• Дослідження місця і ролі книгознавчих і бібліотекознавчих поглядів вченого Івана Крип’якевича в національно-культурному житті України новітньої доби. Аналіз внеску науковця у розвиток національного книгодрукування і книгопоширення, бібліотекознавство.

  автореферат (52,0 K)
 • Коротка біографія І.А. Крушельницького, його дитинство та освіта, початок творчої діяльності. Метафора як улюблений засіб художнього зображення у творах письменника. Основна ідея написаної 1930 р. драми "Спір за мадонну Сільвію", її характеристика.

  доклад (13,8 K)
 • Дослідження постаті Івана Федоровича Кураса – визнаного науковця-дослідника, організатора науки, відомого політика, особистості, що власними заслугами завоювала високий авторитет і повагу своїх сучасників. Зростання загального престижу вітчизняної науки.

  автореферат (57,7 K)
 • Дослідження генезису інноваційного підприємництва в Галичині на межі ХІХ - ХХ ст. Сутність інноваційної доктрини підприємництва професора Технічної академії І. Левинського. Виявлення його значного впливу на формування молодої генерації архітекторів.

  статья (39,6 K)
 • Роль гетьмана Івана Мазепи в українській історії. Прагнення козаків до державності. Політичне, економічне, культурне відродження України. Основні цілі політики Мазепи. Послідовники і прихильники гетьмана. Проект першої Конституції України Пилипа Орлика.

  реферат (73,1 K)
 • Загальна характеристика та зміст поеми Байрона "Іван Мазепа". Тематика та історичне обґрунтування даного твору. Причини покарання молодого Мазепи за зв'язок із графинею Терезою. Гостра реалізація почуттів страждання і витривалості, відображені в поемі.

  презентация (265,1 K)
 • Відомості про життя Мазепи Івана Степановича - командувача українських збройних сил. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана. Таємні переговори з польським королем про федералізацію України з Річчю Посполитою. Культурно-просвітницькі заходи Івана Мазепи.

  презентация (1,3 M)
 • Діяльність гетьмана Івана Мазепи: досягнення і протиріччя. Конституція Пилипа Орлика - високоосвіченого, палкого та свідомого патріота і борця за незалежну Україну, її зміст та історичне значення. Колонізаторська політика царизму в Україні у ХVІІІ ст.

  контрольная работа (61,2 K)
 • Відзеркалення гончарського фольклора Катеринославщини в записах Івана Манжури. допомагають повніше Осягнення образу гончаря у народній творчості українців на основі фольклорних матеріалів Манжури, його зв’язки з архаїчними світоглядними уявленнями.

  статья (21,3 K)
 • Дослідження гончарського фольклору півдня України. Згадки про глиняний посуд і гончарів у веснянках. Відображення в народній творчості неоднозначної суспільної ролі військовослужбовців регулярної армії та конфлікти між ними й цивільним населенням.

  статья (40,8 K)
 • Визначальна роль І. Небесника у створенні Закарпатського художнього інституту. Вагомий внесок діяча у розвиток образотворчого мистецтва, художньої освіти Закарпаття. Дослідження народного мистецтва, введення наукових досліджень у навчальні плани ВУЗа.

  статья (175,1 K)
 • Вивчення взаємин Нечуй-Левицького з імперськими правоохоронними органами, зокрема чиновниками цензурного відомства. Розгляд їх ставлення та впливу на громадсько-політичну і національно-культурну діяльність письменника. Аналіз його публіцистичних творів.

  статья (25,0 K)
 • Вивчення діяльності І. Огієнка у розрізі творення історії Української Православної Церкви. Аналіз наукової спадщини дослідника, його історичних поглядів та політичної діяльності. Перші наукові розробки з історії розбудови православної церкви Русі-України.

  статья (23,1 K)
 • Аналіз перекладу Біблії, виконаного Іваном Огієнком (митрополитом Іларіоном) українською мовою. Історія інтерпретації від перших перекладів церковних книг у м. Кам’янець-Подільському до появи сигнального примірника перекладеної повної Біблії у Вінніпезі.

  статья (19,3 K)
 • Здійснення наукового аналізу поглядів І. Огієнка на проблему виховання духовних цінностей дітей шкільного віку у системі національного виховання та виявлення можливостей впровадження його ідей в практику роботи сучасної загальноосвітньої школи.

  статья (42,4 K)
 • Аналіз поглядів Івана Огієнка щодо розвитку духовної сфери школярів. Огляд умов духовних цінностей, ролі вчителя у вихованні духовних якостей, культури, традицій, історії, мови, церкви в контексті актуальних питань сучасної національної системи виховання.

  статья (16,4 K)
 • Характеристика організації активної мовленнєвої діяльності учнів початкових класів. Вправи, на основі яких учні вчаться використовувати вітальні та прощальні мовні формули, розуміти їх призначення; розвивати уміння дотримуватися невербальних знаків.

  статья (18,0 K)
 • Вплив поглиблення релігійних знань та звернення до Православної Церкви на почуття національного духу та самосвідомості українців. Основні погляди митрополита на майбутнє церкви та головні принципи духовного виховання. Фундаментальні твори автора.

  статья (21,2 K)
 • Науковий аналіз мовної і освітньої спадщини Івана Огієнка, його внесок у розвиток термінології, показано та визначення мовно-освітніх проблем, які ставив учений і як їх вирішував. Дослідження проблеми статусу української мови в працях І. Огієнка.

  статья (25,2 K)
 • Дослідження внеску українського письменника, поета, драматурга, основоположника вітчизняної літератури й громадського діяча І. Котляревського в історію сучасного театру. Особливості реалізації режисерських задумів при постановці творів письменника.

  лекция (33,0 K)