• Дослідження польсько-українських літературних взаємозв’язків у роботах Івана Франка. Вивчення феномену "української школи" в польській літературі, найвидатнішими представниками якої вважаються поети-романтики С. Гощинський, Б. Залеський і А. Мальчевський.

  статья (41,1 K)
 • Аналіз Франкових статей, рецензій і публікацій про польських поетів і прозаїків у монографії Миколи Купльовського про Івана Франка. Відношення І. Франка до Ю. Словацького – польського поета. Огляд статей Франка про польських поетів "української школи".

  статья (19,0 K)
 • Аналіз наукових і публіцистичних праць Івана Франка, його ідеї стосовно ролі та значення інтелігенції у вихованні української молоді. Недоліки тогочасного українського суспільства та інтелігенції, цілі та вимоги, які перед нею ставить письменник.

  статья (260,7 K)
 • Аналіз наукового діалогу Івана Франка та польського славіста Александра Брюкнера. Дискусії двох учених про поширення апокрифів у Польщі та Україні в епоху середньовіччя. Проаналізовано літературознавчі студії ХІХ-ХХ ст. українського та польського учених.

  статья (22,9 K)
 • Основні тенденції "української школи" польського романтизму в контексті українофільства, роль діячів того періоду у популяризації та утвердженні свободи, національної самобутності народу. Дослідження зацікавленості І. Франка та А. Роллє темою козаччини.

  статья (29,6 K)
 • Динаміка розвитку української та світової літератури у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Принципи Франкової творчості на основі аналізу літературно-критичних праць, а також художньої практики письменника. Формування та еволюція естетичної свідомості.

  автореферат (83,2 K)
 • Біографічно-мистецький діалогізм І. Франка та С. Вінценза — двох представників «гуцульської школи» — у контексті польської та української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.. Постать і архитвір Вінценза. "Гуцульські зустрічі" І. Франка і С. Вінценза.

  статья (34,7 K)
 • Роль постаті І. Франка в етнонаціональному духовному просторі українського народу, обстоюванні державної незалежності та духовності, в утвердженні національної ідеї. Розуміння поетом проблеми єдності української нації і націєтворчої функції інтелігенції.

  статья (32,3 K)
 • Вклад І. Франка в економічну науку кінця ХІХ - початку ХХ ст. Присвячення українського Мойсея чимало праць економічній теорії і фінансам тодішньої Галичини. Відображення тяжкого становлення Галичини у зарубіжній пресі, зокрема, в "Кур’єрі Львівському".

  статья (25,3 K)
 • Аналіз видавничої діяльності Івана Франка на тлі суспільно-політичного та культурного життя українців Австро-Угорської монархії та Російської імперії. Участь письменника у виданні п’яти книжкових серій. Книгознавчі аспекти його видавничої спадщини.

  автореферат (126,6 K)
 • Суть компаративістичного дослідження "наукової й ідеальної реальності" І. Франка та "галюцинаторного реалізму" Мо Яня. Аналіз естетично-філософських аспектів письменників, у сюжетотворчих мотивах яких головним героєм часто виступає людина-мандрівник.

  статья (382,4 K)
 • Стан видавничого руху на етнічних теренах заселення українського народу в другій половині XIX - початку XX століття. Розвиток книгознавчо-видавничих концепцій І. Франка-видавця. Роль публіциста у діяльності Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

  автореферат (85,3 K)
 • Біографія та творчість відомого письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру. Участь письменника в українському національному русі кінця XIX століття.

  реферат (944,3 K)
 • Франкове заперечення постулатів модернізму (не лише польського, але й українського та західноєвропейського). Популярність літературно-критичних статей Франка. Відношення українського письменника до нової літературної моди, очолюваної С. Пшибишевським.

  статья (72,7 K)
 • Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

  реферат (20,1 K)
 • Сутність та особливості творчості Івана Франка, дослідження життєвого шляху письменника. Опис педагогічної спадщини Франка, специфіка принципу демократизації освіти. Аналіз навчального плану Львівського університету, зміст та методи шкільного навчання.

  статья (206,9 K)
 • Аналіз ставлення Івана Франка до поляків і росіян на основі його літературно-критичних і публіцистичних статей. Деконструктивне прочитання колоніального дискурсу в його головних категоріях свій і чужий, домінація й підлеглість, опір та опозиція.

  статья (354,2 K)
 • Аналіз літературних взаємин сербського письменника Іво Андрича з українською культурою у межах системних рівнів. Типологічні сходження й аналогії в історичних романах І. Андрича і П. Загребельного й О. Гончара на рівні змістових та формотворчих елементів.

  автореферат (40,9 K)
 • Аналіз реалізації текстових властивостей в текстах-перекладах українською та російською мовами. Вплив національно-культурних аспектів у процесі перекладу івритомовної прози. Мовні категорії цільності і засоби зв’язку в художніх текстах сучасним івритом.

  автореферат (50,6 K)
 • Проблеми збереження основних властивостей тексту у відтвореннях сучасної івритомовної прози українською та російською мовами. Мовні індекси цільності івриту, його перекладів. Здолання національно-лінгвокультурних бар’єрів розуміння івритомовної прози.

  автореферат (98,3 K)