• Дослідження питання походження І. Виговського, а також характеристика родини та подій його дитинства. Аналіз ключових подій Визвольної війни та участі шляхтича у них. Аналіз участі І. Виговського у формуванні апарату управляння Української держави.

  реферат (73,9 K)
 • Розгляд творчого доробку І. Калинця. Характеристика циклів "Пробуджена муза" та "Невольнича муза". Визначення визивного модернового "єретизму" поезії митця. Встановлення спорідненості поезії Калинця як із сучасниками, так і з поезією 20-х років.

  реферат (13,8 K)
 • Іммануіл Кант як німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії. Його трансцендентальне вчення про початки, метод і тлумачення самої природи чистого розуму. Особливості раціональної психологія, космології, та поняття раціональної теології.

  эссе (21,8 K)
 • Завдання, які ставив Мольєр, створюючи свою п'єсу. Основа конфлікту п'єси "Міщанин-шляхтич". Сюжетна лінія "Мартина Борулі", переваги аристократів. Характеристика дворянства як міфу, який пов'язаний з кращим життям. Особисті етичні цінності та їх підміна.

  конспект урока (223,1 K)
 • Провідні напрями наукової діяльності українського історика І. Кревецького як засновника "державницької школи" національної історіографії. Аналіз досліджень ученого, в центрі яких перебувала політична історія Галичини кінця XVIII – початку XX ст.

  статья (24,4 K)
 • Меценатська діяльність І. Мазепи в галузі освіти. Розвиток меценатської діяльності в епоху Козаччини Гетьманщини. Вагомий внесок Мазепи в духовно-культурну спадщину. Аналіз доброчинної діяльності гетьмана І. Мазепи в сфері культури Лівобережної України.

  реферат (45,1 K)
 • Питання про сухопутні та морські походи козаків Українського гетьманату у Північне Причорномор'я та Крим. Роль в організації та здійснені цих походів гетьмана І. Мазепи. Важливість здобутків І. Мазепи напередодні Великої Північної війни 1700-1721 рр.

  статья (39,2 K)
 • Розгляд біографії драматурга - І. Микитенко. Огляд наслідків участі у діяльності революційного полкового комітету. Оцінка переходу від соціальних драм до жанру комедії. Підкреслення принципів "пролетарського" та соціалістичного реалізму в творах.

  биография (12,9 K)
 • Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

  курсовая работа (40,8 K)
 • У статті проаналізовано роль Каменяра у налагодженні галицько-наддніпрянських стосунків у останній третині ХІХ століття. Розкриття його основних поглядів на проблему соборності українського народу, формування й утвердження модерної української нації.

  статья (24,7 K)
 • Становлення і розвиток соціоісторичного напрямку в радянському палеолітознавстві. Теоретичні погляди Шовкопляса та практична реалізація ним конкретно-історичного підходу в рамках навчальної школи Єфименка. Датування пам’яток за допомогою даних геології.

  статья (359,7 K)
 • Історичний аналіз життя і діяльності відомого караимского просвітителя середини XIX - початку XIX століття - Іллі Ілліча Казаса. Оцінка його історіографічної спадщини в суспільному, політичному та просвітянському житті кримськотатарського народів.

  автореферат (41,4 K)
 • Дослідження історії життя і діяльності І.І. Казаса в умовах поліетнічного кримського регіону. Реконструкція процесу формування і розвитку просвітницького і суспільного руху серед кримських татар і караїмів та роль, яку відіграв у цьому процесі І.І. Казас.

  автореферат (49,1 K)
 • Аналіз мовознавчої спадщини Івана Огієнка. Фундаментальні дослідження вченого, його наукові розвідки з питань акцентології української літературної мови, а також історії наголосу слов’янських мов. Наголос як елемент орфоепії, загальної мовної культури.

  статья (21,2 K)
 • Життєвий і творчий шлях Родіонова, його ідейно-творча еволюція. Аналіз роману "Наше преступление", "Жертвы вечерние" в контексті російської прози кінця ХІХ – початку ХХ століть. Оцінка літературної спадщини Родіонова, її місце і значення в літературі.

  автореферат (43,2 K)
 • Рефлекторна, інтегративна та координаційна функції центральної нервової системи. Загальні положення теорії про дві сигнальні системи, сигнальні системи за І.П. Павловим. Особливості першої сигнальної системи, взаємодія першої і другої сигнальних систем.

  реферат (20,4 K)
 • Benefits of introducing criteria for the institutional approach in the analysis of audit activities. Characteristics of methods and mechanisms for their regulation. Causes of cause-effect relationships when changes in the effectiveness of the test.

  статья (239,9 K)
 • Analysis of investment in the reproduction of fixed assets in a mining enterprise to increase the full utilization of stocks of raw ore materials. Mechanism for ensuring the environmental and economic efficiency of the operation of the iron ore deposit.

  статья (420,6 K)
 • Дослідження феномену "нової релігійності" Багряного як ідеологічної платформи, за допомогою якої автор обґрунтовує в своєму художньому тексті програму національного відродження в усіх її аспектах. Аналіз його світського тлумачення релігійних концептів.

  автореферат (53,7 K)
 • Висвітлення внеску І. Боберського у становлення спортового товариства "Україна" на основі архівних документів, тогочасної періодики, спогадів. Історія та особливості формування української спортової традиції в Галичині напередодні Першої світової війни.

  статья (27,6 K)