґрунтування необхідності цілеспрямованого формування креативності як творчої здібності особистості, що визначає її готовність до нестандартного мислення й поведінки. Вплив іноземної мови на розвиток креативного мислення учнів молодшого шкільного віку.

  статья (28,0 K)
 • Місце педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в контексті сучасної дошкільної освіти. Шляхи реалізації його педагогічних поглядів щодо формування соціально-комунікативних умінь старших дошкільників. Роль гри в процесі розвитку комунікативних умінь.

  статья (376,9 K)
 • Головна умова успіху в розвитку мислення - висока пізнавальна активність учнів. Характеристика основних методів ефективного засвоєння знань. Необхідність впровадження ігрової діяльності в навчальний процес. Описання основних психолого-педагогічних умов.

  творческая работа (76,2 K)
 • Особливості організації ігрової діяльності логопедичної групи у дошкільному навчальному закладі. Зміст роботи вихователя в логопедичній групі. Дидактичні ігри на уроках "Я і Україна" у загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей.

  курсовая работа (46,0 K)
 • Характеристика виховного процесу в початковій школі. Аналіз організації ігрової діяльності на уроках. Поняття та класифікація ігор в структурі уроку. Обґрунтування педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності навчально-ігрової діяльності.

  курсовая работа (54,4 K)
 • Визначення способів реалізації ігрового модусу в умовах фортепіанних дуетів з різним образним змістом та жанровим спрямуванням в творчості відомого сучасного українського композитора В. Птушкіна. Впливи естетики бароко на творчі принципи композитора.

  статья (55,8 K)
 • Виявлення типових ігрових принципів, які характеризують постмодерністське письмо. Ігрова специфіка художнього тексту. Невизначеність та багатозначність, що постулює ігровий та відкритий спосіб мислення, який "відображає" відкритий характер самого світу.

  статья (32,7 K)
 • Визначення функцій гри у модерністській та постмодерністській літературі. Характеристика найприкметніших художніх творів англійської літератури останньої третини ХХ століття під кутом зору їх ігрового потенціалу. Аналіз проявів літературної гри.

  автореферат (49,5 K)
 • Аналіз феномену сучасного мистецтва – інтерактивного мистецтва, його ігрова сутність. Причини девальвації гри у сучасній культурі. Розгляд історії аналізу мистецтва як гри у класичній естетичній теорії, приклади українського інтерактивного мистецтва.

  статья (31,7 K)