• Дружеский гороскоп, предназначенный учителям школы. Анализ структуры из проектов и планов, посвященных развитию школы с учетом личного вклада преподавателей. Добросердечные пожелания профессионального характера каждому Зодиаку с фотографиями учителей.

  презентация (1,6 M)
 • Понятие искусственной почки. Особенности проведения гемодиализа – искусственного очищения крови от шлаков. Анализ процесса гемодиализа на аппарате искусственной почки. Основные функции, которые выполняет "искусственная почка": профилактика эмболии и пр.

  реферат (46,9 K)
 • Краткая биография И.С. Селькина, приговор к ссылке на поселение в Архангельскую область сроком на три года. Списки и агентурные разработки НКВД для выявления враждебных элементов. Роль И.С. Селькина как действующего лица в исторических событий 1930-х гг.

  статья (14,9 K)
 • История развития Солнечной системы: возникновение в ней планет. Характеристика девяти планет Солнечной системы (состав): Плутона, Нептуна, Урана, Сатурна, Юпитера, Марса, Земли, Венеры и Меркурия. Солнце как обыкновенная звезда, ее состав и структура.

  реферат (31,3 K)
 • Регулирование порядка государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. Определение комплекта документов, представляемых на регистрацию создаваемого юридического лица в Московскую регистрационную палату. Обзор проблем малых предприятий.

  статья (13,8 K)
 • Введение института государственной идеологии. История идеологического воздействия в России: строительство советского государства, борьба с безграмотностью, освоение целины, научные достижения. Внедрение в общество идеологем этнического самосознания.

  статья (211,2 K)
 • Введение понятия температуры как физической величины, служащей для характеристики состояния теплового равновесия макроскопических тел. Нулевое начало термодинамики. Понятие термометрической величины. Схема газового термометра с постоянным объемом.

  лекция (299,1 K)
 • Переведення чисел з однієї системи числення до іншої. Етапи розв’язування обчислювальних задач на комп’ютері. Алгоритм, його властивості й засоби описування. Послідовність створювання консольного програмного додатка. Оператор вибору варіантів switch.

  учебное пособие (5,3 M)
 • Обґрунтування способів збереження та підвищення вмісту вітаміну С у сушеній овочевій продукції. Дослідження вмісту вітаміну С на різних етапах виготовлення сушених баклажанових снеків залежно від способів попередньої обробки. Базисні темпи приросту.

  статья (616,0 K)
 • Узагальнення даних щодо доцільності одно маркерної стратифікації ризику атеросклерозу за допомогою визначення рівня високочутливого С-реактивного білка навіть при наявності цільових рівнів загального холестеролу та ліпопротеїдів низької щільності.

  статья (464,0 K)
 • Методи фосфорилювання фурану, піролу та тіофену. Реакції фосфорилювання галогенідами тривалентного фосфору гідразонів фурфуролу, 2-тієніл та 2-піролілкарбальдегідів. Зняття гідразонного захисту з отриманням альдегідної групи в фосфорильованих гідразонах.

  автореферат (183,9 K)
 • С. Баба, детские годы, юность, зрелые годы и провозглашении миссии. Технология производства С. Бабой "чудес". Распространение движения поклонников. Центральный офис в составе Главной канцелярии, Всеиндийского президента и Международного председателя.

  реферат (42,1 K)
 • Рассмотрение причин трепетного отношения Кьеркегора к Сократу. Поиск истинного содержания мира и природы. Изучение основных положений диссертации философа "О понятии иронии, с особым вниманием к Сократу". История становления личности Кьеркегора.

  доклад (24,9 K)
 • Вивчення наукової біографії Маслова. Розкриття специфіки та цінності його архівно-бібліотечної спадщини. З’ясування його особистого внеску у розвиток архівної та бібліотечної справи, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін.

  автореферат (48,1 K)
 • Рассмотрение особенностей жизни З. Палеолог до замужества. Характеристика брака с великим князем Иваном, польза для русского государства. Поразительное приданное Софьи, появление символа царской власти - двуглавого орла. Новшества Софьи и семейная жизнь.

  реферат (34,9 K)
 • "Балетная тема" в творчестве С. Рахманинова, путь поиска композитором сюжета для будущего произведения, процесс работы над ним совместно с балетмейстером М. Фокиным. Балет "Паганини" как ретроспективное отражение эстетических и художественных идей эпохи.

  статья (205,4 K)
 • Історія відносин між Заходом і мусульманською спільнотою. Конфлікт між ними як наслідок розбіжностей між ісламом, як стилем життя, та християнством. Перехід на сучасному етапі до нового історичного надциклу і до наступного покоління локальних цивілізацій.

  статья (28,6 K)
 • У статті вперше опубліковано листування відомого українського громадського діяча Щелухіна з єлисаветградським журналістом Хороманським та місцевим нотаріусом Якубовським. Оцінка реконструкції функціонування редакції газети "Елисаветградский вестник".

  статья (25,1 K)
 • Життєвий шлях неоднозначної постаті: медика за освітою, публіциста, громадсько-політичного діяча, цензора з крайніми антиукраїнськими поглядами С. Щоголєва. Його публіцистична спадщина. Аналітичні роздуми відомих політиків та істориків щодо цієї постаті.

  статья (136,5 K)
 • История появления немого кино, особенности его развития. Появление звука в 30-е годы и профессий режиссера, композитора и звукооператора. Роль и функции музыки в фильме. Изучение творчества композиторов Прокофьева и Эйзенштейна, их совместной работы.

  реферат (18,2 K)