• Физико-географическая характеристика Учебного ботанического сада КГУ. Орография, климат и почвенный покров. Флористический список родовых комплексов используемых для создания сада непрерывного цветения. Биоморфологический анализ декоративных насаждений.

  курсовая работа (36,4 K)
 • Планування, побут заможних маєтків в місті Києві в давньоруські часи. Дослідження особливостей житлових та господарських конструкцій князівської садиби другої половини ХІ - початку ХІІІ століть на території "міста Володимира" на місці "Західного палацу".

  статья (2,8 M)
 • Аналіз основних етапів історії садиби. План фундаментів будинку Кочубея XVII-XVIII ст. Визначення долі садиби, яка пов’язана з розвитком музейної справи в Батурині. Створення Батуринського державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".

  статья (6,0 M)
 • Садок как основное рыбоводное оборудование в садковых хозяйствах. Модификации понтонных садков. Приспособления для привлечения зоопланктона. Воздушные насекомые для проведения антипаразитарных обработок. Выращивание рыб от стадии личинок до мальков.

  реферат (1,9 M)
 • Аналіз особливостей фенології основних видів листовійок в залежності від гідротермічних умов. Визначення ступені впливу біологічних препаратів на ентомофагів. Роль ентомопатогенів листовійок агроценозу яблуневого саду в регулюванні їх чисельності.

  автореферат (603,6 K)
 • Анализ расходов, трудозатрат и доходов садово-огородного участка. Ценовой сравнительный анализ садово-огородной и аналогичной продукции в магазинах. Определение степени удовлетворения жизненных потребностей человека продуктами садово-огородного участка.

  научная работа (570,0 K)
 • Сади і парки в історії культури і мистецтва. Теорія паркової композиції: класифікація, форми, компоненти та елементи садово-паркового ландшафту, їх розміщення в просторі; образне наповнення і структура. Роль історичних садів і парків у міській забудові.

  курсовая работа (41,9 K)
 • Дослідження історії садово-паркової архітектури у світовому контексті і на теренах України. Роль науково-технічних знань у розвитку вітчизняного паркобудівництва. Вплив просвітницького гуманізму XVIII століття на розвиток маєткового будівництва.

  автореферат (29,4 K)
 • Дослідження процесу створення на території України ХVІІІ–ХІХ століть садово-паркових комплексів в контексті загальносвітових тенденцій паркобудівництва. Доведення синтетичності його характеру, що сполучає в собі мистецьку, наукову та технічну складові.

  автореферат (51,1 K)
 • Огляд окремих сторінок історії створення садово-паркових комплексів міста Миколаєва, етапи та напрями. Особливості залучення міських жителів, особливо учнів, до зародження традиції проведення щорічних днів деревонасадження як загальнодержавної практики.

  статья (19,5 K)
 • Вивчення стану садово-паркових фітоценозів старовинної частини великого міста. Розробка заходів, спрямованих на підвищення життєвості та меліоративної ефективності зелених насаджень. Дослідження генезису насипних ґрунтів, їх агрохімічних особливостей.

  автореферат (350,5 K)
 • Ландшафт как конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и не делимая по зональным и азональным признакам. Роль защитных лесных насаждений в поддержании преобразования экологического равновесия. Полезащитные лесные полосы.

  контрольная работа (2,2 M)
 • Характеристика декоративного древоводства и составление плана питомника. Особенности закладки многолетних насаждений. Необходимость организации маточного хозяйства. Сбор и подготовка посевного материала. Борьба с вредителями и болезнями растений.

  отчет по практике (5,4 M)
 • Итальянский сад - настоящее художественное произведение, где соединяются в гармонии природа и искусство. Описания сложного рельефа, декоративных элементов, водных композиций. Принципы планировки и художественные композиции Павловского пейзажного парка.

  контрольная работа (23,5 K)
 • Разбор характера культурной среды конца XV-XVI вв., определение базовых ценностей. Формирование понимания садово-паркового дизайна, свойственного периоду Ренессанса. Анализ эстетических принципов формообразования. Описание художественного образа.

  реферат (2,0 M)
 • Японский сад: традиционные элементы и особенности. История возникновения и развития японских садов, самый ранний трактат о садах - Сакутейки. Расположение предметов в "групповой" композиции японского сада. Особенность садов императорской Виллы Кацура.

  реферат (26,7 K)
 • Основные устройства и конструктивные элементы садово-паркового строительства: растительность, солитеры, малые архитектурные формы. Подготовительные работы инженерного и агротехнического характера. Организация процесса создания садово-парковых объектов.

  конспект урока (2,9 M)
 • Выявление функционально-планировочных особенностей и специфики развития садово-парковых комплексов сельских дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии. Определений ландшафтных предпочтений при устройстве усадебных садово-парковых комплексов.

  автореферат (74,3 K)
 • Почвенно-климатическая характеристика и метеорологические условия. Организационно-экономическая характеристика хозяйств, их направление и организация производства. Овощеводство открытого грунта, плодоводство, питомниководство и механизация производства.

  отчет по практике (34,3 K)
 • Формирование литературной позиции Садовского в книге стихов "Позднее утро". Суть творческого пути преданного ученика Брюсова. Анализ приверженности консерватора к "классической традиции". Особенность исследование сборника стихотворений "Самовар".

  реферат (40,1 K)