• Рассмотрение структуры организации СНГ и нормативно-правовых актов, регламентирующих сотрудничество таможенных органов Российской Федерации, стран СНГ и Европейского Союза. Характеристика основных направлений и проблем сотрудничества таможенных органов.

  курсовая работа (57,4 K)
 • Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию РФ. Фигура декларанта как одна из ключевых в таможенном праве. Правовая регламентация понятия декларанта, его основные права, обязанности. Ответственность, которую несет декларант.

  курсовая работа (22,2 K)
 • Проблемы определения таможенной стоимости в целях совершенствования работы таможенных органов. Права и обязанности декларанта и должностных лиц таможенных органов при декларировании таможенной стоимости. Оценка факторов, влияющих на таможенную стоимость.

  курсовая работа (747,2 K)
 • Основные таможенные режимы, применяемые к транспортным средствам. Перемещение физическими лицами через таможенную границу транспортных средств. Документы и сведения, которые представляются при международной перевозке различными видами транспорта.

  реферат (40,1 K)
 • Изучение проблем контроля классификационного кода черных металлов по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенной службы. Его нормативно-правовое обеспечение. Интерпретация ТН ВЭД и статистика об экспорте и импорте черных металлов.

  курсовая работа (33,1 K)
 • Таможенное декларирование как основная таможенная операция, его место и сроки в порядке перемещения товаров. Процедурные аспекты декларирования товаров. Формы заявления и предоставления участниками внешнеэкономической деятельности документов и сведений.

  курсовая работа (69,1 K)
 • Анализ правовых основ перемещения товаров в международных почтовых отправлениях через таможенную границу. Деятельность Всемирного почтового союза в рамках международного сотрудничества в области почтовой связи. Изучение международной доставки товаров.

  реферат (45,8 K)
 • Понятие и определение назначения таможенного декларирования. Порядок подачи таможенной декларации и документы, необходимые для ее составления. Процесс таможенного декларирования товаров и транспортных средств в условиях роста внешнеторгового оборота РФ.

  реферат (23,2 K)
 • Представление документов при таможенном декларировании товаров для личного пользования, перемещаемых физическими и юридическими лицами. Система двойного коридора, его виды. Освобождение товаров для личного пользования от уплаты ввозных таможенных пошлин.

  контрольная работа (20,0 K)
 • Влияние управленческого звена на эффективность работы таможенных органов. Делегирование полномочий в управленческой деятельности таможенных служб. Психологические условия эффективного делегирования, мотивация персонала на выполнение поставленных задач.

  контрольная работа (67,2 K)
 • Митна політика як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. Засоби реалізації митної політики, її основні принципи та функції. Фактори, що впливають на зміст митної політики держави. Система заходів митно-тарифного регулювання.

  контрольная работа (58,2 K)
 • Митна політика в системі реалізації функцій держави. Основні принципи, форми та методи здійснення митної політики. Національні інтереси України в контексті розвитку світової цивілізації. Конституційне регулювання митної політики в зарубіжних країнах.

  магистерская работа (129,3 K)
 • Органи державного регулювання митною справою, їх головні напрями та задачі. Структура центрального апарату державної митної служби. Порядок переміщення через кордон товарів і транспортних засобів. Правова основа діяльності працівників митних органів.

  реферат (23,3 K)
 • Проблеми розвитку транскордонного співробітництва, його сучасний стан і формування державної політики. Умови для ефективного функціонування механізмів транскордонного співробітництва. Державне регулювання економіки, розкриття механізмів її функціонування.

  автореферат (50,3 K)
 • Роль митної політики держави у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності країни з іноземними суб’єктами. Головні підходи вдосконалення митно-тарифних та нетарифних методів забезпечення інвестиційного середовища.

  статья (237,8 K)
 • Різноманітність та різноспрямованість міграційних потоків. Аналіз особливостей державної та наднаціональної форми управління міграційними процесами. Поєднання інтересів держави, суспільства і людини у вирішенні проблем, пов'язаних з перетином кордонів.

  статья (220,0 K)
 • Актуальне питання юридичної та історичної літератури щодо державного регулювання соляного промислу в Україні у ХVІІІ-ХІХ століттях. Видання ордерів-дозволів на право транспортування солі, навіть якщо йшлося про одноразовий провіз через митні кордони.

  статья (38,8 K)
 • Норми митного законодавства щодо зміни ідентифікаційних знаків та маркування на товарах та їх упаковці. Проблеми правозастосування митницями окремих норм Митного кодексу. Дотримання прав правовласників під час процедури із зміни ідентифікаційних знаків.

  статья (265,6 K)
 • Дослідження вітчизняних пунктів пропуску на державному кордоні, які утворені для міжнародного, міждержавного та місцевого автомобільно-транспортного сполучення. Аналіз проблемних питань функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України.

  статья (62,6 K)
 • Общая характеристика формирования современной таможенной политики. Ознакомление с Регламентом Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики. Рассмотрение особенностей порядка контроля, оформления, взимания таможенной пошлины.

  отчет по практике (28,8 K)