• Характеристика феномену давньоєгипетської релігії. Космологічна та космогонічна специфіка релігійної системи Стародавнього Єгипту. Вчення про душу та святість. Уявлення населення про інфернальні образи. Зміст міфів, гімнів, сакральних текстів та написів.

  статья (28,9 K)
 • XVII глава Книги Мертвих як структуруюче джерело, її головний зміст та історично-культурологічна роль, аналіз призначення міфологічного матеріалу. Реконструювання міфологем та їх комплексів, що розкривають давньоєгипетські уявлення про світобудову.

  автореферат (61,1 K)
 • Дослідження комплексу давньоєгипетських міфів, а також їх сюжетів, що стосуються проблеми світобудови на основі змісту тексту і ілюстрацій 17-ї глави Книги Мертвих (Нове царство) із залученням комплексу додаткових (письмових і образотворчих) джерел.

  автореферат (86,0 K)
 • Передмови виникнення філософії одночасно в трьох цивілізаціях — індійській, китайській і грецькій. Загальна характеристика онтологічних і гносеологічних здобутків європейської традиції. Історія індійської культури та вплив кочових племен на розвиток.

  реферат (19,9 K)
 • Проблеми забезпечення інформаційної безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам на індивідуальну, групову або масову свідомість, волю громадян, їхні почуття. Аналіз давньоіндійського трактату. Поради і рекомендації "Артхашастри".

  статья (34,7 K)
 • Легістське оновлення царства Цінь, будівництво та значення Китайської стіни для історії. Характеристика та специфіка періоду Західної Хань, її соціально-економічний розвиток. Недоліки господарського механізму Східної Хань. Загибель Ханьської імперії.

  лекция (214,2 K)
 • Історія започаткування римської релігії. Злиття культів курій і триб у загальну релігію міста-держави. Історія Риму періоду республіки, її вплив на розвиток староримської релігії. Застосування релігії для досягнення політичних інтересів Юлієм Цезарем.

  лекция (20,2 K)
 • Характеристика основних особливостей впливу античної літератури на творчість неокласиків. Вивчення основ давньоримських мотивів і образів у художньому доробку М. Зерова. Виділення основних шляхів рецепції та трансформації античних жанрових моделей.

  реферат (56,4 K)
 • Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому античному світі. Розвиток інфраструктури для подорожуючих та традиції гостинності. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду. Особливості подорожей в стародавньому Римі.

  реферат (29,8 K)
 • Систематизація та аналіз існуючих відомостей в історичних джерелах X-XIV століття про істьбу в давньоруський період з залученням лінгвістичного та археологічного матеріалу. Середньовічні наративні джерела про давньоруську істьбу, теплі будівлі на Русі.

  статья (433,7 K)
 • Ознайомлення з процесом утворення й політичним розвитком Давньоруської держави. Характеристика взаємин Київської Русі з хазарами та варягами. Вивчення причин феодальної роздробленості. Дослідження особливостей князювання Володимира Святославича у Києві.

  реферат (49,4 K)
 • Суть матеріалів косторізного комплексу з давньоруського поселення Деріївка. Аналіз продукції і техніки її виготовлення. Розгляд конструктивних деталей складного лука. Наявність заготовок та напівфабрикатів конкретних виробів на різних стадіях обробки.

  статья (537,8 K)
 • Аналіз артефактів з кістки та рогу, виявлених на Чорнобильському городищі протягом досліджень останніх років. Визначення рівня обробки кістки і характеру косторізного ремесла у цьому давньоруському місті. Вивчення техніки обробки кісткових матеріалів.

  статья (1,1 M)
 • Аналіз проблеми місцезнаходження літописного міста Хоробор. Визначення версій локалізації вищезазначеного населеного пункту Київської Русі. Вивчення археологічних артефактів. Основні людські та природні чинники зміни місця розташування міста Хоробор.

  статья (26,8 K)
 • Дослідження економічних, соціальних, політичних та культурно-духовних аспектів життєдіяльності населення Пониззя. Процес формування території Пониззя, його етнічний склад і демографічні процеси. Боротьба Галицького й інших князівств за володіння Пониззям.

  автореферат (43,9 K)
 • Опис результатів археологічних розвідок, що проводилися на околиці м. Глухова поруч із гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення "Чернечі джерела". Відтворення найбільш повної картини вигляду міста. Історична топографія періоду княжої доби.

  статья (7,8 M)
 • Історія археологічних досліджень на території городища Вишгорода. Уточнення хронологічної позиції житлових і господарських споруд, а також речових знахідок, які належать до давньоруського і золотоординського горизонтів літописного міста Вишгород.

  статья (1,2 M)
 • Дослідження часу виникнення поселення на місті Любеч та його першої згадки в "Повісті временних літ" як стратегічно важливого пункту, що мав оборонне значення. Аналіз текстів літописних повідомлень за 80-ті роки ІХ століття. Любецька битва 1016 року.

  статья (171,2 K)
 • Дослідження локалізації частини Наддніпрянського торгового шляху за розташуванням городищ на переправах через степові річки мікрорегіону. Визначення позиціонування місця бродів та переправ, які прикривали городища у сс. Піщане, Кропивна та Іркліїв.

  статья (1,8 M)
 • Аналіз методу проектування у ХІ-ХІІ ст. Опис побудови розмірів давньоруського храму. Теодолітний обмір решток відкритого розкопами 1994-1996 років Михайлівського собору та поточнення його вертикальних розмірів. Архітектурно-декоративні якості споруд.

  доклад (154,6 K)