• Усиление в мире роли знаний и информации. Основные черты постиндустриального общества. Ключевые проблемы на пути становления постиндустриального общества в России. Роль человека в постиндустриальном обществе. Эффективная стратегия инновационного развития.

  реферат (24,8 K)
 • История изучения сахарного диабета как эндокринной патологии. Наличие гипергликемии у больных сахарным диабетом. Открытие инсулина. Аутоиммунное разрушение клеток поджелудочной железы у генетически предрасположенных лиц. Связь заболевания с инфекцией.

  статья (27,4 K)
 • Анализ последствий глобализации мировой экономики, причины возникновения кризисов. Внедрение программ развития малого и среднего бизнеса. Поддержка инновационных предприятий в регионах РФ. Обеспечение жильем молодых семей. Уменьшение уровня безработицы.

  статья (15,5 K)
 • Характеристика основных последствий экономических кризисов. Оценка россиянами различных аспектов собственной жизни, определение доходных групп населения, пострадавших из-за сокращения дохода. Степень социально-экономической защищенности работников.

  статья (169,7 K)
 • Поиск оптимального разрешения смешанной задачи в анизотропном полупространстве с ярко выраженной вертикальной проницаемостью сведением рассматриваемой задачи фильтрации к исследованию абстрактной начально-краевой задачи в банаховом пространстве.

  статья (486,2 K)
 • Розгляд однієї з ключових подій в історії Європи XVI ст. – виборів імператора 1519 р., які визначили тенденції розвитку регіону у період раннього нового часу. Аналіз перебігу та результатів боротьби за імперську корону між провідними монархіями Заходу.

  статья (402,7 K)
 • Особенности ягодников. Выбор места под ягодники. Защитные полосы для перезимовки. Закладка маточника земляники. Организация территории. Разбивка участка по кварталам. Подготовка почвы. Выращивание элитных саженцев. Посадочный материал земляники.

  презентация (5,0 M)
 • Рассмотрение негативного влияния сигаретного дыма на организм человека в целом. Исследование основных последствий воздействия табачного дыма на органы зрения: закупорки сосудов, конъюнктивита, дегенерации желтого пятна, катаракты и базедовой болезни.

  статья (12,8 K)
 • Дослідження стану атомної енергетики України. Оцінка наслідків вибуху на Чорнобильській електростанції. Сучасний стан розглядаємої галузі народного господарства. Обґрунтування ефективності ядерних реакцій. Екологічні проблеми атомної промисловості.

  презентация (770,7 K)
 • Соціологічний аналiз питань соціо-екологiчного дiалогу. Концепція соціального діалогу як методологічна основа розв`язання конфліктів цінностей. Позицiя природозахисного руху "зелених". Розвиток процесу iнституціалiзації використання ядерної енергiї.

  автореферат (44,6 K)
 • Взаємозв’язок розвитку людського суспільства і росту рівня використання природних ресурсів. Проблема швидкого вичерпування запасів органічних енергоресурсів. Роль ядерної фізики у промисловості. Вивчення особливостей галузі української енергетики.

  реферат (21,9 K)
 • Поняття радіоактивності та її основні види. Особливості вимірювання іонізуючого випромінювання. Співвідношення доз отриманих людиною від різних джерел радіації. Фізична основа ядерної енергетики. Безпека населення, прилеглих до родовищ територій.

  книга (1,1 M)
 • Аналіз ролі ядерної енергетики у новітній світовій історії. Визначення ключових етапів розвитку ядерної енергетики та її вплив на міжнародні відносини. Роль добре налагодженої системи державного управління у перспективах розвитку ядерної енергетики.

  статья (100,8 K)
 • Дослідження особливостей формування багатоквантових сигналів спінової луни від квадрупольних ядер. Розгляд та характеристика теоретичних підходів до опису релаксаційних властивостей сигналів ядерної спінової луни в речовинах з магнітним упорядкуванням.

  автореферат (92,4 K)
 • Обґрунтування та розвиток експериментального методу багатоквантової ЯМР спектроскопії речовин з магнітним упорядкуванням. Формування багатоквантових відгуків. Пошук нових фізичних механізмів, які відповідають за ядерну магнітну релаксацію в магнетиках.

  автореферат (163,6 K)
 • Рестриктні карти рибосомальних повторів видів роду Nіcotіana. Гомологія ділянок міжгенного спейсера Nіcotіana tabacum до послідовностей МГС та не-рДНК послідовностей цих видів. Послідовність внутрішнього транскрибованого спейсера видів Nіcotіana.

  автореферат (99,5 K)
 • Характеристика чинників, що формують природний радіаційний фон. Аналіз радіоактивності гірських порід. Дослідження особливостей ґрунтів Полісся щодо можливості міграції радіоактивних елементів. Законодавство України в сфері безпеки ядерної енергії.

  доклад (15,7 K)
 • Фізика атома та ядра. Втрати енергії частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі та визначення активності випромінювання. Елементи статистичної фізики та термодинаміки. Фізика твердого тіла. Якісний рентгеноспектральний аналіз та фізичні сталі.

  методичка (1,9 M)
 • Загальне поняття, принципи дії та класифікація ядерної зброї. Воднева бомба як тип зброї масового ураження, руйнівна сила якої базується на використанні енергії реакцій ядерного синтезу легких елементів. Нейтронна зброя, її характерні особливості.

  презентация (224,2 K)
 • Физико-химические основы ядерной геофизики. Взаимодействие радиоактивных излучений с окружающей средой. Аппаратура для изучения ядерных излучений. Методика наблюдений, принципы обработки и области применения радиометрических и ядерно-физических методов.

  лекция (297,5 K)