• Іммануіл Кант як німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії. Його трансцендентальне вчення про початки, метод і тлумачення самої природи чистого розуму. Особливості раціональної психологія, космології, та поняття раціональної теології.

  эссе (21,8 K)
 • Провідні напрями наукової діяльності українського історика І. Кревецького як засновника "державницької школи" національної історіографії. Аналіз досліджень ученого, в центрі яких перебувала політична історія Галичини кінця XVIII – початку XX ст.

  статья (24,4 K)
 • Меценатська діяльність І. Мазепи в галузі освіти. Розвиток меценатської діяльності в епоху Козаччини Гетьманщини. Вагомий внесок Мазепи в духовно-культурну спадщину. Аналіз доброчинної діяльності гетьмана І. Мазепи в сфері культури Лівобережної України.

  реферат (45,1 K)
 • Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

  курсовая работа (40,8 K)
 • У статті проаналізовано роль Каменяра у налагодженні галицько-наддніпрянських стосунків у останній третині ХІХ століття. Розкриття його основних поглядів на проблему соборності українського народу, формування й утвердження модерної української нації.

  статья (24,7 K)
 • Становлення і розвиток соціоісторичного напрямку в радянському палеолітознавстві. Теоретичні погляди Шовкопляса та практична реалізація ним конкретно-історичного підходу в рамках навчальної школи Єфименка. Датування пам’яток за допомогою даних геології.

  статья (359,7 K)
 • Історичний аналіз життя і діяльності відомого караимского просвітителя середини XIX - початку XIX століття - Іллі Ілліча Казаса. Оцінка його історіографічної спадщини в суспільному, політичному та просвітянському житті кримськотатарського народів.

  автореферат (41,4 K)
 • Дослідження історії життя і діяльності І.І. Казаса в умовах поліетнічного кримського регіону. Реконструкція процесу формування і розвитку просвітницького і суспільного руху серед кримських татар і караїмів та роль, яку відіграв у цьому процесі І.І. Казас.

  автореферат (49,1 K)
 • Життєвий і творчий шлях Родіонова, його ідейно-творча еволюція. Аналіз роману "Наше преступление", "Жертвы вечерние" в контексті російської прози кінця ХІХ – початку ХХ століть. Оцінка літературної спадщини Родіонова, її місце і значення в літературі.

  автореферат (43,2 K)
 • Рефлекторна, інтегративна та координаційна функції центральної нервової системи. Загальні положення теорії про дві сигнальні системи, сигнальні системи за І.П. Павловим. Особливості першої сигнальної системи, взаємодія першої і другої сигнальних систем.

  реферат (20,4 K)
 • Benefits of introducing criteria for the institutional approach in the analysis of audit activities. Characteristics of methods and mechanisms for their regulation. Causes of cause-effect relationships when changes in the effectiveness of the test.

  статья (239,9 K)
 • Analysis of investment in the reproduction of fixed assets in a mining enterprise to increase the full utilization of stocks of raw ore materials. Mechanism for ensuring the environmental and economic efficiency of the operation of the iron ore deposit.

  статья (420,6 K)
 • Дослідження феномену "нової релігійності" Багряного як ідеологічної платформи, за допомогою якої автор обґрунтовує в своєму художньому тексті програму національного відродження в усіх її аспектах. Аналіз його світського тлумачення релігійних концептів.

  автореферат (53,7 K)
 • Біографія майбутнього українського гетьмана Івана Виговського. Служба на посаді особистого писаря гетьмана. Створення потужної та високоефективної Генеральної канцелярії. Обрання І. Виговського гетьманом України. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана.

  реферат (67,7 K)
 • Біографія Івана Виговського. Керування справами земського Луцького суду наприкінці 30-х — на початку 40-х рр. Прояв політики Виговського у відносинах України з Москвою. Огляд внутрішнього ладу, релігії та освіти української держави в Гадяцькому трактаті.

  реферат (19,6 K)
 • Оцінка творчості І. Вишенського в історико-філософській літературі. Філософське світосприйняття мислителя. Аналіз його ставлення до світського знання, науки і філософії. Опис освітньої програми для України, яка узгоджувалася з євангельським розумом.

  реферат (27,3 K)
 • Короткий нари життя, обставини входження на престол Івана IV Грозного як князя Московський і всієї Русі, першого російського царя. Етапи розробки та впровадження ряду реформ , спрямованих на централізацію держави, оцінка їх історичного значення.

  презентация (4,9 M)
 • Життєвий шлях І.І. Шмальгаузена – науковця, що працював у різних галузях біологічної науки: зоології, порівняльної та еволюційної морфології, феногенетики, автора методів порівняльно-анатомічних, ембріологічних та експериментальних досліджень онтогенезу.

  статья (1,3 M)
 • Наукова діяльність Івана Михайловича Каманіна - українського історика, архівіста, палеографа. Праці вченого з архівознавства та археології. Проблема експертизи документів. Дослідження історії українського козацтва, характеристика козацьких гетьманів.

  реферат (37,7 K)
 • Короткі біографічні дані про життя та творчість видатного письменника І. Карпенко-Карого. Його участь в нелегальному народовольському гуртку Опанаса Михалевича. Написання першої драми "Чабан" і п'єси "Бондарівна". Вступ до товариства українських артистів.

  презентация (1,0 M)