• Систематизація та аналіз існуючих відомостей в історичних джерелах X-XIV століття про істьбу в давньоруський період з залученням лінгвістичного та археологічного матеріалу. Середньовічні наративні джерела про давньоруську істьбу, теплі будівлі на Русі.

  статья (433,7 K)
 • Ознайомлення з процесом утворення й політичним розвитком Давньоруської держави. Характеристика взаємин Київської Русі з хазарами та варягами. Вивчення причин феодальної роздробленості. Дослідження особливостей князювання Володимира Святославича у Києві.

  реферат (49,4 K)
 • Дослідження економічних, соціальних, політичних та культурно-духовних аспектів життєдіяльності населення Пониззя. Процес формування території Пониззя, його етнічний склад і демографічні процеси. Боротьба Галицького й інших князівств за володіння Пониззям.

  автореферат (43,9 K)
 • Дослідження часу виникнення поселення на місті Любеч та його першої згадки в "Повісті временних літ" як стратегічно важливого пункту, що мав оборонне значення. Аналіз текстів літописних повідомлень за 80-ті роки ІХ століття. Любецька битва 1016 року.

  статья (171,2 K)
 • Огляд цікавих аспектів архітектурного проектування на Русі-Україні XI-XII сторіч, на прикладі побудови давньоруських храмів. Аналіз різних підходи до визначення розмірів будівельних конструкцій соборів. Характеристика їх конструктивних параметрів.

  реферат (19,8 K)
 • Аналіз методу проектування у ХІ-ХІІ ст. Опис побудови розмірів давньоруського храму. Теодолітний обмір решток відкритого розкопами 1994-1996 років Михайлівського собору та поточнення його вертикальних розмірів. Архітектурно-декоративні якості споруд.

  доклад (154,6 K)
 • Аналіз історії вивчення пам’ятки в російській та зарубіжній науці, виникнення і розвитку сюжету про Соломона, проблеми тексту давньоруських повістей, археографічних й текстологічних особливостей. Поетика творів в аспекті національної своєрідності.

  автореферат (48,3 K)
 • Дослідження історії вивчення і популяризації давньоруських старожитностей Чернігівщини. Роль наукових інституцій Києва, Москви й Петербурга та місцевих наукових осередків у вивченні археологічних пам’яток ІХ-ХІІІ століття на території Чернігово-Сіверщини.

  автореферат (59,7 K)
 • Розгляд історико-археологічної діяльності Т.Г. Шевченка на Чернігівщині під час другого відрядження на Лівобережну Україну (грудень 1845 – квітень 1846 рр.). Опис кобзарем давньоруських старожитностей Чернігова та замальовки Седневських курганів.

  статья (250,7 K)
 • Розгляд публікацій 1830-1860-х рр., присвячених давньоукраїнським літописам ХІ-ХІІІ ст. творчий доробок українських науковців і їхні досягнення на ниві вітчизняного літописознавства. Дослідження Костомаровим Київського літописного зведення ХІІ ст.

  статья (37,5 K)
 • Особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Волинського князівства, політика Романа Мстиславовича. Утворення, розвиток та культура Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького.

  реферат (33,6 K)
 • Место Ю.П. Давыдова в немногочисленном сообществе теоретиков международных отношений в России. Обоснование автором потребности ввести правила поведения государств для решения возникающих между ними проблем. Оценка морали как фактора мирорегулирования.

  краткое изложение (22,6 K)
 • Основные причины и этапы переселения этнических групп народов Дагестана на территорию Ставропольского края во второй половине XX века. Дагестанские переселенцы в полиэтническом пространстве региона, их культурно-бытовые и хозяйственные традиции и обычаи.

  диссертация (863,7 K)
 • Основные причины и этапы переселения этнических групп дагестанских народов на территорию ставропольского края во второй половине XX века. Культурно-бытовые, хозяйственные традиции и обычаи. Проблемы толерантности и социокультурной адаптации переселенцев.

  диссертация (883,1 K)
 • Определение и характеристика основных этапов и проблем дагестанского переселения. Выявление тенденций в формировании этнических общин народов Дагестана. Изучение особенностей культуры и быта, а также новаций в жизни дагестанцев Ставропольского края.

  автореферат (324,6 K)
 • Изучение дайвинга как высокодоходной отрасли туристкой индустрии. Основные виды погружения под воду в истории человека. Дайвинг-туры: правила безопасности и снаряжение. Наиболее популярные туристские рекреации дайверов. Дайвинг в современной России.

  курсовая работа (66,4 K)
 • Дайвинг как вид водного туризма и история его развития. Приспособления для плавания под водой с аквалангом. Зарождение и эволюция водолазного снаряжения. Дайвинг на Черном и Баренцевом море, их фауна и флора. Дайвинг за границей и места погружений.

  реферат (65,9 K)
 • Дайвинг как один из самых экстремальных видов туризма, знакомство с историей появления и развития. Общая характеристика типов аквалангов. Анализ наиболее важных событий в истории дайвинга. Рассмотрение особенностей вейкбординга, знакомство со снаряжением.

  реферат (31,6 K)
 • Природопользование как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу использования и охраны природных ресурсов. Знакомство с группой отношений в сфере природопользования. Анализ основных форм возмещения вреда окружающей природной среде.

  контрольная работа (21,2 K)
 • Изучение биологических основ дактилоскопии. Исследование методологии обнаружения следов. Поиск следов на месте происшествия. Характеристика правил и способов обнаружения следов, способы их изъятия. Анализ порядка дактилоскопирования людей и трупов.

  реферат (22,9 K)