• Криминалистическая характеристика преступления. Раскрытие хищения чужого имущества. Возбуждение уголовного дела. Первоначальные следственные действия. Составление протокола осмотра места происшествия. Схематические зарисовки следа обуви, холодного оружия.

  контрольная работа (1,4 M)
 • Проблема застосування фаворитизму, непотизму та кронізму в процесі формування політико-управлінської еліти в Україні. Наукові погляди щодо доцільності добору кадрів на основі родинних, близьких зв'язків. Сучасні тенденції добору кандидатів на посади.

  статья (656,4 K)
 • Список известных фаворитов Екатерины II: С.В. Салтыков, С. Понятовский, Г.Г. Орлов, А.С. Васильчико, Г.А. Потемкин, П.В. Завадовский, С.Г. Зорич, И.Н. Корсаков, А.Д. Ланской, А.П. Ермолов, А.М. Мамонов, П.А. Зубов. Исторический портрет графа Н. Панина.

  реферат (23,0 K)
 • Открытие бактериофагов Николаем Гамалея. Морфология, строение и размножение вирусов, поражающих клетки бактерий. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Использование фагов в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и экологической безопасности.

  презентация (285,5 K)
 • Втрати на виробництві молокопродуктів через фаголізис заквашувальних культур. Проведення моніторингових досліджень молочної продукції на наявність фагів молочнокислих бактерій вірусологічними методами. Виявлення лізогенного стану молочнокислих бактерій.

  статья (232,0 K)
 • Изучение вопросов взаимодействия конструктивной эволюции инструмента и развития исполнительства на фаготе в эпоху Барокко. Выявлена взаимосвязь между эволюцией конструкции инструмента XVI-XVII ст., его новыми техническими и выразительными возможностями.

  статья (24,7 K)
 • Стадии процесса фагоцитоза. Виды клеток неспецифической резистентности. Значение врожденных лимфоидных клеток в иммунологии, функциональные типы дендритных клеток. Роль в процессе фагоцитоза полиморфно-ядерных нейтрофилов, эозинофилов и макрофагов.

  реферат (23,2 K)
 • Вивчення інструментів ощадливого будівництва на підприємстві. Дослідження світового досвіду впровадження ощадливого будівництва. Характеристика підходу до управління організацією, спрямованого на підвищення якості роботи за рахунок скорочення втрат.

  статья (323,7 K)
 • Особливості обертання Місяця навколо Землі, причини зміни його фаз. Сутність попелястого світла. Відмінність між зоряним і синодичним місяцем. Швидкість руху Місяця навколо Землі відносно Сонця. Тривалість місячного дня і ночі у порівнянні с земним часом.

  реферат (470,2 K)
 • Классификация антенных решеток. Применение фазированных антенных решеток для построения сканирующих остронаправленных антенн. Исследование проблемы электромагнитной совместимости в приемных антеннах. Описания антенн с пространственной обработкой сигнала.

  лекция (17,9 K)
 • Розгляд структури фазі-моделі, яка базується на прикладі контролю процесу відпрацювання шарошкових доліт. Ознайомлення із загальною моделлю об’єкта контролю бурового долота. Дослідження та характеристика системи контролю технічного стану долота.

  статья (147,2 K)
 • Исследование зависимости между снижением коагулоактивности тромбоцитов, фазными изменениями интенсивности свертываемости крови и отсутствием или нехваткой витамина С. Определение эффекта воздействия отсутствия или дефицита витамина C на гемостаз.

  статья (301,3 K)
 • Результати діелектричних досліджень сегнетиелектричних кристалів CuIn1+гамаP2S6 в температурному інтервалі 293-450 К при дії гідростатичних тисків до р=300МПа. Етапи побудови фазової p,T-діаграми кристалів; причини її відхилення від лінійного закону.

  контрольная работа (1002,2 K)
 • Дослідження кінетики розчинення, росту та рівноважної фазової діаграми гелію при ізотопічному фазовому розшаруванні. Аналіз масопереносу у квантовому кристалі. Винахід аномально швидкого переносу речовини при значних відігріваннях розшарованого розчину.

  автореферат (46,4 K)
 • Методи світлорозсіювання та оптичної мікроскопії. Дослідження сумісності і фазового розділення сумішей поліхлоропрену з етиленвінілацетатним кополімером. Оцінка диполь-дипольних взаємодій C=O і C-Cl. Поведінка сумішей поліхлоропрену з кополімером.

  статья (152,0 K)
 • Фазовий поділ логістичної системи. Використання та призначення фінансової логістики та інформаційної логістики. Основні фази трансформації матеріального потоку у межах підприємства. Значення логістичних функцій транспортування та управління запасами.

  реферат (86,0 K)
 • Характеристика властивостей фазово-модульного сигналу, а також опис змін сигналу при частотній модуляції. Опис улаштування та принципу роботи частотного модулятора. Характеристика основних складових блоків та особливостей роботи частотного директора.

  лекция (69,1 K)
 • Исследование движения электромагнитного поля, созданного системой зарядов. Напряженность электрического поля. Скорость переноса энергии ТЕ и ТМ волн. Аномальная (отрицательная) дисперсия. Поток энергии (вектор Пойнтинга). Потенциал бегущей волны.

  лекция (155,3 K)
 • Аналіз моделей фазочастотних синтезаторів. Поняття фазового кола прямого цифрового синтезатора частоти, яке є інтерпретацією поняття повної фази синтезованого сигналу. Метод побудови прямих цифрових обчислювальних синтезаторів на основі кодів Фібоначчі.

  статья (532,4 K)
 • Вплив розмірних і температурних ефектів, складу, структурно-фазового стану, умов термообробки на електрофізичні та гальваномагнітні властивості одношарових плівок. Розробка методики одержання плівкових сплавів у широкому діапазоні концентрацій компонент.

  автореферат (675,1 K)