• Встановлення особливостей культури життєзабезпечення та етнічної культури ранньопервісних мешканців окремих палеоландшафтів і палеогеографічних зон у їхній історичній еволюції. Визначення адаптивного навантаження галузей культури первісного населення.

  автореферат (60,6 K)
 • Аналіз слов'янського етногенезу, його характеристика та критерії. Історія появи Давньоруської держави. Вивчення латенських пам'яток Закарпаття та традицій скіфського часу. Утворення на східній периферії Кельтики зарубинецької та пшеворської культури.

  реферат (116,4 K)
 • Характеристика основных металлов, которые были известны в древнем мире, способы их добычи и обработки. Изготовление из металлов различных приспособлений. Применение металлов в разных сферах человеческой жизни. Развитие черной и цветной металлургии.

  научная работа (72,1 K)
 • Правовые основы института давности в уголовном праве. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности.

  курсовая работа (87,5 K)
 • Обозначение трагической памяти о Великой Отечественной войне, ее жертвах и разрушениях. Терпение людей в период блокады Ленинграда. Празднование семидесятилетия победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге выживших и погибших в войне солдат.

  сочинение (12,8 K)
 • Культура Греції субмікенської доби. Мистецтво "звіриного стилю". Феномен давньогрецької трагедії. Творчість поетеси Сафо (Сапфо). Царські усипальниці та банні гробниці. Культ бога Діоніса. Літературні пам'ятки античності. Архітектура та скульптура Афін.

  реферат (23,4 K)
 • Етика Демокрита - частина натурфілософського вчення про космічну цілісність світу. Специфіка етичного скептицизму у софістів. Основні погляди Платона на суперечності між тілесними та духовними потребами. Ключові різновиди мужності згідно Аристотеля.

  реферат (18,0 K)
 • Дослідження історії виникнення та розвитку давньогрецького театру. Загальна характеристика основних жанрів давньогрецької драми. Аналіз особливостей давньогрецького театру та його архітектури. Розгляд специфіки театру як одного з елементів психотерапії.

  реферат (1,1 M)
 • XVII глава Книги Мертвих як структуруюче джерело, її головний зміст та історично-культурологічна роль, аналіз призначення міфологічного матеріалу. Реконструювання міфологем та їх комплексів, що розкривають давньоєгипетські уявлення про світобудову.

  автореферат (61,1 K)
 • Дослідження комплексу давньоєгипетських міфів, а також їх сюжетів, що стосуються проблеми світобудови на основі змісту тексту і ілюстрацій 17-ї глави Книги Мертвих (Нове царство) із залученням комплексу додаткових (письмових і образотворчих) джерел.

  автореферат (86,0 K)
 • Передмови виникнення філософії одночасно в трьох цивілізаціях — індійській, китайській і грецькій. Загальна характеристика онтологічних і гносеологічних здобутків європейської традиції. Історія індійської культури та вплив кочових племен на розвиток.

  реферат (19,9 K)
 • Легістське оновлення царства Цінь, будівництво та значення Китайської стіни для історії. Характеристика та специфіка періоду Західної Хань, її соціально-економічний розвиток. Недоліки господарського механізму Східної Хань. Загибель Ханьської імперії.

  лекция (214,2 K)
 • Історія започаткування римської релігії. Злиття культів курій і триб у загальну релігію міста-держави. Історія Риму періоду республіки, її вплив на розвиток староримської релігії. Застосування релігії для досягнення політичних інтересів Юлієм Цезарем.

  лекция (20,2 K)
 • Характеристика основних особливостей впливу античної літератури на творчість неокласиків. Вивчення основ давньоримських мотивів і образів у художньому доробку М. Зерова. Виділення основних шляхів рецепції та трансформації античних жанрових моделей.

  реферат (56,4 K)
 • Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому античному світі. Розвиток інфраструктури для подорожуючих та традиції гостинності. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду. Особливості подорожей в стародавньому Римі.

  реферат (29,8 K)
 • Систематизація та аналіз існуючих відомостей в історичних джерелах X-XIV століття про істьбу в давньоруський період з залученням лінгвістичного та археологічного матеріалу. Середньовічні наративні джерела про давньоруську істьбу, теплі будівлі на Русі.

  статья (433,7 K)
 • Ознайомлення з процесом утворення й політичним розвитком Давньоруської держави. Характеристика взаємин Київської Русі з хазарами та варягами. Вивчення причин феодальної роздробленості. Дослідження особливостей князювання Володимира Святославича у Києві.

  реферат (49,4 K)
 • Дослідження економічних, соціальних, політичних та культурно-духовних аспектів життєдіяльності населення Пониззя. Процес формування території Пониззя, його етнічний склад і демографічні процеси. Боротьба Галицького й інших князівств за володіння Пониззям.

  автореферат (43,9 K)
 • Дослідження часу виникнення поселення на місті Любеч та його першої згадки в "Повісті временних літ" як стратегічно важливого пункту, що мав оборонне значення. Аналіз текстів літописних повідомлень за 80-ті роки ІХ століття. Любецька битва 1016 року.

  статья (171,2 K)
 • Огляд цікавих аспектів архітектурного проектування на Русі-Україні XI-XII сторіч, на прикладі побудови давньоруських храмів. Аналіз різних підходи до визначення розмірів будівельних конструкцій соборів. Характеристика їх конструктивних параметрів.

  реферат (19,8 K)