• Філософське осмислення розважальності у сучасному суспільстві та характеру культури гри. Визначення ігрових принципів, що виявляються у розважальній діяльності сучасної людини. Руйнівний вплив розваг з ігровими елементами на її духовний потенціал.

  статья (301,8 K)
 • Розкриття пріоритетності розвиваючої, освітньої, виховної цілей навчання дошкільників англійської мови у порівнянні з практичною метою. Розвиток комунікативних навичок и знань дитини з допомогою гри. Використання ігор при вивченні англійської мови.

  статья (290,8 K)
 • Етапи формування європейських концепцій гри. Поняття її сучасного розуміння на базі філософсько-естетичних теорій. Аналіз специфіки функціонування ігрових структур у нотному тексті. Множинність зовнішніх ігрових модифікацій і спільних принципів.

  автореферат (46,3 K)
 • Гра як метод навчання школярів. Використання ігрової діяльності у сучасній школі. Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять. Основні функції ігор. Застосування різних способів мотивації. Зміцнення міжособистісних відносин.

  презентация (1,4 M)
 • Значення педагогічної гри в умовах сучасної школи. Ознайомлення з навчально-пізнавальними методами та прийомами організації учбового процесу. Обґрунтування дидактичних функцій зазначеної освітньої технології. Приклади практичних завдань для учнів.

  презентация (335,5 K)
 • Аналіз переваг використання ігрових технологій навчання у початкових класах. Приклади вправ ігрового характеру у добукварний період. Характеристика дидактичних ігор та цікавих вправ букварного періоду. Приклади вправ для розвитку навичок читання.

  статья (517,7 K)
 • Особливості проведення змагальної та технологічної ігор. Вимоги до проектування організаційно-діяльнісної гри. Сценарії застосування ігрових технологій навчання в інженерно-педагогічній діяльності. Етапи розвитку освіти та провідної технології навчання.

  учебное пособие (652,3 K)
 • Теоретичні підходи до ігрового моделювання процесу прийняття управлінських рішень у системі професійної підготовки державних службовців. Формування практичної моделі ділової гри з прийняття управлінських рішень. Психологічна складова в ігровій технології.

  статья (156,6 K)
 • Визначення та характеристика поняття ігрової терапії (ігротерапії) – використання терапевтичного впливу гри для того, щоб допомогти клієнту уникнути психосоціальних труднощів. Дослідження основних психологічних механізмів корекційного впливу гри.

  учебное пособие (36,7 K)
 • Особливості освіти, що сформувала ідеал особистості, укорінений в сучасній європейській культурі. Головна характеристика освітнього ідеалу Нового часу - формування людини з позицій її "корисності". Необхідність її трансформації у напрямі гуманізації.

  статья (148,9 K)
 • Проблема прекрасного у філософії та літературі. Шевченківські концепції прекрасного в природі, мистецтві, людині та суспільстві. Вплив філософських ідей на формування світогляду поета. Специфіка ідеалу прекрасного в прозі Тараса Григоровича Шевченка.

  автореферат (39,6 K)
 • Філософські положення щодо проблеми морального ідеалу людини. Етапи становлення, пріоритетні тенденції та особливості розвитку ідеалу вчителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ. Шляхи наближення вчителів даного періоду до ідеалу.

  автореферат (48,6 K)
 • Висвітлення життєвого шляху, світоглядної позиції та творчого доробку Т. Шевченка. Соціально-економічні, етичні та правові погляди видатного мислителя, який поєднував у собі талант художника, філософа, поета. Практична діяльність кирило-мефодіївців.

  статья (292,3 K)
 • Система ідеалістичної діалектики Гегеля: ідеї розбудови філософської системи, феноменологія духу, "логіка". Протиріччя між методом і системою у філософії. Основні структурні елементи методології. Сутність проблеми взаємозв'язку логічного й історичного.

  реферат (50,6 K)
 • Пояснення Платона причин виникнення тиранії, її критика. Його бачення ідеальної держави. Встановлення в ідеальній державі суворої цензури над думками людей. Необхідність знищення приватної власності. Принципова спорідненість платонізму з тоталітаризмом.

  реферат (22,1 K)
 • Платон – віртуозний давньогрецький конструктор базових ідей майбутнього тоталітаризму. "Ідейний каземат" у формі утопічної концепції державного правління. Політико-правова тематика книг вченого. Роль політичних знань у державному правлінні країною.

  статья (21,5 K)
 • Значення ідеального та еталонного в категоріальних засадах теорії музично-виконавської творчості. Аналіз процесу становлення звукоідеалів виконавської інтерпретації у віолончельній творчості ХХ–ХХІ ст. Формування жанрово-стильових еталонів виконання.

  автореферат (67,1 K)
 • Протиріччя у визначенні ідеального чоловіка у сучасний період. Студентські мрії про обранця, бажання одружитися з фізично і розумово розвиненим, спортивної статури чоловіком. Кількість одружених студенток, які знайшли свій ідеал і живуть з ним у шлюбі.

  творческая работа (25,6 K)
 • Ознаки і загальне поняття ідеальних слідів, їх місце, роль та значення в системі криміналістики. Розробка системи тактичних прийомів актуалізації ідеальних слідів та виявлення окремих особливостей її застосування при проведенні вербальних слідчих дій.

  автореферат (37,8 K)
 • Можливість використання ідей А.С. Макаренка у формуванні ключових життєвих компетентностей учня та професійної компетентності педагогічного працівника. Поєднання педагогічної практики та залучення до соціальних норм поведінки майбутніх громадян країни.

  статья (192,0 K)