• Ознайомлення з біографією Івана Світличного. Дослідження та аналіз його поглядів, як критика і літературознавця. Визначення та характеристика специфічних особливостей поезії письменника. Розгляд та аналіз перекладацького доробку Івана Світличного.

  реферат (15,1 K)
 • Початковий період творчості письменника. Відбиття у творах специфічно українського варіанту непманівської лихоманки, образи шахраїв та махінаторів. Соціальна спадщина письменника у ствердженні самоцінності людської особи на тлі її суспільного зневаження.

  статья (15,7 K)
 • Іван Федорович як діяч східнослов'янської культури, один із перших східнослов'янських друкарів. Статус диякона церкви Миколи Гостунського в Московському Кремлі. Друкування літургійних церковнослов'янських книг. Створення абетки з слов'янськими літерами.

  презентация (3,7 M)
 • Характеристика творчості Івана Фоміна у Києві 30-х років ХХ сторіччя. Особливість послідовних тенденцій розвитку "червоної дорики" у проектах урядового кварталу та будинку Ради Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки.

  статья (393,8 K)
 • Життєпис Івана Яковича Франка - українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. Творча спадщина: поезія, проза, драматургія. Праці по філософії, теорії літератури, мовознавству, етнографії, історії.

  презентация (1,2 M)
 • Іван Франко як найвидатніший світоч гуманізму, свободи і духовної величі людини; один із найвпливовіших митців і мислителів Європи та й громадський діяч. Ґрунтовні праці з давньої української літератури. Одруження І. Франка із Ольгою Хоружинською.

  доклад (19,4 K)
 • Біографічні відомості про життя українського поета І. Франка. Здобуття освіти, схильності та таланти. Коло знайомих митця, їх вплив на подальший розвиток творчої діяльності. Шлюб Івана Франка та Ольги Хоружинської. Музей-садиба поета у Нагуєвичах.

  презентация (599,6 K)
 • Історія, етапи створення Народознавчого Товариства з центром у Львові, роль Івана Франка у заснуванні цієї наукової організації. Передумови виникнення Товариства як польсько-української інституції, роль українських вчених в перші роки її діяльності.

  статья (20,5 K)
 • Початок літературно-критичної діяльності І. Франка, відношення поета до літературної критики, ідеї естопсихології у творах. Основні тенденції діяльності у 80–90-х роках, розробка теорії критики та роль поета в українсько-польських літературних взаєминах.

  курсовая работа (53,5 K)
 • Дослідження історії тристоронніх взаємин Івана Франка, Наталії Кобринської та Михайла Павлика. Осмислення різних граней цих контактів – від творчої та видавничої співпраці, літературного наставництва до світоглядно-естетичних і ідеологічних непорозумінь.

  статья (413,9 K)
 • Визначення художньої вартості міґраційних сюжетів І. Франко. Архітекстуальні основи сонетної форми. Полемізування з українськими поетами в "Епілозі". Експериментування з твердою строфічною формою. Перехід від конвенсійної лірики до індивідуальної.

  статья (24,6 K)
 • Польський позитивізм, який виріс на ґрунті змін, що відбулися у суспільно-економічних відносинах королівства. Поверховий огляд публікацій думок та роздумів І. Франка про творчість трьох польських письменників - А. Асника, М. Конопницької, Б. Пруса.

  статья (21,1 K)
 • Зацікавленість І. Франка мандрами: процесом, жанром і мотивом. Аналіз особистості письменника як палкого прихильника туристичного й краєзнавчого руху, організатора діяльності відповідних товариств, людини, яка вносить у літературний процес свій досвід.

  статья (30,6 K)
 • Поезія "Пісня і праця" І. Франка як малюнок дитинства в атмосфері народної пісні. Поетичні твори Франка, що були покладені на музику та стали піснями. Творчі колективи, які виконують пісні на вірші І. Франка. Самобутність капели бандуристів "Карпати".

  презентация (410,7 K)
 • Аналіз рецепції постаті і творчості Івана Франка на сторінках часопису "Червоний шлях" (1923-1936) під кутом зору українсько-польських літературних взаємин. Дослідження ролі Болеслава Пруса у виникненні редакцій повісті Івана Франка "Boa constrictor".

  статья (21,2 K)
 • Визначення та характеристика специфіки рецепції творчості польського письменника С. Пшибишевського Іваном Франком. Дослідження та аналіз творчості епатажного польського письменника Пшибишевського, яка є відомою в українському літературознавстві.

  статья (30,0 K)
 • Особисті і творчі взаємини Івана Франка і Теодора Томаша Єжа. Демократичні устремління обох митців і водночас на розбіжності в оцінці українського визвольного руху. Схожі оцінки Франком і Єжем творчості польських митців (зокрема Яна Каспровича).

  статья (23,4 K)
 • Аналіз поглядів І.Я. Франка на постать лідера руху хлопоманів, видатного вітчизняного ученого і громадського діяча Володимира Боніфатійовича Антоновича. Хлопомани і хлопоманство як явище у контексті розвитку українського літературного життя 1860-х років.

  статья (34,6 K)
 • Дослідження еволюції української елегії на смерть від Яна Кохановського до Івана Франка. Розгляд філософсько-поетичного твору Франка, як різновиду жалобної елегії. Вивчення різновидів елегії: тренічної та еротичної. Аналіз жанрової структури вірша.

  статья (27,1 K)
 • Розгляд значення перекладацької діяльності, яка була відомою ще з часів старожитнього світу. Ознайомлення з окремими питаннями української перекладознавчої практики. Вивчення практики автоперекладу, яку започаткував І. Франко і яка є малодослідженою.

  статья (18,9 K)